OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
80. rocznica wybuchu II wojny światowej
2 września 2019 roku

80. rocznica wybuchu II wojny światowej

W niedzielę, 1 września 2019 obchodzono 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Władze Powiatu Ostrowskiego i miasta Ostrowa Wielkopolskiego wraz przedstawicielami Parlamentu RP, służb mundurowych, organizacji kombatanckich i młodzieżą oddali hołd poległym i pomordowanym.

Uroczystości rozpoczęto od złożenia kwiatów i zniczy w Miejscach Pamięci Narodowej: pod pomnikiem przy Konkatedrze upamiętniającym m.in. ofiary kampanii wrześniowej, pod tablicą u zbiegu ulic Gimnazjalnej i ks. J. Kompałły gdzie poległ Jan Ładubiec, pierwsza ofiara wojny w Ostrowie Wielkopolskim, a następnie ul. 60 Pułku Piechoty przy obelisku poświęconym pamięci bohaterów 60 Pułku Piechoty Wielkopolskiej na jego szlaku bojowym.

zdjecie

zdjecie

zdjecie

Nabożeństwo w intencji Ojczyzny miało miejsce w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela przy ul. Bema. Mszę odprawił proboszcz parafii ks. prałat Sławomir Grześniak, który zaapelował, aby zmiany na świecie rozpocząć od zmiany we własnym sercu.

- „Wojna jeszcze nigdy nie przyniosła nic dobrego, a mimo to człowiek tak często po nią sięga. Jednak pokój nie zagości na świecie, dopóki nie zagości w naszych sercach” – mówił ks. prałat.

zdjecie

Po Mszy św. na cmentarzu w kwaterze żołnierzy 60 Pułku Piechoty okolicznościowe przemówienie wygłosił Zastępca Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego Mikołaj Kostka oraz Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

Mikołaj Kostka zwrócił uwagę na to, że naród polski był pierwszą ofiarą wojny i poniósł największą ofiarę, dlatego tak ważna dla nas Polaków jest pamięć o okrucieństwie i ofiarach tego „piekła na ziemi”, jakie zapoczątkowały nazistowskie Niemcy 1 września 1939r.

- „Nie jest tak, że była to wojna będąca dziełem przypadku, nie jest tak, że nie można było jej przewidzieć, nie jest wreszcie tak, że nie można było jej przeciwdziałać. Dlaczego więc do niej doszło? Błędna polityka po I wojnie światowej, narastające kryzysy, zła sytuacja ekonomiczna i brak perspektyw stały się wtedy doskonałym gruntem do radykalizacji poglądów, populizmu i szukania winnych złej sytuacji Tak zaczęła kiełkować nienawiść i wrogość wobec innych narodów, tak rodziła się zemsta za wyniki i rozstrzygnięcia po pierwszej wojnie światowej na niekorzyść Niemców, wojnie, która jak pokazuje historia niewiele nauczyła ówczesnych przywódców” – mówił Zastępca Prezydenta Mikołaj Kostka.

zdjecie

Starosta Ostrowski odnosząc się do wątku pamięci narodowej zwrócił się do młodzieży, na której spoczywa wielka odpowiedzialność za przyszłość.

- „Wydawałoby się że siła upływającego czasu spowoduje, że 80 lat później niewiele będziemy wiedzieć o wydarzeniach, które dziś wspominamy. Bogu niech będą dzięki, że pamiętamy co wydarzyło się 80 lat temu, bo to jest dla nas przestrogą, aby nigdy więcej się to nie powtórzyło. Dziś chylimy czoła przed tymi, którzy stracili życie podczas wojennego piekła, kierujemy wyrazy szacunku do tych co przeżyli, aby dawać świadectwo. W ubiegłym roku przekazywałem pozdrowienia od weterana Pana Henryka Rybaka związanego z 60 Pułkiem Piechoty, który do granic możliwości ukochał ojczyznę. Szczególnie zależało mu na obecności młodzieży podczas obchodów rocznicowych. Dziś nie ma Go już wśród nas, porucznik Henryk Rybak odszedł na wieczną wartę, a ja bardzo dziękuję za Waszą obecność tutaj, bo w Was jest nadzieja” – powiedział Starosta Paweł Rajski.

zdjeciezdjecie

zdjecie

Podczas uroczystości władze powiatu reprezentowali: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Grzegorz Finke, Starosta Ostrowski Paweł Rajski, natomiast władze miasta: Przewodniczący Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Jarosław Lisiecki, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej oraz Zastępcy Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego Mikołaj Kostka i Sebastian Górski. Hołd ofiarom II Wojny Światowej oddali również:  Parlamentarzyści: Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak oraz Senator RP Łukasz Mikołajczyk, samorządowcy, przedstawicie służb mundurowych, związków kombatanckich, harcerze ZHP Ostrów Wielkopolski, dyrektorzy szkół, młodzież szkolna oraz licznie przybyłe poczty sztandarowe. Uroczystość uświetniła Ostrowska Orkiestra Koncertowa.

Odwiedzin: 347