OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wizyta Ambasadora Meksyku
20 września 2019 roku

Wizyta Ambasadora Meksyku

Ambasador Meksyku w Polsce, Alejandro Negrín odwiedził Powiat Ostrowski. W programie krótkiej wizyty przewidziano spotkanie z uczniami IV LO z tzw. klas hiszpańskich oraz z dziennikarzami i przedsiębiorcami.

W Ostrowie Wielkopolskim, Ambasadora Meksyku powitali: Łukasz Mikołajczyk Senator RP i jednocześnie przewodniczący Senackiej Grupy Polsko-Meksykańskiej, Paweł Rajski Starosta Ostrowski oraz Małgorzata Jędroch Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim.

zdjecie

IV Liceum Ogólnokształcącym im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim już  15 rok z rzędu oferuje naukę języka hiszpańskiego. O sprawności uczniów w posługiwaniu się tym językiem osobiście przekonał się Ambasador Meksyku, który rozmawiał z młodzieżą na temat systemu kształcenia w Polsce i Meksyku. Wyjątkowy gość odpowiadając na pytania uczniów mówił o swojej zaszczytnej funkcji, którą pełni w Polsce od 3 lat. Podkreślił również wiele podobieństw pomiędzy Meksykanami a  Polakami, które sprawiają, że czuje się tu jak w domu. Alejandro Negrín był pod wrażeniem poziomu, jaki zaprezentowały prowadzące prezentację uczennice klasy drugiej (czyli po jednym roku nauki języka hiszpańskiego). Po spotkaniu młodzież zgodnie stwierdziła, że możliwość poznania rdzennego mieszkańca Meksyku oraz zrozumienie jego mowy to wielka satysfakcja. Nauczyciel języka hiszpańskiego Agata Kosiek odnosząc się do dotychczasowych spotkań młodzieży z obcokrajowcami (z Peru, Hiszpanii, a teraz również z Meksyku) przyznała, że uczniom łatwiej jest zrozumieć mieszkańców Ameryki Łacińskiej, którzy mówią zdecydowanie wolniej niż Hiszpanie.

zdjecie

zdjecie

Kolejnym punktem wizyty była Powiatowa Galeria Sztuki Współczesnej, gdzie odbyło się krótkie spotkanie z przedstawicielami lokalnych mediów. Znakomicie mówiący po polsku Alejandro Negrín podkreślił, że Polska jest interesującym partnerem do współpracy ze względu na swój potencjał, jeden z największych w Europie Środkowo–Wschodniej wskaźników wzrostu gospodarczego. Warto podkreślić, że z roku na rok rośnie wartość wymiany gospodarczej pomiędzy Polską a Meksykiem. Jak podkreślił ambasador jeszcze 10 lat temu nie było wzajemnych inwestycji, a obecnie działa w Meksyku 60 polskich firm. Meksyk to również coraz popularniejszy kierunek turystyczny Polaków, każdego roku podróżuje tam 50 tysięcy Polaków.

zdjecie

Ambasador Meksyku w Polsce odwiedził firmę MAHLE BEHR Ostrów Wielkopolski, gdzie spotkał się z przedsiębiorcami skupionymi w Izbie Przemysłowo – Handlowej Południowej Wielkopolski. Na terenie Parku Technologicznego firmy MAHLE w Ostrowie miał okazję zwiedzić zakład produkcyjny, prototypownię i laboratoria zakładu MAHLE. Był pod dużym wrażeniem skali i zakresu działalności zakładu, który oprócz produkcji, również zajmuje się projektowaniem i testowaniem komponentów chłodzenia dla najbardziej znanych producentów samochodów. Przy okazji spotkania przedsiębiorcy mieli możliwość przedstawienia profilu swojej działalności i zgłaszali gotowość do współpracy z przedsiębiorcami z Meksyku. Wiele ostrowskich firm już teraz współpracuje z firmami w krajach obu Ameryk i szuka kolejnych rynków zbytu na swoje urządzenia, produkty czy usługi. Ambasador wyraził wolę zacieśniania stosunków gospodarczych pomiędzy naszymi krajami.

zdjecie

Na zakończenie wizyty dyplomata odwiedził również Spółdzielnię Mleczarską LAZUR w Nowych Skalmierzycach oraz specjalistyczne gospodarstwo ogrodnicze Państwa Nowackich w Ociążu.

Odwiedzin: 750