OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wielkopolski Złaz Przewodników PTTK
13 września 2019 roku

Wielkopolski Złaz Przewodników PTTK

W dniach 7-8 września 2019r. odbył się VI Wielkopolski Złaz Przewodników Turystycznych PTTK. Uczestnicy z Wielkopolski, Mazowsza i Dolnego Śląska podążyli „Śladami Fryderyka Chopina i Powstania Wielkopolskiego w południowej Wielkopolsce”.

W programie Złazu znalazło się I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim, a następnie miejscowości na terenie Gminy Sieroszewice: Strzyżew – miejsce pobytów Fryderyka Chopina u matki chrzestnej Anny Wiesiołowskiej, gdzie znajdują się tablice pamiątkowe, Kotłów – wieś, w której funkcjonują dwie parafie: rzymsko- katolicka i polsko-katolicka oraz znajdują się dwa kościoły: jeden romański z początku XII w. i drugi współczesny.

Kolejnym punktem był Mikstat – miasto św. Rocha, w którym 16 sierpnia święci się zwierzęta domowe. Tutaj zwiedzono drewniany kościół św. Rocha z XVIII w. oraz krzyż z rzeźbami Pawła Brylińskiego – ludowego artysty z XIX wieku, którego rzeźby na krzyżach i w przydrożnych kapliczkach można spotkać w wielu miejscowościach południowej Wielkopolski.

Na trasie wycieczkowej znalazł się Ostrzeszów - miasto króla Kazimierza Wielkiego z basztą – pozostałością po zamku z XIV w., pobernardyńskim zespołem klasztornym z XVII w., w którym siostry nazaretanki prowadzą muzeum, gotyckim kościołem farnym z XIV w. z ciekawymi freskami oraz z pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Przy pomniku przewodnicy zapalili znicz i wysłuchali informacji o południowym froncie Powstania Wielkopolskiego.

Z Ostrzeszowa przewodnicy PTTK powrócili na teren Powiatu Ostrowskiego i udali się do Antonina – miejsca pobytów Fryderyka Chopina i obejrzeli pałac myśliwski (autentyczne wnętrze, w którym bywał i grał Chopin) książąt Radziwiłłów oraz kaplicę grobową Radziwiłłów. Przejeżdżając przez Czarnylas uczestnicy wysłuchali informacji o tej wielokulturowej historii tej miejscowości. Mieli także okazję zobaczyć kompleksy stawów w Dębnicy i Trzcielinach, Przygodzice - miejsce urodzenia i zamieszkania Jana Mertki, jednego z pierwszych poległych w dniu wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Przy pomniku Powstańców Wielkopolskich w Przygodzicach przewodnicy zapalili znicz.

zdjecie

zdjecie

Kolejnego dnia miało miejsce zwiedzanie Ostrowa Wielkopolskiego. W programie była kwatera i pomnik Powstańców Wielkopolskich (miejsce pochówku Jana Mertki), miejsca związane z wydarzeniami z listopada i grudnia 1918 roku (Dom katolicki, siedziba dowództwa południowego frontu Powstania Wielkopolskiego, dawne koszary pruskie i dawna strzelnica miejska, ściana pamięci na kościele św. Antoniego Padewskiego), szachulcowy poewangelicki kościół NMP z XVIII w., jedyna w Polsce w stylu mauretańskim synagoga z XIX w. oraz lapidarium w miejscu kirkutu, rynek z ratuszem i pomnikiem – stolikiem burmistrza Stefana Rowińskiego, muzeum 3 D w ostrowskim ratuszu z ekspozycją „Ulicami dawnego Ostrowa”, neoromańska konkatedra z początku XX w. z rzeźbami wielkopolskich rzeźbiarzy Marcina Rożka i Władysława Marcinkowskiego oraz z usytuowanym w pobliżu pomnikiem kardynała Mieczysława Halki-Ledóchowskiego, więzionego przez prusaków w Ostrowie, cmentarz z 1784, jeden z najstarszych cmentarzy w Polsce (starszy od cmentarza na Powązkach), miejsca związane z  ludźmi kultury wywodzącymi się z Ostrowa lub spędzającymi swoją młodość w tym mieście.

Organizatorem było Koło Przewodników Terenowych ostrowskiego Oddziału PTTK, we współpracy z Zarządem Oddziału i Wielkopolskim Samorządem Przewodników.

Odwiedzin: 119