OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Bieg kadeta
7 czerwca 2019 roku

Bieg kadeta

Kolejna edycja Biegu Kadeta w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach za nami. W tym roku przy upalnej pogodzie i zupełnie nowej trasie biegu, konkurencja odbywała się na sześciokilometrowej pięknej trasie pomiędzy stawami Doliny Baryczy.

* 19.jpg

Do zawodów zgłosiło się 8 patroli, które podczas biegu miały „utrudniane życie” poprzez ćwiczenia lub zadania bojowe czekające na punktach kontrolnych.

Zaraz po starcie uczestnicy musieli wykazać się umiejętnościami strzeleckimi z broni ASG na punkcie, który prowadził Tomasz Marciniak. Kolejnym punktem był egzamin z udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym składany przed Jerzym Lisiakiem, następnie na punkcie prowadzonym przez Elżbietę |Olejniczak musieli wykazać się znajomością mapy oraz pracy z busolą.

* 18.jpg

Kolejnym sprawdzianem były rzuty piłkami lekarskimi na odległość Marcina Zielińskiego, a po dobiegnięciu na punkt prowadzony przez Mariusza Furmaniaka, kadeci musieli wykazać się umiejętnością rzutu granatem. Następnym punktem, było ćwiczenie w posługiwaniu się przeciwchemiczną odzieżą ochronną, który prowadził płk Jerzy Seleta.

W drodze powrotnej kadeci transportowali skrzynie z amunicją i granatami, czołgając się pod zasiekami, a życie „umilał” im wodospad z wodnej kurtyny, więc nikomu nie uszedł dziś ten dzień na sucho, tą „atrakcją” zajmował się Tomek Adamczyk.

* 62256069_2058886114233845_4072223110844121088_n.jpg

Tuż przed metą, patrole musiały jeszcze zaliczyć strzelanie w szkolnej strzelnicy, prowadzone przez pana inspektora Andrzeja Sobczaka.Po podsumowaniu, w sekretariacie prowadzonym przez Łukasza Jezierskiego, ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco: Diabełki Piaseckiego, Szopy Ewy, Wifonki, Wariaty Cypisa, Niezwyciężeni, Bezcenny Patrol, Aniołki Piaseckiego, Fioletki.

* 61839222_2220862644694164_3041100517905268736_n.jpg

W biegu udział wzięło ponad 60 uczniów z klas mundurowych a także rolniczych.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 146