OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nauczyciele z awansem
2 września 2019 roku

Nauczyciele z awansem

Ślubowali rzetelnie pełnić swoją powinność i dążyć do rozwoju osobowości swojej i ucznia. W dniu 30 sierpnia 2019 roku nauczyciele, którzy awansowani na stopień nauczyciela mianowanego odebrali potwierdzające to dokumenty.

Osiągnięcie awansu zawodowego na stopień nauczyciele mianowanego poprzedzone było okresem wytężonej pracy i zbierania materiałów, który trwał 2 lata i 9 miesięcy. Następnie kandydaci musieli zdać egzamin przed komisją, w której skład wchodzili: dwaj eksperci z listy ekspertów Ministra Edukacji Narodowej, przedstawiciel Kuratorium Oświaty, dyrektor danej szkoły oraz przedstawiciel Powiatu Ostrowskiego, ponadto na wniosek nauczyciela do komisji mogą być powołani przedstawiciele związków zawodowych. Egzaminy odbyły się w lipcu 2019r., natomiast uroczyste ślubowanie oraz wręczenie aktów mianowania odbyło się 30 sierpnia 2019r. w Sali im. Wojciecha Lipskiego w Starostwie Powiatowym w obecności Starosty Ostrowskiego, dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz dyrektorów szkół.

zdjecie

zdjecie

Gratulując nauczycielom Starosta Ostrowski Paweł Rajski podkreślił, że mianowanie oznacza większą stabilizację oraz wzrost pensji, życzył wszystkim spełnienia w pracy z młodzieżą.

zdjecie

zdjecie

W tym roku na stopień nauczyciela mianowanego awansowało 8 nauczycieli: Sylwia Cierlak z Zespołu Szkół Specjalnych, Anna Polańska z IV Liceum Ogólnokształcącego, ks. Paweł Jędrzejewski z Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych, Wojciech Krawczyk z Zespołu Szkół Technicznych, Joanna Agnieszka Prętka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach, oraz nauczyciele z III Liceum Ogólnokształcącego: Agnieszka Sobczak, ks. Daniel Kalis i ks. Błażej Jędrzejak.

Odwiedzin: 588