OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Mydełkiem pokonali konkurencję
12 czerwca 2019 roku

Mydełkiem pokonali konkurencję

Mini przedsiębiorstwo z IV Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie znalazła się w finale ogólnopolskiego konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Mini przedsiębiorstwo „Produkcik 2019”. Sukces tym większy, że z młodymi ostrowianami rywalizowało 300 tego typu firm z całej Polski.

* img_1040.jpg

W IV Liceum Ogólnokształcącym im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim od wielu lat ma miejsce szeroko rozumiana edukacja ekonomiczna i to nie tylko w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. W tym Liceum z wielkim powodzeniem funkcjonują w oparciu o program Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości młodzieżowe mini przedsiębiorstwa. Celem całego programu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

* img_1035.jpg

W mini przedsiębiorstwie istniejącym w IV LO pracowało 14 uczniów klasy IIe o profilu biznesowym. Firma miała wszelkie cechy prawdziwego przedsiębiorstwa, takie jak struktura, zasady księgowania, logo, cele. Dyrektorem naczelnym była bardzo energiczna i zarażająca innych swoim dynamizmem działania Marcelina Benedykcińska. Drużyna mini przedsiębiorstwa „Espuma” w składzie: Marcelina Benedykcińska, Weronika Iwanek, Maksymilian Kromarek, Aleksander Kobylański reprezentowała szkołę w finale ogólnopolskiego konkursu „Produkcik 2019”. Zaszczyt to tym większy, że z całego kraju zakwalifikowało się zaledwie 20 najlepszych zespołów, których produkty zostały uznane za szczególnie oryginalne i godne polecenia. W czasie finału rozgrywanego w Warszawie w  Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w dniach 4 i 5 czerwca 2019 r. reprezentacja Liceum brawurowo przedstawiła swój sztandarowy produkt, a była nim produkcja i sprzedaż mydełek glicerynowych. Trzeba podkreślić, że młodzi przedsiębiorcy z IV LO, pod opieką nauczyciela przedmiotów ekonomicznych p. Karola Płokarza, już kolejny raz mieli okazję prezentować swoje dokonania podczas ogólnopolskiego finału młodzieżowych mini przedsiębiorstw, co jest wielkim osiągnięciem zważywszy na ogromną konkurencję.

W IV Liceum, oprócz edukacji w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych, wielkim powodzeniem cieszy się także edukacja ekonomiczna realizowana wedle paradygmatu „homo oeconomicus”, człowieka działającego ekonomicznie, racjonalnie, wzorca wypracowanego kiedyś przez wybitnych teoretyków i twórców nowożytnej ekonomii, Johna Stuarta Milla i Adama Smitha.

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 130