OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowy ambulans dla szpitala
12 września 2019 roku

Nowy ambulans dla szpitala

Ostrowski szpital otrzymał dofinansowanie na zakup nowej specjalistycznej karetki. Umowę w tej sprawie oraz symboliczny czek przekazał Dyrektorowi Szpitala Wiceminister Zdrowia.

* dsc_0659.jpg

Uroczystość odbyła się 9 września 2019 r. w ostrowskim szpitalu. Dofinansowanie na zakup nowej karetki pochodzi z rządowego programu wymiany ambulansów.

* dsc_0650.jpg

- ‘’Mam wielką przyjemność przekazać informację, że 400 tys. z tego programu trafi do Ostrowa Wielkopolskiego i środki te zostaną przeznaczone właśnie na zakup nowej karetki. Pozwolą na wymianę pojazdu, który ma aż 470 tys. km przebiegu, co jest znacznie poniżej oczekiwań w stosunku do sprzętu w ratownictwie medycznym’’ – powiedział Janusz Cieszyński, wiceminister Zdrowia.

* dsc_0605.jpg

Obecna podczas uroczystości Aneta Niestrawska Wicewojewoda Wielkopolski poinformowała, że do Wielkopolski z funduszu trafi ok. 5,6 mln zł, co pozwoli na zakup nowych 14 karetek.

- ‘’W sytuacji zagrożenia liczy się każda minuta i sekunda jest to na pewno dobra informacja‘’ – powiedziała Wojewoda.

* dsc_0644.jpg

– ‘’W imieniu władz Powiatu Ostrowskiego chciałbym podziękować zarówno Panu Ministrowi jak i Wojewodzie, za to, że potrzeby samorządów w zakresie służby zdrowia są widoczne, zarówno z perspektywy Poznania, jak i Warszawy’’ – powiedział Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

Nowy ambulans ratunkowy trafi do ostrowskiego szpitala jeszcze w tym roku. Wartość nowego sprzętu wyniesie ok. 530 tys. zł, a brakującą kwotę wyłoży szpital.

- ‘’Tylko w naszym powiecie, drugim co do wielkości w Wielkopolsce obsługujemy 160 tys. mieszkańców, a przecież zgłaszają się do nas także pacjenci z ościennych powiatów. Te karetki są więc nam bardzo potrzebne. Mamy 5 zespołów ratownictwa medycznego, 4 podstawowe jeden specjalistyczny. Tylko w 2018 roku nasze ambulansy wyjeżdżały 10 tys. wyjazdów widać skalę potrzeb.’’ – powiedział Dariusz Bierła, dyrektor ostrowskiego szpitala.

* dsc_0638.jpg

Biorący udział w uroczystości obecny poseł Tomasz Ławniczak, a były wicestarosta ostrowski podkreślił, że teraz z parlamentarnej perspektywy z przyjemnością obserwuje rozwój ostrowskiego szpitala. -‘’Także w sektorze zdrowia publicznego jest konkurencja pomiędzy poszczególnymi placówkami i miło nam obserwować, jak nasz szpital jeśli chodzi o poziom świadczonych usług znacznie wykracza ponad poziom szpitali powiatowych’’ – powiedział Ławniczak.

W uroczystości wzięli także m.in. udział: Marlena Maląg Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Łukasz Mikołajczyk Senator RP oraz Damian Marciniak Dyrektor Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 291