OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wyjątkowe zabytki do renowacji
13 sierpnia 2019 roku

Wyjątkowe zabytki do renowacji

Do 30 września 2019 roku można składać wnioski kierowane do Zarządu Powiatu Ostrowskiego na renowację kolejnych obiektów zabytkowych. Pieniądze rozdysponowane będą podczas przydzielania środków finansowych na rok 2020.

Powiat Ostrowski pełny jest ciekawych miejsc i pięknych obiektów, które warto zobaczyć. Z powiatowego budżetu w tym roku renowacji poddane zostaną dwa kolejne zabytki. W marcu przyznano kolejnych 30 tysięcy złotych na odratowanie najcenniejszych obiektów, które posiadają wyjątkową wartość historyczną i artystyczną.

Teraz dotacja w wysokości 25 tysięcy złotych przyznana została przez Radę Powiatu Ostrowskiego na wymianę okien na wieży kościoła p.w. N.M.P. Królowej Polski w Ostrowie Wielkopolskim.

zdjecie

Druga dotacja to 9 200 zł. natomiast na prace konserwatorskie południowego bocznego ołtarzyka, będącego na wyposażeniu kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach. Wszystkie prace powinny być zakończone do końca listopada, wtedy upływa termin rozliczenia dotacji.

Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkachwpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Powiatu Ostrowskiego ustalone zostały uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego w roku 2014. Dzięki takiemu wsparciu, okazałe eksponaty lub te najmniejsze detale mogą zostać uratowane przed niszczeniem. Cztery lata wcześniej odrestaurowano już trzy obiekty, w roku 2016 cztery, w roku 2017 kolejne trzy obiekty. W 2018 pieniądze rozdysponowane zostały na dwa następne zabytki, które trafiły w ręce dyplomowanych konserwatorów. Dzięki temu udaje się uratować wiele obiektów, które zachowują szczególną wartość historyczną i kulturową.

Odwiedzin: 220