OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Lato z helem, wakacje z doświadczeniami
5 lipca 2019 roku

Lato z helem, wakacje z doświadczeniami

W Odolanowie od 35 lat „Lato z helem” przyciąga rzesze młodych, zdolnych ludzi chcących doskonalić swoje umiejętności, a łączących swoją przyszłość z nauką- w szczególności z fizyką. Dziś, w dniu 05 lipca 2019 roku, odbyła się Sesja Jubileuszowa, podsumowująca wiele lat działalności na rzecz kreatywnego przekazywania wiedzy. „Lato z helem” do Odolanowa zaprosiło już 130 wykładowców, którzy wygłosili 365 wykładów dla 700 uczniów i studentów.

* DSC_0915

Dla jednych  „Wakacje z duchami” były inspirujące i pełne przygód dla innych, szczególnie w Odolanowie,  „Lato z helem”  jest źródłem ekscytujących wydarzeń i wspaniałych spotkań…z nauką. Tak żartobliwie można porównać sposób spędzania czasu w wakacje, w czasie wolnym od zajęć obowiązkowych. Od wielu lat studenci i uczniowie z całej Polski spędzają  czas na wykładach, ćwiczeniach nad rzeką helu w Odolanowie, miejscu gdzie swoją placówkę ma Zakład Fizyki Niskich Temperatur i Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk na terenie zakładu PGNiG oraz Gaz System W Odolanowie.

-„ Nasi uczniowie i studenci są już magistrami, doktorami a nawet profesorami. Bardzo się cieszymy, że fizyka tak ich zafascynowała, że związali się z nią na całe swoje życie”- powiedziała Małgorzata Trybuła.

Tematem tegorocznych Warsztatów była „Fizyka niskich temperatur”. Natomiast podsumowaniem 35-letniej działalności „Lata z helem” była Sesja Jubileuszowa pn. „Hel w Odolanowie- nauka, przemysł, edukacja”. Spotkanie w Odolanowskim Domu Kultury to był doskonały moment do podziękowania wszystkim wykładowcom, którzy przyjmowali zaproszenie do Odolanowa, jedynego w Europie miejsca, gdzie na skalę przemysłową PGNIG oddziela hel od gazu ziemnego. W szczególności Sesja poświęcona była pamięci Profesora Jana Stankowskiego w 10.rocznice jego smierci, inicjatora założenia w Odolanowie Instytutu Fizyki Molekularnej PAN . Obecnie Warsztaty Naukowe organizują Małgorzata i Zbigniew Trybułowie oraz Wojciech Kempiński z INF PAN. Kontynuują z powodzeniem pierwotne założenia profesora Jana Stankowskiego, Antoniego Wójcika i Tomasza Stankowskiego, by propagować naukę wśród młodzieży .

* dsc_0862.jpg

Doskonałym dowodem na interesowanie młodzieży nauką, na łączenie pasji i umiejętności z nowoczesnymi technologiami,  było zaprezentowanie na scenie Tatiany Boreckiej, uczestniczki warsztatów, która w ekspresowym tempie ułożyła kostkę Rubika. Dziewczyna pokonała tym samym robota ,wykonującego taką samą ilość ruchów.  Zebrała gromkie brawa.

* dsc_0884.jpg

Organizatorzy zebrali wiele gratulacji i słów uznania m.in. ze strony Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego, który objął imprezę Honorowym Patronatem.

* dsc_0927.jpg

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 281