OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Co zostało z tamtych dni
3 czerwca 2019 roku

Co zostało z tamtych dni

Niemal w wigilię 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 r. na zaproszenie Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego oraz prof. Jerzego Pietrzaka- byłego przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Ostrowie Wielkopolskim- w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego odbyło się spotkanie z uczestnikami tamtych wydarzeń, członkami Komitetów Obywatelskich.

* img_1998.jpg

Utworem „Wolność” Marka Grechuty w wykonaniu Adama Wasieli rozpoczęło się niedzielne spotkanie 2 czerwca 2019 roku „Co zostało z tamtych dni” -upamiętniające 30 lat polskiej demokracji.

- Droga do pełnej wolności miała jeszcze wiele zakrętów, wielu ma swoją szczegółową i subiektywną ocenę. Zanim mogliśmy cieszyć się pełnią wolności, musiał runąć nie tylko ten berliński mur, ale wiele innych, które wzniesiono przez lata. Jedno nie ulega dla mnie wątpliwości, że wybory 4 czerwca 1989 roku uruchomiły proces do pełnej demokratyzacji, uruchomiły proces, którego nikt nie potrafił zatrzymać. Była to nasza droga do wolności – powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski

* dsc_1023.jpg

Gościem honorowym niedzielnego spotkania był dr Paweł Łączkowski Wicepremier Rządu RP w latach 1989 -1991, prawnik i socjolog, emerytowany profesor UAM w Poznaniu, były wicedyrektor Instytutu Socjologii i członek Senatu Uczelni.

* dsc_1019.jpgCzłonek NSZZ „Solidarność” od 1980 r., delegat poznańskiego środowiska akademickiego do Ogólnopolskiego Komitetu Porozumiewawczego Nauki 1981, potem działacz konspiracyjnego Społecznego Komitetu Nauki. Poseł na Sejm RP (z okręgu poznańskiego) trzech kadencji: 1989-1991 (z listy Komitetów Obywatelskich „Solidarność”) oraz 1991-1993 i 1997-2001 (z Partii Chrześcijańskich Demokratów); wiceprzewodniczący Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego (OKP) 1989-1991; wicepremier 1992-1993. Założyciel i sekretarz generalny Partii Chrześcijańskich Demokratów (PChD) 1990, przewodniczący wspomnianej partii 1992-1999; członek krajowego kierownictwa Akcji Wyborczej Solidarność (AWS) 1997-2001. Współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 1997-2001.Wycofał się z życia politycznego w 2001 r.

Tego dnia obecni byli członkowie i współpracownicy komitetów obywatelskich „Solidarność”, przedstawiciele władz regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa oraz młodzież ówczesna, która zaangażowana była w propagandę wyborczą, przedstawiciele władz różnych szczebli parlamentarzystów byłych i obecnych, władze samorządów, powiatu ostrowskiego, miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz gmin ościennych, szefowie instytucji, duchowieństwo, a także Ci, którzy sprawowali władzę w mieście i województwie podczas pamiętnych wyborów 4 czerwca.

Spotkanie miało charakter panelu dyskusyjnego profesora Jerzego Pietrzaka z byłym Wicepremierem Pawłem Łączkowskim. Głos w dyskusji zabrali także goście zgromadzenia na sali, co pozwoliło wyjaśnić sobie kilka zależności w otaczającej nas obecnie rzeczywistości społeczno- politycznej, która jest wypadkową decyzji m.in. sprzed 30 lat.

* dsc_0963.jpg

Pragnąc zostawić pamiątkę po tym wydarzeniu staraniem władz Powiatu Ostrowskiego odlany został medal autorstwa Szymona Wasielaka, którym uhonorowani zostali założyciele Komitetu Obywatelskiego „Solidarność'' w Ostrowie, jego członkowie przed 4 czerwca 1989 rokiem oraz organizatorzy KO w terenie.

Pierwszy honorowy medal trafił w ręce Pana Pawła Łączkowskiego. Następnie o odebranie medali z rąk Starosty Ostrowskiego proszeni zostali członkowie założycieli Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Ostrowie:

* dsc_1105.jpg

 1. Jerzy Pietrzak
 2. Aleksandra Kierstein
 3. Witold Baumgart
 4. Bogdan Gibasiewicz
 5. Jerzy Grzegorski
 6. Zenon Kempiński
 7. Maria Kornaszewska-Stawik
 8. Jerzy Minta
 9. Jerzy Sówka

10. Antoni Sukiennicki

11. Józef Wróbel

* dsc_1118.jpg

Medalami wyróżnieni zostali także członkowie, którzy dołączyli do Komitetu przed 4 czerwca 1989 r.

* dsc_1123.jpg

 1. Cezary Nowakowski
 2. Marek Czemplik
 3. Michał Matyśkiewicz,
 4. Zbigniew Urbaniak
 5. Antoni Majka
 6. Lech Górski
 7. Andrzej Pawłowski
 8. Paweł Rajski
 9. Witold Banach

10. Witosław Gibasiewicz

11. Cezary Janiszewski

12. Michał Jarnecki

13. Andrzej Kornaszewski

14. Maria Owczarek

15. Andrzej Szeląg

16. Andrzej Wardeński

* dsc_1133.jpg

O odebranie medalu dla nieobecnej Anieli Knapowskiej Mikołajczyk poproszony został mąż Jerzy Mikołajczyk. Kilku członków Komitetu niestety już zmarło, wśród m.in. Jerzy Koralewski i Zdzisław Marcinkowski. Medal przekazany został wdowom- Barbarze Koralewskiej i Zdzisławie Marcinkowskiej.

* dsc_1152.jpg

Pamiątkowymi medalami uhonorowano także organizatorów Komitetów Obywatelskich na terenie obecnego powiatu ostrowskiego: 

 1. Danutę Dybol (Odolanów),
 2. Ireneusza Mądry (Raszków),
 3. Marka Kądzielę (Raszków),
 4. Tomasza Ławniczaka (Nowe Skalmierzyce).

Uhonorowanie specjalne:

Ks. prał. Alfred Mąka –patron ostrowskiego KO i współorganizator kilku komitetów w województwie kaliskim,

Alicja Kędzia – działaczka KO w Choczu, zastępca przewodniczącego sejmiku województwa kaliskiego,

Piotr Grabarz– nauczyciel historii w I LO w Ostrowie, w 1989 r. przewodniczący Komitetu Obywatelskiego w Kępnie i z-ca przewodniczącego Komitetu w województwie kaliskim.

* dsc_1158.jpg

Spotkanie zakończyło się uroczystym toastem, tortem i długimi rozmowami m.in. przy kronice wydarzeń z tamtych lat.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 454