OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Inwestycje drogowe zawsze oczekiwane
22 lipca 2019 roku

Inwestycje drogowe zawsze oczekiwane

Rozpoczął się remont drogi powiatowej Górzno-Kościelna Wieś. Wąską i zniszczoną nawierzchnię zastąpi nowa i szeroka jezdnia. Zadanie podzielone zostało na etapy. To zaledwie jedno z wielu zadań inwestycyjnych na drogach Powiatu Ostrowskiego.

* 8.jpg

Remont drogi Odcinek drogi to z pewnością jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji drogowych przez mieszkańców okolicznych miejscowości.

* 9.jpg

- ‘’Rozpoczęły się prace budowlane pierwszego odcinka Będzieszyn-Gutów na terenie Gminy Ostrów. Koszt prac na ponad 1 km wynosi ok. 1,2 mln zł, w tej kwocie znajduje się dofinansowanie Gminy Ostrów Wielkopolski w wysokości 350 tys. zł, a ponad 800 tys. przeznaczono z budżetu powiatu. Remont całej drogi podzielimy został na etapy. W najbliższym czasie nie będziemy remontować odcinka od drogi krajowej go skrzyżowania na Będzieszyn. Zgodnie z planami GDDKiA tędy przebiegać będzie nowa trasa drogi krajowej S11’’ – powiedział Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

W przypadku tego zadania można powiedzieć nie o remoncie, ale o kompleksowej przebudowie. Droga będzie bowiem znacznie szersza, odtworzone zostały rowy. Na nowej nawierzchni wylane zostaną dwie warstwy asfaltu: wyrównawcza i warstwa ścieralna.

* 7.jpg

– ‘’To jest droga, której stan wywoływał wiele emocji, choć pamiętajmy, że na drogi powiatowe w Gminie Ostrów przeznaczane są znaczące środki, ale i potrzeb jest jeszcze bardzo wiele. Cieszę się, że zadanie ruszyło. Przed nami następne kilometry, Kotowiecko-Kościelna Wieś. Na ten drugi odcinek wyceniany na poziomie ok. 4 mln., chcemy złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków rządowych. Swoje wsparcie na poziomie kilkuset tysięcy deklaruje także Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce. Przy takim montażu finansowym jest szansa na zrealizowanie zadania w najbliższym okresie’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* grudzielec__7_.jpg

Intensywne prace trwają na drogach powiatowych w innych miejscowościach. Kończy się inwestycja w Grudzielcu Nowym w Gminie Raszków. Powstaje tu chodnik i kładziona jest nowa nawierzchnia na jezdni. Zadanie przygotowane projektowo w ub. roku jest współfinansowane przez gminę i powiat. Odpowiednio w wysokości 400 i 600 tys. zł. To część zrealizowanej w poprzednich latach inwestycji drogowej od drogi krajowej w Sobótce, przez Borowiec do Grudzielca.

* strzegowa_gostyczyna__8_.jpg

W Gminie Nowe Skalmierzyce położono nową nawierzchnię na brakującym odcinku drogi w Boczkowie przy zjeździe z obwodnicy. Największą inwestycją jest remont drogi Strzegowa – Gostyczyna. Pierwszy odcinek o długości 2,7 km już został zrealizowany przy wsparciu środków zewnętrznych i budżetu gminy. Do drugiego etapu o długości ponad 2  swoją znaczną cegiełkę dołożyła gmina, a powiat pozyskał środki zewnętrzne.

* 2.jpg

Dzięki współpracy z władzami gminy nowe inwestycje realizowane są także na terenie Gminy Sieroszewice. W Psarach już kładziona jest nowa asfaltowa nawierzchnia. A kosztujące 300 tys. zł zadanie jest współfinansowane po połowie przez oba samorządy. Wykonany także został remont odcinka drogi w Rososzyca w pobliżu cmentarza.

* psary__8_.jpg

Kilka tygodniu temu do użytku oddano także zmodernizowaną drogę z Sośni do Pawłowa przez Kocinę. To zadanie podzielone na etapy było także dofinansowane przez Gminę Sośnie.

W najbliższym czasie rozpoczną się także inwestycje w Tarchałach Wielkich i Gorzycach Wielkich.

Powiat Ostrowski posiada ponad 500 km dróg. Fakt ten sprawia, że inwestycje drogowe są priorytetem inwestycyjnym władz powiatu. Jest to możliwe dzięki środkom przeznaczanym z budżetu powiatu, dofinansowaniu samorządów oraz skutecznemu pozyskiwaniu innych dostępnych środków na ten cel.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 340