OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wizyta Prezydenta RP
25 czerwca 2019 roku

Wizyta Prezydenta RP

W poniedziałek 24 czerwca 2019 r. w ramach projektu spotykania się z mieszkańcami wizytę w Powiecie Ostrowskim złożył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Głównym punktem wizyty było spotkanie na ostrowskim Rynku. Podczas zamkniętego dla prasy spotkania Prezydent rozmawiał z samorządowcami.

* przed_ratuszem.jpg

Wizyta rozpoczęła się w Ostrowie w godzinach popołudniowych spotkaniem z mieszkańcami na ostrowskim Rynku. Prezydenta Dudę powitała przed Ratuszem Prezydent Ostrowa Beata Klimek.

* klimek.jpg

W swoim wystąpieniu Prezydent RP nawiązywał do zakończonych niedawno wyborów do Parlamentu Europejskiego, podkreślał wagę starań o wysoką pozycję Polski na arenie międzynarodowej. W przemówieniu znalazły się także wątki lokalne w tym elementy historyczne związane z tzw. Republiką Ostrowską.

Najwięcej czasu głowa państwa poświęcała na rozmowy z mieszkańcami, którzy mimo wielkiego upału zgromadzili się na Rynku.

* dsc_0377.jpg

Mimo napiętego harmonogramu głowa państwa znalazła chwilę na zwiedzenie ostrowskiego Muzeum 3D. Kolejnym punktem wizyty było spotkanie z parlamentarzystami i samorządowcami w sali kolumnowej ostrowskiego Ratusza. Prezydent wpisał się także do ksiąg pamiątkowych miasta i Muzeum Miasta Ostrowa.

* dsc_0524.jpg

* dsc_0570.jpg

Na koniec wizyty A. Duda przekazał ostrowskim strażakom dwa zestawy toreb ratowniczych.

* 35.jpg

* dsc_0565.jpg

* dsc_0514.jpg

- ‘’Przede wszystkim wyrażam podziękowanie za to, że w projekcie spotkań z mieszkańcami różnych regionów i powiatów Polski znalazł się także Powiat Ostrowski. Słowa podziękowania chcę skierować także do mieszkańców naszego powiatu, którzy tak licznie skorzystali z możliwości spotkania się z głową państwa. Tym bardziej, że dla wielu były to autentycznie osobiste spotkania, możliwość krótkiej rozmowy, czy nawet zrobienia wspólnego zdjęcia. To dowód na to, że ta wizyta była oczekiwana. Powiat Ostrowski ma wiele atutów i osiągnięć w pracy samorządowej obecnej i byłej kadencji, niektóre z nich mogliśmy zaprezentować Panu Prezydentowi m.in. podczas spotkania z samorządowcami, ale zawsze chciałoby się, aby tego czasu na swobodną rozmowę było więcej. Słowa podziękowania należą się też wszystkim, którzy byli zaangażowani w to, aby wizyta Prezydenta RP wypadła godnie’’ – powiedział Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

* dsc_0013__4_.jpg

* dsc_0013__32_.jpg

* dsc_0861.jpg

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 352