OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ginekologia do remontu
23 sierpnia 2019 roku

Ginekologia do remontu

Jeszcze w tym roku powinien się rozpocząć remont oddziału ginekologiczno-położniczego w ostrowskim szpitalu. Pierwszy krok w tej sprawie uczyni już radni przeznaczając na ten cel kwotę 700 tys. zł.

zdjecie

Zielone światło dla tej inwestycji zapalili radni powiatowi podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Ostrowskiego w dniu 20 sierpnia 2019 przeznaczając pierwsze środki.

- ‘’Ten odział, a przede wszystkim pacjentki i pracownicy tego oddziału czekają od wielu lat na remont. Cieszę się, że to zadanie udało się wpisać w harmonogram remontowy. Zadanie dzielimy na dwa etapy w 2019 i 2020 roku. Na początek przeznaczyliśmy na nie kwotę ok. 700 tys. zł, ale wiemy, że ona nie wystarczy, bo szacunkowa wartość remontu to ok. 3 mln zł’’  - powiedział Paweł Rajski Starosta ostrowski.

zdjecie

Środki na ten cel pochodzić będą z budżetu powiatu ostrowskiego. Zgodna decyzja radnych powiatowych uruchamia teraz etap prac przygotowawczych.

 -‘’Obejmują one konsultacje nad koncepcją, przygotowanie projektu oraz przeprowadzenie przetargu i wyłonienie wykonawcy. Chcemy, aby zakończyły się późną jesienią, tak by z końcem roku wykonawca mógł przejąć plac budowy’’ – powiedział Dariusz Bierła - dyrektor ostrowskiego szpitala.

Oddział Ginekologiczny z pododdziałem patologii ciąży jest oddziałem trzeciego stopnia referencyjności. Zarówno Dyrekcja Szpitala, jak i władze powiatu ostrowskiego starają się, aby inwestycja była sprawnie przeprowadzona, bo to w ostrowskim szpitalu rodzi się najwięcej dzieci. Także tutaj trafia wiele pacjentek, które mają problemy z ciążą.   

zdjecie

Remont poprawi komfort przede wszystkim pacjentek oddziału, ale także personelu. – ‘’Oceniając na razie przygotowaną koncepcję można już powiedzieć, że diametralnie na korzyść zmienią się warunki pobytowe. Znikną sale wieloosobowe, a każda będzie miała swój węzeł sanitarny. Podczas gdy do tej pory była zaledwie jedna toaleta. Brak jest także monitoringu z prawdziwego znaczenia i to się powinno zmienić. Pojawią się komfortowe dla matek i płodów łóżka’’ – powiedział Tomasz Gostomczyk kierownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego ostrowskiego szpitala.

zdjecie

Planowany czas zakończenia to połowa przyszłego roku.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 223