OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ogród pełen zmysłów
28 czerwca 2019 roku

Ogród pełen zmysłów

Już od 14 czerwca 2019 r. uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych mogą korzystać z udogodnień ogrodu sensorycznego, to wyjątkowy „ogród zmysłów’’, w którym dzieci niepełnosprawne mogą poznawać, różne faktury, kształty i dźwięki, ale także doskonale się bawić i miło spędzać czas.

* dsc_0234.jpg

Dzięki pomocy Fundacji Jurka Owsiaka Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w naturalne otoczenie placówki wkomponowano elementy oddziałujące na wszystkie zmysły, a przez to mające pozytywny wpływ na rozwój sfer poznawczych niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków Szkoły.

* dsc_0196.jpg

W ten sposób powstał niepowtarzalny “Ogród zmysłów”, miejsce, w którym obok roślin zorganizowano urządzenia wydające dźwięki (szum wody, uderzenia kropli o kamienie) i wykorzystujące bodźce pozawzrokowe w dużo większym stopniu niż w każdym innym ogrodzie, a także udogodnienia dla osób z trudnościami w poruszaniu się (odpowiednio szerokie i utwardzone ścieżki, rabaty na podwyższeniach).

* dsc_0217.jpg

Dzieci i młodzież  uczą się świadomie i spokojnie odbierać otaczający świat, a nie wszyscy są obdarzeni prawidłowo funkcjonującymi zmysłami. Hortiterapia (ogrodolecznictwo) umożliwi uczniom z niepełnosprawnością intelektualną lepszą kontrolę zachowania oraz emocji i pomoże w zdobyciu praktycznych umiejętności. Pielęgnacją ogrodu zajmą się uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy, którzy w trakcie nauki szkolnej poznają proste czynności pracy. Opieka nad roślinami z pewnością pozytywnie wpłynie na ich poczucie własnej wartości jako pełnoprawnych członków społeczeństwa, poczucie odpowiedzialności i sprawstwa. Ogrodnicze zajęcia terapeutyczne mogą pomóc zmniejszyć napięcie i stres nawet poprzez bierne korzystanie z ogrodu w formie spacerów, doznań sensorycznych czy nawet samego widoku roślin.

* dsc_0214.jpg

Powstanie ogrodu jest efektem kreatywnego poszukiwania aktywizujących form i metod pracy z tymi wyjątkowymi uczniami. Nie zostałby jednak zrealizowany, gdyby nie finansowe wsparcie Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy oraz Powiatu Ostrowskiego. Podziękowania należą się zwłaszcza Jurkowi Owsiakowi, który odwiedził szkołę  w maju 2017 roku. Szkoła od lat prowadzi własny sztab w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kwestuje, zagrzewa do zbiórki, zaraża swoją działalnością.

* dsc_0187.jpg

Uroczyste otwarcie “Ogrodu zmysłów” odbyło się 14 czerwca, w trakcie V Integracyjnych Igrzysk Olimpijskich, zorganizowanych przez nauczycieli ZSS z okazji obchodów Dnia Dziecka. Imprezę uświetniła obecność zaproszonych gości z ostrowskich przedszkoli i szkół podstawowych.

* dsc_0180.jpg

Nauczyciele po raz kolejny zachęcali do podejmowania wspólnych działań i integracji z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Przypomnijmy inne inicjatywy, takie jak Maraton Uśmiechu (w tym roku odbyła się V edycja, w której uczestniczyło prawie 700 uczestników), Spotkanie z eSką (w Galerii Ostrovia) czy Dzień Porad (odpowiednik drzwi otwartych przed rekrutacją w szkołach masowych). Integracyjne Igrzyska Olimpijskie to cykliczna impreza sportowa dla drużyn uczniowskich w różnych konkurencjach indywidualnych i zespołowych, a także zabawy dla gości na stanowiskach festynowych i rekreacja dla wszystkich.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 174