OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Powiat ostrowski wicemistrzem XXI Letniej Wielkopolskiej LZS...
28 czerwca 2019 roku

Powiat ostrowski wicemistrzem XXI Letniej Wielkopolskiej LZS Spartakiady

W rywalizacji XXI Letniej Wielkopolskiej LZS Spartakiady Mieszkańców Wsi O Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego brały udział drużyny z 20 powiatów województwa wielkopolskiego. Powiat ostrowski reprezentowała 40-osobowa ekipa składająca się z przedstawicieli gmin: Ostrów Wielkopolski, Przygodzice i Odolanów.

* dsc_10031.jpg

Celem Spartakiady jest popularyzacja kultury fizycznej, poprawa stanu sprawności fizycznej mieszkańców Wielkopolski, aktywizacja do systematycznego działania w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz integracja społeczna. Każdy powiat miał prawo wystawić maksymalnie 2 zawodników w każdej konkurencji, a każdy uczestnik miał prawo startu maksymalnie w 2 konkurencjach. Reprezentacja powiatu ostrowskiego została wytypowana na podstawie wyników Spartakiady powiatowej. Została przygotowana do startu w  Żerkowie przez Prezesa Powiatowego Zrzeszenia LZS w Ostrowie Wielkopolskim Stanisława Ratajczaka przy wsparciu Zenona Walczaka (LZS Przygodzice) i Grzegorza Szuberta (LZS Odolanów). Zawodniczki i zawodnicy naszego powiatu rywalizowali w grach zespołowych oraz wszystkich konkurencjach rekreacyjnych i rodzinnych zajmując wysokie, punktowane miejsca. Punkty zbierane były z takich konkurencji jak: strzał piłką nożną na bramkę, rzut beretem, rzut do kosza, tor przeszkód z atrakcjami, wędkowanie na sucho, rzut przedmiotem do celu, konkurencje rodzinne, rzut lotką, podnoszenie odważnika, strzelanie z wiatrówki, rzut piłką lekarską, tenis ziemny, jeździectwo, gry zespołowe. Poszczególne konkurencje odbywały się w kategoriach mężczyzn i kobiet.

 

Po podliczeniu punktacji z wszystkich konkurencji i gier zespołowych okazało się, że powiat ostrowski został wicemistrzem Spartakiady. Mistrzostwo przypadło powiatowi konińskiemu, natomiast trzecie miejsce powiatowi ostrzeszowskiemu.Zawody odbyły się 16 czerwca 2019 roku w Żerkowie.

Odwiedzin: 187