OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
80 rocznica napaści sowieckiej
18 września 2019 roku

80 rocznica napaści sowieckiej

W 80. rocznicę agresji ZSRR na Polskę przy ostrowskim pomniku Ofiar Sybiru uczczono pamięć pomordowanych i zaginionych Polaków.

W dniu 17 września 2019r. przy ostrowskim Rondzie Sybiraków zgromadzili się kombatanci, parlamentarzyści, władze Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego, przedstawiciele duchowieństwa, słuzby mundurowe, poczty sztandarowe, młodzież oraz przedstawiciele Związku Sybiraków.

Zebrani oddali cześć Polakom pomordowanym, katowanym i zaginionym na Syberii, składając biało-czerwone kwiaty i zapalając znicze.

zdjecie

Doroczne uroczystości maja na celu upamiętnić wydarzenia z 17 września 1939 roku, kiedy to radzieckie oddziały przekroczyły polsko-rosyjską granicę, by rozpocząć tzw. IV rozbiór Polski. Napaść skutkowała czterema falami deportacji. Pierwsze transporty w głąb Rosji rozpoczęły się w 1940 roku. Wywożono m.in. rodziny wojskowych, wyższych urzędników, policjantów, nauczycieli oraz działaczy życia społecznego i gospodarczego. Rodacy, którym udało się przeżyć okrutną drogę Golgoty Wschodu podejmowali starania, aby opowiadać kolejnym pokoleniom o tej tragedii.

Modlitwę w intencji ofiar i za zdrowie żyjących odprawił ksiądz prałat Tomasz Ilski z parafii konkatedralnej pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika.

Uroczystości towarzyszyła wzruszająca oprawa artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży, która odbyła się w pobliskiej hali sportowej Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Powiat Ostrowski reprezentowali przewodniczący Wicestarosta Ostrowski Roman Pacholczyk, a także radni powiatowi: Andrzej Knopiński i Ryszard Pluciński.

Odwiedzin: 149