OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowy tomograf już niebawem
2 sierpnia 2019 roku

Nowy tomograf już niebawem

Trwa przebudowa pracowni tomograficznej w ostrowskim szpitalu. Stare wyeksploatowane urządzenie zastąpione zostanie nowoczesnym wartym ok. 4 mln zł urządzeniem, które zakupiła i przekaże Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Informację o zakupie sprzętu dla Ostrowa Fundacja przekazała w połowie maja. Od tego czasu trwają konsultacje i przygotowania do zainstalowania tego niezbędnego we współczesnej diagnostyce sprzętu.

zdjecie

- ‘’Stary tomograf został wymontowany. Obecnie trwają prace budowalne dostosowujące pomieszczenia do nowych wymagań. Na czas prac badania tomograficzne odbywają się w wynajętej komputerowej pracowni zlokalizowanej w pobliżu centrum krwiodawstwa’’ – powiedział Dariusz Bierła dyrektor ostrowskiego szpitala.

Nowa pracownia poza tym, że wyposażana zostanie w nowoczesny sprzęt będzie kolorowa i przyjazna zwłaszcza najmłodszym pacjentom.

zdjecie

- ‘’Od początku jesteśmy w kontakcie z Fundacją, która przygotuje pomieszczenie ze szczególną aranżacją, i przesłaniem. Po zakończeniu bardziej przypominać będzie salę zabaw niż pokój do wykonywania skomplikowanych badań. Chodzi o to, żeby dzięki temu zmniejszyć u dzieci obawy przed badaniem’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Wzorem jest pracownia, w której tomograf bardziej przypomina domek ślimaka. Dyrektor szpitala i Starosta nie ujawniają szczegółów zapewniając jednocześnie, że ostrowski pokój badań będzie równie kolorowy i piękny.  

Sprzęt zakupiła WOŚP z kolei ze środków powiatowych sfinansowano prace budowlano-remontowe.

– ‘’Tylko w ostatnim czasie Fundacja zakupiła nam m.in. wysokospecjalistyczne USG, inkubatory, kardiomonitory, mobilny aparat rtg czy pompy infuzyjne dla neonatologii. Niebawem dotrze do nas fizycznie rzeczony tomograf komputerowy i aparat do RTG telekomando, dzięki którym nasz szpital zrobi kolejny duży krok do przodu’’– powiedział Dariusz Bierła dyrektor ostrowskiego szpitala. 

W sumie do Ostrowa ze środków WOŚP w okresie jej działalności trafił sprzęt za około 10 mln zł.

- ‘’Staramy się wykorzystywać każde dostępne źródło, żeby unowocześniać nasz szpital. W sprzęcie z WOŚP-u jest wielkie serce nas Polaków, tych którzy są przekonani o słuszności działań orkiestry. Nie byłoby tego gdyby nie działania także ostrowskiego sztabu i wielu wolontariuszy z całego regionu. Dziękujemy Wam za to!’’ – powiedział Starosta Ostrowski.

Otwarcie nowej pracowni planowane jest wstępnie we wrześniu.

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 224