OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Poznaj swój Powiat Ostrowski- atrakcje w Nowych Skalmierzycach
19 września 2019 roku

Poznaj swój Powiat Ostrowski- atrakcje w Nowych Skalmierzycach

Jeden z najpiękniejszych obiektów, nie tylko w naszym powiecie ale i w Wielkopolsce, odrestaurowany Pałac w Śliwnikach, mogli zobaczyć nauczyciele w ramach wyjazdu „Poznaj swój Powiat Ostrowski'' odbywającego się tym razem po gminie Nowe Skalmierzyce.   

zdjecie

Kontynuując przedsięwzięcie pod hasłem: „Poznaj swój Powiat Ostrowski” od kilku lat pod Patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego organizowane są wyjazdy studyjne po powiecie. Uczestnicy w tym roku zwiedzili niedostępny na co dzień, odrestaurowany pałac Niemojowskich w Śliwnikach.

zdjecie

Gospodarze przyjęli gości niezwykle serdecznie, prezentując również wnętrze budynku.

zdjecie

- Właśnie na piątek 13 września 2019 roku zaproszenie do Śliwnik wystosowali właściciele Państwo Aleksandra i Andrzej Rogowscy. Piękny pałac, przepięknie i z wielkim smakiem urządzony. Wspaniałe otoczenie. Kilka lat temu właśnie za wielkie serce i pietyzm w ratowaniu tego niesamowitej wagi dla naszej kultury zabytku należącego w przeszłości do rodziny Niemojowskich, wręczyłem Państwu Rogowskim w 2016 r. najwyższą nagrodę Starosty Ostrowskiego WOJCIECHA. Patrząc z bliska na efekty ich pracy, była to nagroda w dwójnasób zasłużona! – powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

zdjecie

Następnie grupa zwiedziła Sanktuarium Matki Bożej Skalmierzyckiej Parafii p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej z uznawanym za cudowny obrazem przedstawiającym Maryję trzymającą na lewym ramieniu Dzieciątko.

zdjecieKult Maryi w Skalmierzycach datuje się od XV wieku. Wśród wotów za łaski otrzymane za pośrednictwem Matki Bożej są liczne wota-w ołtarzu znajduje się srebrny ryngraf z roku 1634, podarowany przez króla Władysława IV Wazę w podziękowaniu za zwycięstwo nad Turkami. We wnętrzu znajdują się polichromie z XV i XIX wieku i odnowiona droga krzyżowa.

zdjecie

Przy głównym trakcie komunikacyjnym odbyło się również spotkanie z historią. W Nowych Skalmierzycach zlokalizowana jest dawna granica prusko- rosyjska, miejsce, które podczas zaborów dzieliło Polaków mieszkających po obu jej stronach. Po 200 latach stało się przyjaznym skwerem pamięci, przypominającym o śladach przeszłości.

zdjecie

Grupa uczestniczyła także w gminnych obchodach upamiętniających śmierć polskich lotników. 14/15 września 1943 roku katastrofie uległ samolot Halifax JD 154 przewożący broń dla żołnierzy Armii Krajowej, którą miano zrzucić w pobliskim Ołoboku. Maszyna, lecąc nad miastem, tak bardzo obniżyła lot, że zawadziła o jeden z domów mieszalnych przy ulicy Kaliskiej i runęła na ziemię. Śmierć poniosła wówczas cała 7-osobowa załoga Halifaxa JD 154, w skład której weszli sami Polacy. Zginęło wówczas również 3 mieszkańców wspomnianego domu. W 76 rocznicę upamiętniającą te wydarzenia wiązankę kwiatów złożyli Radni Powiatowi oraz delegacja uczestników. Po raz kolejny wyjazd okazał się żywą lekcją historii.

Kolejnym punktem wycieczki był kościół drewniany p.w. Wszystkich Świętych w Droszewie. Ołtarz zdobiony jest on czterema barokowymi rzeźbami - św. Jana Chrzciciela, św. Piotra, św. Józefa i św. Anny oraz obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Co ciekawe w ołtarzu znajduje się jeszcze jeden obraz, jest on jednak zazwyczaj niewidoczny dla wiernych. Mowa tutaj o obrazie Wszystkich Świętych pochodzącym z 1869 roku, wysuwanym tylko podczas ważniejszych uroczystości, np. odpustu w parafii.

zdjecie

Jest to niezwykłe dzieło, bowiem rzadko możemy zobaczyć wizerunki tak wielu świętych na jednym płótnie. Oprócz samego ołtarza głównego warto również zwrócić uwagę na dwa boczne pochodzące z połowy XVIII wieku. W jednym z nich znajduje się rokokowy krucyfiks. Uroku wnętrza dodaje także ścienna polichromia. W koście znajduje się także odnowiony krzyż z rzeźbami Pawła Brylińskiego.

zdjecie

Przejazdem udało się zobaczyć niezwykły, monumentalny budynek dworca celnego w zespole stacji granicznej Skalmierzyce. Dawny dworzec kolejowy, będący niejako symbolem pruskiej potęgi, do dziś przykuwa uwagę swoimi gabarytami. Służył do obsługi ruchu pasażerskiego. Wybudowano go w ciągu 11 miesięcy. Miał być “pruskim oknem na świat”. Projektant wybrał styl neogotycki, celowo wznosząc imponujący rozmiarami budynek, który miał wywierać wrażenie na przekraczających w tym miejscu granicę mieszkańcach Cesarstwa Rosyjskiego. Obecnie poddawany jest renowacji.

zdjecie

Przy stawach w Śliwnikach- Zawady Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Piotr Walkowski, Radna Rady Powiatu Ostrowskiego- Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sylwia Nowicka oraz Dyrektor Biura Promocji i Relacji Społecznych Starostwa Powiatowego Janusz Grzesiak dokonali podsumowania konferencji.

zdjecie

Za przekazanie wielu cennych informacji słowa podziękowania kierowano do Jerzego Wojtczaka- przewodnika oraz Aleksandra Lieberta z Biura Promocji UGiM Nowych Skalmierzyc- za pomoc w zorganizowaniu pobytu. Za gościnę serdeczne podziękowania kierujemy do Burmistrza Gim Nowe Skalmierzyce Jerzego Łukasza Walczaka.Konferencję wyjazdową „Poznaj swój Powiat Ostrowski”  przygotowuje Biuro Promocji i Relacji Społecznych Starostwa Powiatowego.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 801