OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Centrum Kształcenia Praktycznego kształci, wychowuje i inspiruje
7 czerwca 2019 roku

Centrum Kształcenia Praktycznego kształci, wychowuje i inspiruje

Powstałe we wrześniu minionego roku Centrum Kształcenia Praktycznego – powiatowa inwestycja, będąca placówką edukacyjną, wypełnia się uczniami i wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem gości.

* dsc_1501.jpg

We wtorek 28 maja 2019 r. w CKP mieliśmy przyjemność gościć  władze powiatu pleszewskiego: Starostę, Przewodniczącego Rady i liczną grupę radnych.

- To co cieszy mnie jednak najbardziej, to fakt, że ofertę i możliwości jakie daje CKP dostrzegają uczniowie. Patrząc na statystyki naboru na nowy rok, widać, że coraz więcej chce się tutaj uczyć zawodu! Brawo za decyzje!- powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

* DSC_1398

Placówka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy, który potrzebuje specjalistów różnych branż. To placówka wykonująca szkolenia praktyczne dla uczniów pochodzących z wielu szkół zawodowych i technicznych i umożliwiająca uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Dotychczas powiatowe szkoły zawodowe rozwijały specjalistyczne pracownie zawodowe tylko dla własnych uczniów. Zaistniała potrzeba stworzenia placówki, która mogłaby koordynować realizację zadań kształcenia zawodowego z wielu branż zawodowych w oparciu o własną bazę oraz bazę innych ostrowskich szkół na zasadach porozumienia o współpracy między jednostkami. Umieszczenie CKP w strukturze organizacyjnej ZSTE CKU jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Włączenie CKP do zespołu prowadzącego już szkoły zawodowe dla młodzieży, szkoły dla dorosłych i centrum kształcenia ustawicznego wzmacnia możliwości rozwoju wszystkich tych rodzajów działalności i spełnia oczekiwania zarówno Ministerstwa Oświaty, co do konsolidacji jednostek kształcenia zawodowego, ustawicznego i praktycznego.

* dsc_1430.jpg

Nowe CKP działa nie tylko na rzecz rozwoju ZST-E CKU, ale na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego we wszystkich szkołach zawodowych w powiecie ostrowskim i we wszystkich branżach, koordynując różne działania edukacyjne udostępniając własne pracownie zawodowe. W Centrum Kształcenia Praktycznego odbywają się zajęcia dydaktyczne, praktyczne, zawodowe dla uczniów trzech ostrowskich zespołów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Ostrowski: Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych. Do tych celów wykorzystana został także w część dach Centrum, na którym zlokalizowane są instalacje do fotowoltaiki.

W wyniku zrealizowania całego przedsięwzięcia  (budowy nowego budynku i przebudowy już istniejących) powstało 10 nowych pracowni do kształcenia zawodowego w specjalnościach: obróbki skrawaniem, budowlano-instalacyjna, projektowania i programowania komputerowego, energetyki odnawialnej i mechatroniki, pracownia obróbki ręcznej, szkoleń BHP, chłodnictwa i mechatroniki, elektrotechniki, elektroniki i elektroenergetyki, pojazdów motocyklowych oraz spawalnicza.

Wszystkie pomieszczenia tętnią życiem, uczniowie zdobywają nowe umiejętności, m.in. spawalnicze - zdobywając państwowe certyfikaty, w pracowniach powstaje wiele nowych projektów oraz gotowych do użytku nowych urządzeń i maszyn, nagradzanych nawet w konkursach wynalazczości. Wszystko to na własne oczy mogli zobaczyć goście z sąsiedniego powiatu pleszewskiego.

Przypomnijmy, że wartość całego przedsięwzięcia przebudowy, rozbudowy istniejących budynków ZSTE CKU celem utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego wraz z wyposażeniem wynosi 13,188 mln zł. Inwestycja objęta została wsparciem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 z dofinasowaniem w wysokości 9.623 mln zł. Integralną częścią CKP jest program szkoleń i kursów zawodowych uczniów i nauczycieli szkół powiatowych pod nazwą „Kompleksowy programu rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim”, który jest wsparty dofinansowaniem zewnętrznym w wysokości 2,812 mln zł.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 125