OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
„Projektowanie Przyszłości” w budowlance
4 lipca 2019 roku

„Projektowanie Przyszłości” w budowlance

W terminie od lutego do czerwca 2019 r. był realizowany projekt edukacyjny przy współpracy Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych oraz Publicznego Przedszkola Nr 16 w Ostrowie Wlkp. W przedsięwzięciu „Projektowanie Przyszłości” brała udział grupa sześcioletnich przedszkolaków oraz uczniowie z klasy drugiej kierunku technik budownictwa, którzy wspomagali pracę dzieci.

* 23.jpg

Zadania projektu zostały podzielone i dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci.

-‘’Inspiracją do powstania projektu był program preorientacji zawodowej, a priorytet stanowiło zainteresowanie przedszkolaków tematem budownictwa oraz zaangażowanie do czynnego udziału w zajęciach uczniów technikum. Dla nauczycieli istotnym elementem projektu było wzajemne dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem, w tym sposobami prowadzenia zajęć’’ – powiedziała Ewa Szymańska, nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSB-E.

* ewa.jpg

Opracowanie i realizacja projektu, w myśl polityki oświatowej państwa, ma za zadanie służyć dalszej edukacji z zakresu preorientacji oraz pobudzać i rozwijać zainteresowania jak i uzdolnienia w tym zakresie. – ‘’W wieku przedszkolnym dzieci identyfikują się z rodzicami lub innymi, ważnymi dla nich, członkami rodziny. Początkowo dominuje na tym etapie fantazja i marzenia ukierunkowane na wybrane, zazwyczaj najbliższe zawody, wykonywane przez członków rodziny. W miarę rosnącej partycypacji społecznej i poznawania rzeczywistości, wzrasta znaczenie własnych zainteresowań i zdolności’’ – powiedziała Agnieszka Goździkowska, nauczyciel wychowania przedszkolnego.

* dzieci_taczka.jpg

Realizacja projektu wymagała zastosowania szeregu różnych inicjatyw m.in. wyjścia do Centrum Kształcenia Praktycznego, udział w warsztatach budowlanych inspirowanych przez zawodowców, tworzenia prac plastycznych – projektów/makiet, zabaw tematycznych podejmowanych z własnej inicjatywy przez dzieci. Za realizację zadań przedszkolaki otrzymały dyplomy oraz nagrody w postaci zabawek o tematyce budowlanej. Autorki projektu: Ewa Szymańska, Agnieszka Goździkowska, Alicja Kozal nie wykluczają, że będą podejmować podobne inicjatywy.

* 65117967_1051320888391825_3933917798044008448_n.jpg

Realizowany projekt „Projektowanie Przyszłości” okazał się inspiracją do zapoczątkowania praktycznych warsztatów budowlanych organizowanych w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego. Pomysł szybko odbił się szerokim echem, nie tylko wśród ostrowskich przedszkoli i szkół podstawowych, chętnie biorących udział w zajęciach. Ostrowską „budowlankę” w ramach orientacji zawodowej, odwiedzili uczniowie spoza powiatu, ze Szkoły Podstawowej w Kobylinie. Ze względu na rosnące zainteresowanie, nauczyciele ZSB-E poszerzyli ofertę edukacyjną o warsztaty florystyczne pod tematem „Las w słoju”. Kolejne zajęcia warsztatowe odbędą się już we wrześniu.

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 211