OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Śladami września 1939
10 września 2019 roku

Śladami września 1939

W dniu 8. września w Łęczycy odbyły się uroczystości związane z 80. rocznicą Bitwy nad Bzurą. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządowych z powiatu, kombatanci oraz delegacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU Przygodzice.

zdjecie

Główne uroczystości odbyły się w Łęczycy odbyły się główne uroczystości upamiętniające tamte tragiczne dla naszego kraju wydarzenia. W tym roku towarzyszyły im historyczne inscenizacje w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych. Uroczystości odbywały się zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Po przemówieniach delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów Walk nad Bzurą.

zdjecie

W tegorocznych obchodach swój udział mocno zaznaczyli uczniowie ZSP CKU Przygodzice. Wraz z opiekunem p. Jerzym Seletą wzięli udział w uroczystościach oraz warsztatach historycznych, które rozpoczęły się od odwiedzenia miejsc na trasie do Łęczycy, gdzie w 1939 roku walczyli i zginęli żołnierze 60 pułku piechoty z ostrowskiego garnizonu.

zdjecie

Uczniowie uczestniczyli także we Mszy św. w intencji obrońców ojczyzny, a następnie obejrzeli przygotowaną z rozmachem inscenizację obrony miasta. Później wspólnie z żołnierzami 25 Brygady Kawalerii Powietrznej na czele z dowódcą gen bryg. Adamem Marczakiem uczestniczyli w obchodach. Wspólny przemarsz orkiestry wojskowej, kompanii reprezentacyjnej brygady i pocztów sztandarowych oraz apel pamięci z salwą honorową zakończył oficjalne uroczystości.

zdjecie

     Przed powrotem wszyscy spróbowali grochówki wojskowej z kuchni polowej.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 144