OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Poznawali organizację produkcji - wycieczka przedmiotowa
24 maja 2019 roku

Poznawali organizację produkcji - wycieczka przedmiotowa

W kalendarz życia Zespołu Szkól Budowlano-Energetycznych na stałe wpisała się wycieczka przedmiotowa do zaprzyjaźnionego zakładu produkcyjnego CONSOLIS w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Chłapowskiego 49. Cyklicznie uczestniczą w niej uczniowie klas w zawodzie technik budownictwa. Ostatnimi, jak dotąd podczas trwającej pory wiosennej byli uczniowie klasy B3.

* 6.jpg

Młodzież w ramach zajęć z przedmiotu pracownia organizacji budownictwa w realnych warunkach przyglądała się  procesowi technologicznemu trwającemu w wytwórni elementów prefabrykowanych. Wizyta w zakładzie składała się z kilku etapów:

- szkolenie z zakresu bhp,

- wizyta w laboratorium (warunki przechowywania i próby wytrzymałościowe badanych próbek),

- śledzenie procesu technologicznego w hali produkcyjnej,

- zapoznanie z zautomatyzowanym węzłem betoniarski.

- Czas spędzony w zakładzie produkcyjnym Consolis okazał się dla wszystkich cenną lekcją technologii oraz weryfikacją poznanej w szkole wiedzy teoretycznej z praktycznymi wydarzeniami dotyczącymi technologii prefabrykacji betonowe i żelbetowej. - powiedziała Maria Ostrowicz-Szmolke nauczyciel przedmiotów z zakresu budownictwa.

* 3.jpg

Warto nadmienić, że CONSOLIS to największy w Europie producent prefabrykatów betonowych, cieszący się ugruntowaną pozycją zarówno w sferze projektowania, jak i w pracach badawczo-rozwojowych nad technologiami prefabrykatów betonowych. Działalność firmy obejmuje branżę budowlaną, infrastrukturę i prace inżynieryjne związane z przemysłem prefabrykatów betonowych. Oferta produkcyjna zawiera szeroką gamę prefabrykatów betonowych, począwszy od konstrukcji szkieletów obiektów budowlanych, elewacji, stropów i dachów po produkty infrastruktury, takie jak belki mostowe, obudowy tuneli, podkłady kolejowe, drogowe ekrany akustyczne itp. Opiekę nad uczniami klasy B3 sprawowały: Maria Ostrowicz-Szmolke oraz Ewa Szymańska – nauczycielki przedmiotów związanych z budownictwem.

Odwiedzin: 209