OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowa nawierzchnią do Pawłowa
10 czerwca 2019 roku

Nowa nawierzchnią do Pawłowa

Około 6 km liczy zmodernizowany odcinek drogi powiatowej z Sośni do Pawłowa. Inwestycja została przyjęta z zadowoleniem nie tylko przez mieszkańców miejscowości, przez które przechodzi, ale także przez kierowców przejeżdżających tranzytem.

* dsc_1217.jpg

Droga do Pawłowa przez Kocinę to popularny wśród kierowców skrót do Wrocławia i alternatywa ominięcia zatłoczonej drogi krajowej. W zdecydowanej większości przebiega przez malownicze tereny leśne. Jednak to bliskość drzew spowodowała, że korzenie uszkodziły jezdnię. Obecnie po zakończeniu kompleksowego remontu oraz utwardzeniu poboczy przejazd nie stanowi problemów.

* 9.jpg

- ‘’To kolejne zadanie na drogach powiatowych, które cieszy, bo rozwiązuje problemy na znacznym odcinku. Inwestycja realizowana była przy współpracy finansowej Gminy Sośnie. Dziękuję za to wsparcie, bo zawsze podkreślam, że nie jest to obowiązek, ale wasza dobra wola’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* dsc_1213.jpg

Wyremontowany odcinek drogi liczy ok. 6 km. Zadanie kosztowało ok. 1,5 mln zł. z czego ponad 900 tys. pochodziło z budżetu powiatu, a ok. 500 z kasy gminy Sośnie. Symboliczne przecięcie wstęgi odbyło się 7 czerwca 2019 r. Wzięli w nim przedstawiciele władz powiatowych oraz gminnych.

* dsc_1218.jpg

- ‘’Drogi pozostają niezmiennie jednym z priorytetów inwestycyjnych powiatu. W tym roku na pierwsze półrocze na ten cel przeznaczymy ok. 15 mln, a w kwocie tej znajdują się nie tylko środki własne, pozyskane ze źródeł zewnętrznych w tym także wsparcie od gmin’’ – powiedział Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

W tym roku na terenie Gminy Sośnie wyremontowany został także ok. 1,3 km odcinek drogi z Sośni przez Kałkowskie do Chojnika oraz fragment chodnika w Cieszynie.  

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 136