OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Kurs metodyczny nauczycieli języka niemieckiego w Berlinie
24 września 2019 roku

Kurs metodyczny nauczycieli języka niemieckiego w Berlinie

W sobotę 21.09.2019r., grupa 12 nauczycieli jezyka niemieckiego ze szkół średnich Powiatu Ostrowskiego, ukończyła kurs z zakresu metodyki nauczania języka niemieckiego w niemieckiej szkole językowej w Berlinie. Była to ostatnia grupa, z 57 osób biorących udział w unijnym progranie Erasmus+.

Pedagodzy doskonalili swój warsztat pracy w ramach projektu Powiatu Ostrowskiego pn.: „Innowacyjność w metodyce nauczania języków obcych w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego”, realizowanego w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna.

zdjecie

W projekcie uczestniczyło łącznie 57 nauczycieli języków obcych z 10 szkół średnich prowadzonych przez Powiat Ostrowski tj. 5 z I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. J.Kompally i W. Lipskiego; 4 z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta, 6 z III Liceum Ogólnokształcącego, 6 z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina, 1 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodiach, 2 z Zespołu Szkół Transportowo Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego, 9 z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego, 8 z Zespołu Szkół Usługowych, 7 z Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych i 9 z Zespołu Szkół Technicznych.

Grupa 57 uczestników obejmowała 31 nauczycieli języka angielskiego, 21 nauczycieli języka niemieckiego, 3 nauczycieli języka hiszpańskiego i 2 nauczycieli języka francuskiego. Zajęcia doskonalące zorganizowano w specjalistycznych ośrodkach nauki języka obcego dla obcokrajowców w Exeter, Berlinie, Maladze i Rouen.
Sam pobyt pedagogów w zagranicznych instytucjach partnerskich, to efekt przyjętej strategii internacjonalizacji działalności edukacyjnej szkół średnich, prowadzonych przez Powiat Ostrowski.

zdjecie

Celem pobytu nauczycieli w angielskiej, niemieckiej, hiszpańskiej i francuskiej szkole językowej, było doskonalenie zawodowe pedagogów, a docelowo zwięszenie innowacyjności i efektywności nauczania języków obcych, w szkołach średnich prowadzonych przez Powiat Ostrowski.

Ponadto w ramach projektu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystwyane przez samych uczestników projektu w ich pracy zawodowej.

Projekt przygotowany został przez pracowników Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Wydziału Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z kadrą pedagogiczną szkół średnich.

Program Eramus+, umożliwia szkołom podstawowym i średnim nawiązanie współpracy międzynarodowej, w formie doskonalenia kompetencji językowych uczniów oraz zawodowych samych auczycieli. Pobyt 57 nauczucieli za granicą to przykład realizacji, własnego opracowanego modelu doskonalenia zawodowego i rozwoju kadry pedagogicznej szkół średnich prowadzonych przez władze oświatowe Powiatu Ostrowskiego.

W okresie XI.2019-V.2020, realizowane będzie badanie efektywności zrealizowanych działań projektowych i ich przełożenie na jakość prowadzonych zajęć językowych w ostrowskich szkołach średnich.

Odwiedzin: 337