OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
XIX Zlot Dzieci I Młodzieży Powiatu Ostrowskiego
23 maja 2019 roku

XIX Zlot Dzieci I Młodzieży Powiatu Ostrowskiego

Tegoroczny Zlot odbył się 18 maja a jego meta zlokalizowana była przy sali wiejskiej w Górznie. Organizatorami rajdu byli Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim, Komisja Młodzieżowa, Klub Turystyki Kolarskiej „Bicykl” i Grupa Geocaching Ostrów Wielkopolski.

* dscn8679.jpg

W rajdzie uczestniczyło ok. 100 osób. Turyści po pokonaniu tras pieszych i rowerowych mieli możliwość ciekawego spędzenia czasu po dotarciu do Górzna. Mogli zwiedzić kościół oraz pałac, gdzie czekali na nich przewodnicy PTTK i opowiadali o tych zabytkowych obiektach. Przy sali wiejskiej strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z  Biniewa i Sobótki pokazywali jak udzielać pierwszej pomocy oraz jak przebiega gaszenie pożaru. Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. J. Lipskiego w Szczurach zaprezentowały program artystyczny.

* dscn8716.jpg

Oprócz tego można było wziąć udział w konkursie recytatorskim o tematyce przyrodniczej i konkursie krajoznawczym na temat Powiatu Ostrowskiego. Na zwycięzców czekały nagrody oraz materiały promocyjne.Wszyscy uczestnicy Zlotu otrzymali drożdżówki, wafle i napoje. W biurze Zlotu był  pamiątkowy stempel rajdowy, książeczki do dokumentowania przebytych tras, w których turyści mogli otrzymać potwierdzenie punktów na odznaki turystyki pieszej, rowerowej oraz odznaki regionalnej „Ostrószko”. Dla wszystkich drużyn przygotowane były dyplomy uczestnictwa a dla poszczególnych turystów plakietki rajdowe.

Po podsumowaniu Zlotu turyści z trasy pieszej zostali odwiezieni do Ostrowa wynajętym specjalnie autokarem.

Rajd współfinansowany był ze środków Powiatu Ostrowskiego.

Odwiedzin: 76