OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
V Biesiada Szachowa w DPS
16 lipca 2019 roku

V Biesiada Szachowa w DPS

W dniu 5 lipca 2019 r. w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie zorganizowana została V BIESIADA PRZY SZACHACH, pod patronatem Starostwa Ostrowskiego. W biesiadzie wzięły udział zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej z Psar, Pleszewa, Marszałek i Baszkowa.

* dsc02973.jpg

Podczas tegorocznego spotkania miała miejsce piąta lekcja pokazowa przeprowadzona przez Piotra Maślińskiego sekretarza Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego, po której zapisani uczestnicy przystąpili do rozgrywek. Pieczę nad prawidłowością przebiegu turnieju sprawowała Dyrektor Domu Katarzyna Modrzyńska oraz Szymon Pieczewski Prezes Wielkopolskiego Związku Szachowego.

* dsc02927.jpg

Zaproszeni goście wśród nich Dyrektor PCPR Wojciech Rachwalski, nie biorący udziału w rozgrywkach uczestniczyli w biesiadzie oraz szeregu konkursach przeprowadzonych przez terapeutki, między innymi: kole fortuny, mikrofonie dla każdego oraz zabawie ruchowej pt. wycieczka do ZOO.

* dsc02980.jpg

Po skończonych rozgrywkach szachowych nadszedł czas na wręczenie pucharu Dyrektora Domu. Pierwsze miejsce zajął mieszkaniec z DPS w Psarach.

Wszyscy uczestnicy dostali podziękowanie za udział w V Biesiadzie Szachowej oraz za przygotowanie figur szachowych, którymi mamy nadzieję, że w najbliższym czasie zagrać.

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 171