OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Szkoły Powiatu Ostrowskiego na starcie
30 sierpnia 2019 roku

Szkoły Powiatu Ostrowskiego na starcie

Nowy rok szkolny będzie bardzo dużym wyzwaniem ze względu na dużą ilość uczniów przyjętych do pierwszych klas szkół średnich. Podwójne roczniki, które ukończyły gimnazja i szkoły podstawowe, przyjdą w poniedziałek do wybranych przez siebie, wymarzonych szkół. By wszyscy mogli swobodnie i w komfortowych warunkach zdobywać wiedzę wymagało to od Powiatu Ostrowskiego bardzo wielu zabiegów a przede wszystkim nakładów finansowych.

zdjecie

O wszelkich zabiegach logistycznych i dużych nakładach finansowych Powiatu Ostrowskiego opowiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski na konferencji z dziennikarzami w piątek 30 sierpnia 2019 roku. Spotkanie odbyło się w nowo zagospodarowanych pomieszczeniach budynku bezpośrednio sąsiadującego z Młodzieżowym Domem Kultury, będących spójną częścią kompleksu Zespołu Szkół Usługowych przy ul. Wolności.

- Do tego wyjątkowo trudnego naboru przygotowywaliśmy się od dwóch lat. Począwszy od zbierania danych, analizy, do zabezpieczenia odpowiedniej bazy. Przygotowaliśmy Centrum Kształcenia Praktycznego, modernizowaliśmy poszczególne szkoły. Służyło to temu, by na dzień 1 września 2019 roku być odpowiednio przygotowanym. - podkreślał Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

Nadchodzący rok szkolny, z racji naboru podwójnego rocznika, zapowiada się bardzo emocjonująco. Naukę w szkołach powiatowych podejmie 3 156 pierwszoklasistów w 103 oddziałach (w tym 493 uczniów spoza Powiatu Ostrowskiego), oraz 62 pierwszoklasistów w Zespole Szkół Specjalnych i Zespole Szkół Muzycznych, co łącznie daje 3218 uczniów klas I. Wszystkich uczniów razem będzie 7 532.

- W latach ubiegłych powstawało ok. 50 oddziałów, w tym roku aż 103. Staraliśmy się jednak, by klasy nie były przepełnione, średnia uczniów w klasie jest w granicach 29 osób (absolwenci gimnazjów), a 31 osób ( absolwenci szkół podstawowych). Pełnozatrudnionych nauczycieli mamy 601 osób do tego 153 niepełnozatrudnionych. Nauczyciele w powiatowych szkołach w większości mają nawet po 1,5 etatu, co oczywiście przyniesie im korzyści finansowe.- powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

Reforma oświaty wymusiła wiele zmian.

- Martwi mnie też fakt, że z każdym rokiem jako powiat, coraz więcej musimy dokładać do oświaty bo subwencja nie wystarcza na bieżące funkcjonowanie szkół. Tylko w tym roku dodatkowo z naszego budżetu, a więc pieniędzy wszystkich podatników, musieliśmy dołożyć łącznie 11 mln. złotych. Wszyscy nauczyciele mają zabezpieczone wynagrodzenie według nowych stawek. Na ten cel z powiatowego budżetu wyasygnowaliśmy kwotę 1 mln 938 tys. 900 zł. Na dzień dzisiejszy nie mamy informacji, czy te pieniądze zostaną w pełni zrekompensowane- powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

zdjecie

Podwójny rocznik w szkołach to wielkie wyzwanie także pod względem lokalowym. 4 mln 113 tys. 218 zł. łącznie Powiat Ostrowski przeznaczył na inwestycje, remonty, zakup pomocy naukowych i wyposażenia pomieszczeń szkolnych. Wszędzie trwały intensywne prace: malowania, szpachlowania, wymiany instalacji, podłóg, sprzętu. Dzięki czemu, po wakacjach uczniowie szkół średnich wrócą do odświeżonych wnętrz wyremontowanych szkół. Efekt końcowy jest bardzo zadowalający i na pewno zaskoczy estetycznym szlifem. I LO ma nowe sanitariaty, II LO nadało nowe barwy korytarzom, III LO zmodernizowało sieć co i korytarze, IV LO otwarło przestrzeń i dało nowy duch bibliotece. Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych remontowało i wyposażało klasy, podobnie jest w Zespole Szkół Transportowo- Elektrycznych. Zespół Szkół Transportowych doczekał się nowych korytarzy.

zdjecie

Ponad 3200 nowych uczniów na horyzoncie to konieczność zagospodarowania wszystkich wolnych pomieszczeń. Na te potrzeby oddano właśnie do użytku nowo zagospodarowane pomieszczenia w budynku przy ul. Wolności- przylegającym bezpośrednio do Młodzieżowego Domu Kultury.

Estetyczne pomieszczenia na II piętrze służyć będą uczniom i nauczycielom Zespołu Szkół Technicznych, którzy korzystają również z zajęć w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Wojska Polskiego. Żeby nie musieli wracać na pozostałe zajęcia do głównego budynku przy ul. Poznańskiej, będą tutaj mogli zrealizować cały plan zajęć. Natomiast sale na I piętrze zagospodarowuje Zespół Szkół Usługowych, m. in na potrzeby pracowni krawieckiej.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 287