OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
„Przyjaciel Powiatu Ostrowskiego” - Nominacje
6 maja 2009 roku

„Przyjaciel Powiatu Ostrowskiego” - Nominacje

Lista Nominowanych
do Nagrody Starosty Ostrowskiego
„PRZYJACIEL POWIATU OSTROWSKIEGO”
przyznawanej z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego
za osiągnięcia na rzecz rozwoju powiatu ostrowskiego.

Na posiedzeniu w dniu 5 maja 2009 roku Kapituła Statuetki „Przyjaciel Powiatu Ostrowskiego”, spośród 42 zgłoszeń wytypowała Nominowanych do Nagrody w pięciu kategoriach:

Nominowani w kategorii Osobowość:


1. Bartłomiej Jaszka – olimpijczyk, Reprezentant Polski w Piłce Ręcznej,
2. Donato Berchicci - Restaurator
3. ks. Tomasz Hojeński - Ostrowskie Centrum Pomocy „Caritas”
4. Józef Wajs - Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów
5. Jan Garstka - ordynator Oddziału Laryngologicznego w ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim

Nominowani w kategorii Społecznik:


1. Maciej Kowalczyk – Prezes Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego
2. Jerzy Owsiak - Prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
3. Irena Kasprzak - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum Św. Józefa”
4. Józef Kozan - Wiceprezes Ostrowskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane
5. Jerzy Wojciechowski – współtwórca cyklu „Jazz w Muzeum”

Nominowani w kategorii Młody Talent:


1. Hubert Ampuła - uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim
2. Michał Bałwas – zawodnik Klubu Piłki Ręcznej „Ostrovia”
3. Aleksandra Mikołajczyk - uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim
4. Piotr Dymała – wokalista, finalista telewizyjnego programu „Fabryka Gwiazd”
5. Grupa Akrobatyczno-Baletowa „Gwiazda” przy MDK

Nominowani w kategorii Przedsiębiorca:


1. Zenon Pawlak – Prezes ZAP KOOPERACJA
2. Franciszek Antczak – Prezes PPUH ANFRA
3. Ireneusz Cal - właściciel firmy CDN Nawozy Naturalne
4. Zbigniew Pilarczyk - Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Przygodzicach
5. Stanisław Toczkowski - Właściciel Firmy STABOX

Nominowani w kategorii Partner Zagraniczny:


1. Jutta Rapp - szefowa Biura Europejskiego w Suhl

Kapituła Statuetki „PRZYJACIEL POWIATU OSTROWSKIEGO”:


Włodzimierz Jędrzejak Starosta Ostrowski


Leszek Michalak Członek Zarządu Powiatu Ostrowskiego


Stanisław Budzik Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Rady Powiatu Ostrowskiego


Maria Kędzierska - Jachimek Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Ostrowskiego


Tomasz Ziąbka Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Ostrowskiego


Jacek Szydłowski Naczelnik Wydziału Integracji Europejskiej i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim


Beata Klimek szef Biura Prasowego Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

Odwiedzin: 995