OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wsparcie dla Strzegowej
26 lipca 2019 roku

Wsparcie dla Strzegowej

Około miliona złotych otrzymał Powiat Ostrowski na II etap modernizacji drogi Strzegowa-Gostyczyna. To już drugie dofinansowanie na ten projekt drogowy realizowany na terenie Gminy Nowe Skalmierzyce.

* 3_189.jpg

Środki na remont drogi Strzegowa-Gostyczyna pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych. W czwartek 25 lipca 2019 r. stosowne umowy na dofinansowanie projektów drogowych podpisała Wicewojewoda Aneta Niestrawska. Władze Powiatu Ostrowskiego reprezentowali: Wicestarosta Roman Pacholczyk, Członek Zarządu Powiatu Damian Grądzielewski oraz Skarbnik Powiatu Donata Kupczyk.

* 7.jpg

Na mocy umowy Powiat Ostrowski otrzyma dofinansowania na poziomie 1,080 mln zł z przeznaczeniem na drugi etap prac. Wartość całej inwestycji to kwota ponad 2,1 mln zł.

- ‘’Nasz wniosek przeszedł pozytywną ocenę i uzyskaliśmy dofinansowanie z funduszy rządowych, które pozwoli nam kontynuować rozpoczęte zadanie polegające na modernizacji nawierzchni wraz z budową ścieżki rowerowej.’’ – powiedział Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

* zbiorowe.jpg

Modernizacja drogi Strzegowa-Gostyczyna to zadanie, które rozpoczęło się w ub. roku. W pierwszym etapie, który objął odcinek ponad 2 km, powstała nowa nawierzchnia, odtworzono rowy oraz wybudowano ścieżkę rowerową. Całe zadanie kosztowało ponad 2,7 mln zł. Z czego pozyskane środki z programu rozwoju infrastruktury drogowej wynosiły ok. 1,6 mln zł. Prawie 750 tys. przeznaczono z budżetu powiatu, a kwotą ok. 350 tys. dofinansowała to zadanie gmina Nowe Skalmierzyce.

Także w drugim etapie przewidziano podobny montaż finansowy: środki zewnętrzne, budżet powiatu oraz wsparcie samorządu gminnego.

Inwestycja ma zostać zakończona jesienią tego roku.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 235