OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Muzyczne talenty
5 maja 2009 roku

Muzyczne talenty

4 maja w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie starosty Włodzimierza Jędrzejaka z uczniami Zespół Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego, którzy brali udział w konkursie Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych I stopnia.

Organizatorem przesłuchań było Centrum Edukacji Artystycznej. Przesłuchania mają na celu prezentację osiągnięć artystycznych i pedagogicznych szkół muzycznych oraz promocję uczniów. Do etapu makroregionalnego przystąpili uczniowie z województwa: dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Przesłuchania są jedno, dwu lub trzyetapowe. Poziom gry uczestników oceniany jest w skali od 1 do 25 punktów.

W spotkaniu udział wzięli: Włodzimierz Jędrzejak starosta ostrowski, Krzysztof Rasiak wicestarosta ostrowski, Piotr Słociński wicedyrektor Zespołu Szkół Muzycznych oraz uczniowie Nadia Błaszczyk – flet, Małgorzata Matyśkiewicz – klarnet, Paulina Matyśkiewicz – klarnet, Jacek Rubach – saksofon, Igor Pluciński – saksofon.

Bardzo się cieszę z tego, że na jedenastu uczniów biorących udział w przesłuchaniach aż pięciu pochodzi z Powiatu Ostrowskiego. Jestem z tych młodych ludzi bardzo dumny. Zresztą Powiatowa Szkoła Muzyczna jest znana w całej Polsce. Uczniowie tej szkoły obdarzeni są wyjątkowymi zdolnościami muzycznymi. Reprezentują ostrowską szkołę na licznych konkursach, festiwalach i przeglądach o zasięgu regionalnym, międzyregionalnym, ogólnopolskim i zagranicznym. A swoje sukcesy zawdzięcza również znakomitym pedagogom zaangażowanym, twórczym z wysokimi kwalifikacjami. Wszystkim uczniom serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów zawodowych – podkreśla Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski.

Uczestnictwo w różnorodnych formach konkursowych jest mobilizacją dla uczniów i stanowi ważny etap w rozwoju ich osobowości artystycznej.

Jestem zadowolony ze wszystkich uczniów, którzy otrzymali bardzo wysokie punktacje kwalifikując się jednocześnie do przesłuchań na szczeblu ogólnopolskim. Największy sukces jednak odniósł Igor, który uczy się gry na saksofonie 2,5 roku. W konkursie ogólnopolskim zdobył III miejsce. Wszyscy uczniowie włożyli w to tyle pracy, dlatego zasłużyli żeby się dzisiaj tutaj znaleźć – podkreśla Piotr Słociński wicedyrektor Zespołu Szkół Muzycznych
w Ostrowie Wielkopolskim.

Warto zaznaczyć, że w marcu Igor Pluciński uzyskał również wyróżnienie na XVIII Konfrontacjach Instrumentów Dętych w Oławie.

Do konkursu przygotowywałem się od września, aby dobrze się zaprezentować trzeba ćwiczyć systematycznie i codziennie. Chciałbym serdecznie podziękować za przygotowanie mnie do tego konkursu panu Piotrowi Lewek, bo dzięki niemu doszedłem tak daleko – mówi Igor Pluciński, laureat III miejsca.

Wszyscy uczniowie otrzymali z rąk starosty i wicestarosty dyplomy i upominki.

Jestem z siebie zadowolona i sądzę, że na swoje możliwości spisałam się dobrze. Niestety wielkich sukcesów nie mam na swoim koncie, ale po tak krótkim okresie uczenia się to te przesłuchania są dla mnie ogromnym sukcesem. Uważam, że pani Izabela Lewek jest bardzo dobrym nauczycielem, zwraca uwagę na wszystkie szczegóły i pozwala zagłębić się w muzykę. Przyszłość swoją natomiast wiążę z dziennikarstwem, a muzyka jest moją pasją – mówi Nadia Błaszczyk, uczennica Zespołu Szkół Muzycznych.

Szkoła muzyczna od niedawna ma nową siedzibę, dzięki temu młodzi ludzie mają znacznie lepsze warunki do nauki. W szkole są indywidualne klasy, sala koncertowa, a to wszystko przekłada się na ich sukcesy.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 899