OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zaproszenie na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej
26 sierpnia 2019 roku

Zaproszenie na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Władze powiatu ostrowskiego i miasta Ostrowa Wielkopolskiego serdecznie zapraszają na uroczystości związane z obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Odbędą się one m.in. przy ostrowskiej konkatedrze, przy ul. Bema i w parku obok Starego Cmentarza.

Główne uroczystości związane z obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbędą się w niedzielę, 1 września 2019 roku. Zapraszają na nie władze powiatu i miasta: przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Piotr Walkowski, starosta ostrowski Paweł Rajski, przewodniczący Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Jarosław Lisiecki oraz prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek.

Zbiórka uczestników odbędzie się o godz. 10:55 przed głównym wejściem do ostrowskiej konkatedry, później nastąpi złożenie kwiatów i zniczy w Miejscach Pamięci Narodowej: pod pomnikiem przy konkatedrze oraz pod tablicą u zbiegu ulic Gimnazjalnej i Kompałły. Następnie uroczystości przeniosą się na ul. 60 Pułku Piechoty.

Rocznicowe nabożeństwo będzie miało miejsce tradycyjnie w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela przy ul. Bema, początek zaplanowano na godzinę 12:15. Po mszy w kwaterze żołnierzy 60 Pułku Piechoty na tamtejszym cmentarzu nastąpi złożenie kwiatów i zniczy przez przedstawicieli związków kombatanckich, władze parlamentarne i samorządowe, a także młodzież szkolną.

Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza również na inscenizację historyczną, która odbędzie się w sobotę, 31 sierpnia 2019 roku. O godzinie 16:00 w parku im. Emilii Sczanieckiej obok Starego Cmentarza rekonstruktorzy przedstawią trzy sceny: „Wrzesień 1939”, „Okupacja hitlerowska”, „Wyzwolenie Ostrowa 1945”.

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI OBCHODÓW 80. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ. NIEDZIELA, 1 WRZEŚNIA 2019 ROKU:

 • godz. 1055 – zbiórka delegacji przy ostrowskiej konkatedrze (przed wejściem głównym),
 • godz. 1100  – składanie kwiatów w Miejscach Pamięci Narodowej: pod pomnikiem przy konkatedrze, pod tablicą u zbiegu ulic Gimnazjalnej i Kompałły,
 • godz. 1130  – przejazd podstawionym autobusem na ul. 60 Pułku Piechoty i złożenie kwiatów pod pomnikiem, następnie przejazd autobusem na ul. Bema,
 • godz. 1215 – uroczysta msza święta w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela przy ul. Bema, 
 • godz. 1300 – złożenie kwiatów w miejscu pamięci przy ul. Bema.
Odwiedzin: 101