OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Powiatowy akcent na Dożynkach Wielkopolskich
28 sierpnia 2019 roku

Powiatowy akcent na Dożynkach Wielkopolskich

W niedzielę, 25 sierpnia 2019 r. cała rolnicza społeczność Wielkopolski spotkała się w Siedlcu w Powiecie Wolsztyńskim, by uczestniczyć w XXI Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynkach Wielkopolskich.

Na regionalne święto plonów w Siedlcu zaprosili: Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego, J.E. Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki - Metropolita Poznański wraz z samorządowcami: Jackiem Skrobiszem – Starostą Wolsztyńskim i Jackiem Kolesińskim – Wójtem Gminy Siedlec.

W ramach uroczystości odbyła się Msza Święta pod przewodnictwem J.E. Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego. Tradycyjny Obrzęd Dożynkowy zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca „ŁANY” im. Wiesława Kaszubkiewicza Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Imprezę wzbogacił występ Zespołu GOLEC UORKIESTRA. Dożynkom zwyczajowo towarzyszyło wiele atrakcji, jedną z nich była specjalnie zorganizowana Wystawa Rolnicza.

zdjecie

zdjecie

Podczas XXI Wojewódzko-Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie w Siedlcu swoją reprezentację miał także Powiat Ostrowski. Nasz samorząd zgodzili się reprezentować rolnicy ze Strzegowej, laureaci konkursu Wielkopolski Rolnik roku 2005: Państwo Iwona i Andrzej Janiak. Powiatowej delegacji towarzyszyła młodzież w strojach ludowych z Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach: Amelia Jasińska i  Miłosz Matysiak, którzy na co dzień występują w przygodzickim Zespole Pieśni i Tańca pod kierunkiem Zygmunta Paszkowskiego. Powiatowy wieniec dożynkowy, który eksponowany był na wystawie przy ołtarzu można zobaczyć w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim.

zdjecie

zdjecie

Odwiedzin: 175