OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wyniki matur
9 lipca 2019 roku

Wyniki matur

Ponad 91 proc. uczniów liceów prowadzonych przez Powiat Ostrowski zadało tegoroczny egzamin maturalny. To wynik znacznie lepszy niż średnia krajowa i wielkopolska. Ogółem do egzaminu maturalnego w powiecie przystąpiło 1121 uczniów liceów oraz zespołów szkół.

Do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej w maju 2019 roku przystąpiło:

- w skali kraju  -  247 230 z czego maturę zdało 199 056 uczniów tj. 80,5 %, prawo do poprawki ma 31 883 uczniów tj. 12,9 % a nie zdało matury z więcej niż jednego przedmiotu 16 291 uczniów tj. 6,6 %,

- w województwie wielkopolskim  -  22 441 z czego maturę zdało 18 057 uczniów tj. 80,5 %, prawo do poprawki ma 2 931 uczniów tj. 13,0 % a nie zdało matury z więcej niż jednego przedmiotu 1 453 uczniów tj. 6,5 %,

- w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrowski  -  1121 z czego maturę zdało 938 uczniów tj. 83,7%, prawo do poprawki ma 131 uczniów tj. 11,7 % a nie zdało matury z więcej niż jednego przedmiotu 52 uczniów tj. 4,6%.

Dla szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski w rozbiciu na typy szkół dane przedstawiają się następująco:

Licea ogólnokształcące – do egzaminu maturalnego przystąpiło 602 absolwentów:

zdało maturę  - 552 uczniów tj. 91,7 %,

prawo do poprawki  - 37 uczniów tj. 6,1 %,

nie zdało matury z więcej niż jednego przedmiotu  -  13 uczniów tj. 2,2 %.

* licea_.jpg

Zespoły szkół – do egzaminu maturalnego przystąpiło 519 absolwentów:

zdało maturę  - 386 uczniów tj. 74,4 %,

prawo do poprawki  - 94 uczniów tj. 18,1 %,

nie zdało matury z więcej niż jednego przedmiotu  -  39 uczniów tj. 7,5 %.

* technika.jpg

* licea_i_technika.jpg

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 606