OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
100 latka w ostrowskim DPS
20 sierpnia 2019 roku

100 latka w ostrowskim DPS

Pani Aurelia swoje stuletnie życie wypełnione miała pracą i czytaniem książek. Obecnie lubi wstać rano i nie narzekać. Pogodną starszą Panią z okazji 100 urodzin odwiedzili przedstawiciele: władz powiatu i miasta oraz ZUS’u.

Pani Aurelia Kwiatkowska urodziła się 17 sierpnia 1919 roku w miejscowości Kurzjama jako najstarsza córka Heleny i Ignacego. Młodzieńcze lata spędziła w Ostrowie Wielkopolskim, uczęszczała tutaj do szkoły Podstawowej nr 4. Po wojnie w wieku 27 lat wyjechała do łodzi za pracą w przemyśle włókienniczym. Była solidną pracownicą, czego dowodzą zachowane dyplomy od pracodawcy. W 2016 roku wróciła do Ostrowa Wielkopolskiego, a do Domu Pomocy Społecznej im. Benodyny Koterbianki trafiła 22 sierpnia 2018 roku.

zdjecie

Z okazji setnych urodzin Pani Aurelii dyrektor Katarzyna Modrzyńska oraz pracownicy Domu Pomocy Społecznej zorganizowali uroczystość, na którą zaproszono rodzinę jubilatki, władze miasta i powiatu.

- „Pani Aurelio urzekła mnie Pani tym, że osobiście przybyła Pani do Starostwa, aby zaprosić mnie na tą uroczystość. Poczułem się zaszczycony i nie mogłem wyjść z podziwu, że jest Pani w tak świetnej formie. Nie pozostaje nam życzyć nic innego jak: 200 lat Pani Aurelio! Wierzę, że za dwa lata będziemy wspólnie przecinać wstęgę na otwarciu nowego DPS-u. To nasze największe samorządowe zadanie na najbliższy czas!” – powiedział Paweł Rajski, Starosta Ostrowski.

zdjecie

Życzenia dla pani Aurelii przekazał również wiceprezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Mikołaj Kostka, Ewa Mielczarek, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz Andrzej Świtała zastępca dyrektora ds. rentowo-emerytalnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który przekazał świadczenie honorowe dla 100 latki.

zdjecie

Osobne życzenia złożył samorząd mieszkańców DPS, a pracownicy przygotowali dla swojej podopiecznej niespodziankę w postaci prezentacji multimedialnej.

Odwiedzin: 219