OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zagraniczne kursy z zakresu metodyki nauczania
24 czerwca 2019 roku

Zagraniczne kursy z zakresu metodyki nauczania

W miesiącu czerwcu, 31 nauczycieli języka angielskiego, 9 nauczycieli języka niemieckiego i 2 nauczycieli języka francuskiego, uczestniczyło w kursie z zakresu metodyki nauczania języka obcego, odpowiednio angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Specjalistyczne kursy realizowane były w zagranicznych szkołach językowych w Exeter, Berlinie i Rouen.

* 20_.jpg

W lutym 2019 roku już trzech nauczycieli języka hiszpańskiego ukończyło z powodzeniem swój kurs w Maladze, natomiast we wrześniu 19 roku, ostatnia grupa 11 nauczycieli języka niemieckiego będzie uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach w Berlinie. Międzynarodowe doskonalenie nauczycieli języków obcych jest możliwe, dzięki realizacji projektu Powiatu Ostrowskiego pn.: „Innowacyjność w metodyce nauczania języków obcych w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego”, w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna. W projekcie uczestniczy łącznie 57 nauczycieli języków obcych z 10 szkół średnich prowadzonych przez Powiat Ostrowski tj. 5 z I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. J.Kompally i W. Lipskiego ; 4 z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta, 7 z III Liceum Ogólnokształcącego, 6 z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina, 1 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodiach, 2 z Zespołu Szkół Transportowo Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego, 8 z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego, 8 z Zespołu Szkół Usługowych, 7 z Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych i 9 z Zespołu Szkół Technicznych.

* 23_.jpg

Pobyt ostrowskich pedagogów w zagranicznych placówkach jezykowych, jest efektem trwałego wdrażania strategii internacjonalizacji działalności edukacyjnej szkół średnich, prowadzonych przez Powiat Ostrwoski. Celem pobytu nauczycieli w angielskiej, niemieckiej i francuskiej szkole językowej, jest doskonalenie zawodowe pedagogów, a docelowo zwiększenie innowacyjności i efektywności nauczania języków obcych, w szkołach średnich prowadzonych przez Powiat Ostrowski. Projekt przygotowany został przez pracowników Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Wydziału Rozwoju Powiatu, we współpracy z kadrą pedagogiczną szkół średnich. Projekt jest przykładem, własnego modelu doskonalenia zawodowego i rozwoju kadry pedagogicznej szkół średnich prowadzonych przez Powiat Ostrowski, opartym na programie Erasmus+.

* 22_.jpg

Taki model jest również dostępny dla okolicznych szkół podstawowych i średnich w Powiecie Ostrowskim.W okresie XI.19-V.20, realizowane będzie badanie efektywności zrealizowanych działań projektowych i ich przełożenie na jakość prowadzonych zajęć językowych w ostrowskich szkołach średnich.

* 49

Odwiedzin: 260