OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Żelazny Jubileusz III LO
16 września 2019 roku

Żelazny Jubileusz III LO

Świętując swój jubileusz III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim udowodniło, że uczęszczanie tutaj to nie tylko prestiż, ale też bardzo często wielopokoleniowa tradycja rodzinna.

Obchody jubileuszu 65-lecia III Liceum Ogólnokształcącego odbyły się 13 września 2019r. Zgodnie z tradycją zapoczątkowaną 15 lat wcześniej uroczystości rozpoczęto od nadania jednej z sal lekcyjnych imienia zasłużonego nauczyciela. W tym roku ten honor przypadł Danucie Rudnickiej, nauczycielce matematyki oraz byłej dyrektorce szkoły, która zyskała uznanie jako wymagający nauczyciel, ale potrafiący przekazać wiedzę w sposób uporządkowany i zrozumiały dla uczniów.

* sala1.jpg

W budynku szkoły przygotowano również wystawę okolicznościową „Wspomnień czar…” ze starymi fotografiami, jednak główna jubileuszowa gala miała miejsce w Ostrowskim Centrum Kultury.

* dsc_0171.jpg

* dsc_0095.jpg

Na scenie swoje talenty instrumentalne, wokalne i aktorskie zaprezentowali obecni uczniowie oraz absolwenci III LO. Ewenementem był występ nauczyciela historii Piotra Szczepaniaka, który wzorem jednego z absolwentów III LO -  Kazimierza Grześkowiaka zaśpiewał utwór pt. „Odmieniec”. Do dziedzictwa III LO odniosła się w swoim przemówieniu dyrektor Maria Tomalak.

* dsc_0069.jpg

- „Szkoła ze wszystkimi ułomnościami to jednak cud, cud trwania. Przykład: dziadek chodził do trójki, syn chodził do trojki, a teraz wnuczek chodzi do trójki. A teraz siedzą na tej sali wszczepieni w jedna gałąź, aby kwitnąc razem. (…) Każdego roku przyjmując nowych uczniów, jak dobry ogrodnik dbający o owoce swoje pracy,  szczepimy naszą bogatą w swoją historię i tradycję gałąź. Dbamy o uszlachetnienie drzewa, którego korzeniami są emerytowani: dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy i nasi absolwenci wśród których nie brakuje wybitnych pracowników naukowych, wysokich rangą wojskowych, polityków, świetnych lekarzy, prawników, inżynierów, wspaniałych nauczycieli i wychowawców kolejnych pokoleń” – powiedziała dyr. M. Tomalak.

Swoimi osobistymi wspomnieniami podzielili się niegdyś uczniowie III LO, a obecnie Posłowie na Sejm RP: Tomasz Ławniczak i Jarosław Urbaniak. Wyrazy uznania złożył również Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Sebastian Górski, oraz Marek Czemplik, prezes Stowarzyszenia Absolwentów III LO oraz delegacja dyrektorów placówek oświatowych Powiatu Ostrowskiego. W imieniu Senatora RP Łukasza Mikołajczyka odczytano okolicznościowy list.

Ważnym punktem gali było przekazanie ufundowanego przez Radę Rodziców nowego sztandaru III LO. Po ceremoniale przekazania na nowy sztandar ślubowali uczniowie klas pierwszych.

* dsc_0090.jpg

Uroczystość stała się również okazją do wręczenia statuetek „Zasłużony nauczyciel” ustanowionych podczas obchodów 50-lecia szkoły. Tym razem uhonorowano wieloletnie, dziś emerytowane nauczycielki Jolantę Drygas, Ewę Mońkę, Krystynę Pieczyńską, Barbarę Studniewską oraz Danutę Tomicką.

* dsc_0153_001.jpg

O szkole

Budynek szkolny został oddany do użytku w lipcu 1954 roku, a nowa placówka rozpoczęła swoją działalność 1 września 1954 roku jako Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące popularnie zwane jedenastolatką. Porządkowy numer „trzecie” funkcjonuje w nazwie od roku szkolnego 1957/1958, kiedy z budynku wyprowadzono szkołę podstawową, a III LO stało się samodzielną jednostką, z nowoczesną bazą sportową – stadionem szkolnym oraz krytą pływalnią otwartą w kwietniu 1965 roku, którą zamknięto w 1985 roku. Drugie w historii otwarcie pływalni „Wodny Raj” miało miejsce w marcu 2000 roku.

W 1978 roku nastąpiła kolejna reorganizacja placówki – utworzony został Zespół Szkół Ogólnokształcących obejmujący: III Liceum Ogólnokształcące, Liceum dla Pracujących (od 1993 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych) i Średnie Studium Zawodowe.

Od 2000 roku w szkole dokonuje się ciągłe bogacenie bazy dydaktycznej, powstają kolejno strzelnica szkolna, siłownia, nowoczesny kompleks boisk sportowych w elementami lekkoatletycznymi. Przy szkole powstaje Szkolny Ośrodek Kariery, kolejna pracownia komputerowa, Szkolne Centrum Multimedialne. Ponadto placówka dostosowuje się do przemian, jakie dokonują się oświacie – w roku szkolnym 2002/2003 przystosowanie do przyjęcia gimnazjalistów do trzyletniego liceum, zaś w roku szkolnym 2019/2020 przystosowanie bazy lokalowej do przyjęcia zarówno uczniów po gimnazjum, jak i ośmioletniej szkole podstawowej.

Kolejni dyrektorzy placówki:

1954 – 1957 Jan Wawrzyniak

1957 – 1975 Bogdan Borusiak

1975 – 1985 Włodzimierz Chojnicki

1985 – 2002 Danuta Rudnicka

2002 – nadal Maria Tomalak

Obecna liczba uczniów: 643

Liczba nauczycieli:  46 w tym 36 na pełnym etacie

Profile kształcenia: matematyczno-fizyczny, matematyczno-informatyczny, biologiczno-chemiczny, biologiczno-sportowy, humanistyczno-dziennikarski, turystyczno-językowy, humanistyczno-językowy.

Odwiedzin: 330