OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Inwestycja w nowoczesność w szpitalu
30 sierpnia 2019 roku

Inwestycja w nowoczesność w szpitalu

Nowoczesna sterylizatora powstanie w ostrowskim szpitalu. Prace budowlane rozpoczną się jeszcze w tym roku, a środki na ten cel szpital i powiat pozyskały w części z rezerwy Prezesa Rady Ministrów.

* projekt_centralnej_sterylizatorni.jpg

W dniu 27 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu podpisana została umowa, na przekazanie kwoty 1,2 mln złotych dotacji z rezerwy Prezesa Rady Ministrów właśnie na modernizację centralnej steryzliatorni. W steryzlizatorni dezynfekowany jest sprzęt m.in. do wszystkich operacji i zabiegów.

Władze Powiatu Ostrowskiego oraz Dyrekcja Szpitala kilka miesięcy temu złożyły stosowne dokumenty w sprawie dofinansowania pierwszego etapu tej inwestycji. Wnioskowana kwota opiewała na 3,5 mln zł. Ostatecznie otrzymano 1,2 mln zł. Ostatnie tygodnie poświęcone były na przygotowanie takiego montażu finansowego, który mimo zmniejszonej kwoty pozwoliłby skorzystać z tych środków.

Pierwszy etap inwestycji kosztować będzie ponad 4 mln zł.

- ‘’Z naszego budżetu dołożymy na ten cel 1,2 mln a pozostałą kwotę wyasygnuje szpital. Dziękuję pracownikom obu naszych instytucji i Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego za merytoryczną pracę, ale także za wsparcie na poziomie parlamentarnym, bez którego trudno byłoby sięgnąć po te środki‘’ - powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* os5.jpg

Umowę na dofinansowanie podpisali: Aneta Niestrawska Wiceowjewoda Wielkopolski, Paweł Rajski Starosta Ostrowski, Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski oraz Donata Kupczyk Skarbnik Powiatu. W uroczystości udział wzięli także: Tomasz Ławniczak Poseł na Sejm, Łukasz Mikołajczyk Senator RP, Marlena Maląg Prezes państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dariusz Bierła Dyrektor Ostrowskiego szpitala oraz Damian Marciniak Dyrektor Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

* w_tych_pomieszczeniach_powstanie_steryzlizatornia.jpg

Obecna sterylizatornia mieści się w piwnicach szpitala. – ‘’Warunki, którymi dysponujemy nie odpowiadają standardom i potrzebom. Pomieszczenia są bardzo ciasne i mało funkcjonalne. Wymiany wymaga także sprzęt. Tymczasem nie ma szans na sprawne funkcjonowanie poszczególnych oddziałów zwłaszcza urazowych bez dobrej sterylizacji’’ – powiedział Dariusz Bierła Dyrektor Ostrowskiego szpitala.

* obecnie_steryzlizatronia_znajduje_sie_w_ciasnych_piwnicach.jpg

Nowa sterylizacja zlokalizowana zostanie na pierwszym poziomie nowo wybudowanego skrzydła szpitalnego. Do zagospodarowania będzie kilkaset metrów kwadratowych. Prace budowlane powinny rozpocząć się w tym roku.

Dofinansowanie z rezerwy Premiera to kolejne środki zewnętrzne pozyskane dla szpitala w ostatnim czasie.

* os7.jpg

- ‘’Cieszę się, że do naszego szpitala udaje się pozyskiwać środki z różnych źródeł: od Marszałka Województwa, od Jurka Owsiaka z Fundacji WOŚP, z Ministerstwa Zdrowia czy teraz z rezerwy Premiera. Udało się nam w Ostrowie to, że szpital łączy i mam nadzieję, że nadal tak będzie! A my będziemy się starać o kolejne środki.’’ – powiedział Starosta Ostrowski.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 113