OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dyskutowali o szkolnictwie zawodowym
4 maja 2009 roku

Dyskutowali o szkolnictwie zawodowym

W piątek, 30 kwietnia w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się konferencja, której przewodnim tematem było: „W przyszłość ze szkolnictwem zawodowym”.

Konferencja została zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.

W konferencji udział wzięli: Krzysztof Symela dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej, Agnieszka Pfeiffer przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Krzysztof Grubka dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Małgorzata Mackiewicz wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, Sławomir Sobczyk przedstawiciel Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Kaliszu, Włodzimierz Jędrzejak starosta ostrowski, Krzysztof Rasiak wicestarosta ostrowski, Piotr Walkowski przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego, Maria Kędzierska-Jachimek przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Rady Powiatu Ostrowskiego, Bożena Woś prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, Andrzej Dolny wicestarosta kaliski, Tadeusz Krawczykowski wiceprezydent Miasta Kalisza, Krzysztof Grabowski przedstawiciel Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, naczelnicy Wydziałów Edukacji Kultury i Sportu, nauczyciele szkół zawodowych, kierownicy szkolenia praktycznego, przedstawiciele firm współpracujących ze szkołami oraz Cech Rzemiosł Różnych.

Zmiany w kształceniu zawodowym, o których dzisiaj była mowa dotyczą przede wszystkim tego, co będzie nas czekać od roku 2012. Jesteśmy więc na etapie przygotowań diagnozy i zbierania propozycji, a także konsultacji środowiskowej. Chcemy, żeby szkoła zawodowa była szkołą pierwszego wyboru, innowacyjnej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji. Za tym kryje się cały pakiet rozwiązań, który będziemy wprowadzać, aby ten model zafunkcjonował i wzmocnił doradców zawodowych. Opracowujemy też wdrożenie nowej formuły egzaminów zawodowych, który będzie uwzględniał aspekt kwalifikacji, do których dochodzi się poprzez doświadczenie w pracy. Nasze członkostwo w Unii Europejskiej wymaga stosowania pewnych narzędzi, które stosują inne kraje europejskie oraz stworzenia pewnego systemu przejrzystości i kwalifikacji, aby nasz uczeń mógł mobilnie poruszać się po europejskim rynku pracy - mówi dr Krzysztof Symela, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Najsłabszą stroną obecnego systemu dokształcania i doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych jest brak wsparcia merytorycznego nauczycieli przedmiotów zawodowych wielu branż.

Uważam, że tego rodzaju konferencje są znakomitą okazją do potwierdzenia słuszności kierunku, który sobie wytyczamy kreując politykę kształcenia zawodowego w powiecie ostrowskim. Jest to też doskonała okazja, aby spotkać się z kolegami z samorządów, dyrektorami szkół zawodowych, którzy na co dzień kształcą przyszłe kadry na potrzeby rynku pracy. Dzisiejsza konferencja dowodzi również, że pracodawcy są zainteresowani współpracą ze szkołami - mówi Krzysztof Rasiak, wicestarosta ostrowski.

Wraz ze spadkiem liczby młodzieży maleje liczba uczniów klas I w szkołach ponadgimnazjalnych, co daje się zauważyć przy wyborach poszczególnych typów szkół. Na stałym poziomie utrzymuje się liczba rozpoczynających naukę w liceum ogólnokształcącym, a spada liczba uczniów w liceach profilowanych. Wzrasta natomiast liczba chętnych do nauki w technikach i zespołach szkół zawodowych.

Chcielibyśmy, aby młodzież w zakładach poznawała nowe technologie i żeby ich opiekunami byli jak najlepsi fachowcy. Nasza szkoła współpracuje z takimi firmami jak: ZAP Kooperacja Ostrów Wielkopolski, EL-TEL Networks Kostrzyn, PRATT & WHYTNEY Kalisz, FAMOT Pleszew, MAHLE Krotoszyn oraz 100 małymi firmami z branży elektronicznej, elektrycznej, mechatronicznej, informatycznej i meblowej. Te wszystkie zakłady współpracują z nami w ramach miesięcznych praktyk zawodowych. Naszym zdaniem jest to zbyt krótki program dla ucznia. Od przyszłego roku nowością będą zajęcia specjalistyczne, gdzie praktyka będzie odbywała się nie w szkole tylko na terenie zakładu pracy. Uczestnikami tych praktyk będą uczniowie w zawodzie technik elektronik, technik mechatronik oraz technik telekomunikacji - wyjaśnia Eugeniusz Namysł, dyrektor ZST w Ostrowie Wielkopolskim.

Na jednego konsultanta ds. kształcenia zawodowego, zatrudnionego w wojewódzkich placówkach doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 2008/2009 przypada 1129 nauczycieli przedmiotów zawodowych, a na jednego doradcę metodycznego 718 nauczycieli.

Szkolnictwo zawodowe boryka się z kilkoma problemami. Po pierwsze musi odpowiednio szybko reagować na zmiany na rynku pracy. Po drugie kwestia przyciągnięcia kandydatów do szkół zawodowych i zaoferowania uczniom atrakcyjnych zawodów - takich żeby po skończeniu szkoły czekały na nich miejsca pracy. Nasza rola polega na sprawdzeniu, czy dana szkoła może określony zawód wprowadzić. W tej chwili zmiany w prawie zmierzają do tego, że naukę zawodu będą mogli realizować osoby z zakładów pracy nieposiadające wykształcenia pedagogicznego - mówi Sławomir Sobczyk, przedstawiciel Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Kaliszu.

Podczas konferencji swoje prace zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych zdobywcy tytułu Elektronik 2009.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 740