OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Otwarcie drogi Strzegowa - Gostyczyna
26 września 2019 roku

Otwarcie drogi Strzegowa - Gostyczyna

To długo wyczekiwana modernizacja obejmująca w sumie 4 km drogi powiatowej. Tak duża i kosztowna inwestycja nie byłaby możliwa bez wsparcia z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Gminy i Miasto Nowe Skalmierzyce.

Przypomnijmy, że I etap trasy Strzegowa - Gostyczyna prowadzący od innej drogi powiatowej Skalmierzyce - Rososzyca do świetlicy w Strzegowie został wykonany w ubiegłym roku. Odcinek liczył 2,250 km i kosztował w sumie 2.763.264 zł. Na to zadanie Powiat Ostrowski przeznaczył 749.737 zł i w partnerstwie z samorządem GiM Nowe Skalmierzyce, który dołożył 349.938 zł, pozyskał wsparcie w wysokości 1.663.560 zł. ze środków, którymi dysponuje Wojewoda.

II etap modernizacji drogi Strzegowa - Gostyczyna zrealizowano w tym roku. Odcinek wiodący od świetlicy w Strzegowie do Gostyczyny liczył 1,965 km i pochłonął 2.342.047 zł. Na ten cel Powiat Ostrowski zabezpieczył środki własne na poziomie 855.000 zł, wsparcie z Gminy Nowe Skalmierzyce w kwocie 400.000 zł i ponownie otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, tym razem w kwocie 1.087.047 zł.

zdjecie

W środę, 25 września 2019 r. oficjalnie otwarto inwestycję, z której najbardziej cieszą się mieszkańcy. Stara droga bowiem była wąska i w złym stanie technicznym, pieszym i rowerzystom służyło pobocze. Warto wspomnieć, że w Gostyczynie znajduje się szkoła, kościół i cmentarz, a także połączenie z drogą krajową nr 450 Kalisz - Grabów. Trasa jest zatem ważnym ciągiem komunikacyjnym w okolicy.

zdjecie

W ramach modernizacji jezdnię poszerzono, wykonano nową nawierzchnię oraz ścieżkę pieszo-rowerową. Znaczną część kosztów pochłonął system odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej i rowów odprowadzających.

zdjecie

Nowa droga została poświęcona przez proboszcza Parafii p.w. św. Mikołaja Biskupa Księdza Kanonika Michała Pacholczyka. Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali (na zdjęciu od lewej): Karol Pietrzak Sołtys Sołectwa Gostyczyna, Tomasz Ławniczak Poseł na Sejm RP, Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski, Jarosław Urbaniak Poseł na Sejm RP, Renata Nogaj Sołtys Sołectwa Strzegowa, Marzena Wodzińska Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Jerzy Łukasz Walczak Burmistrz Gminy i Miasto Nowe Skalmierzyce, Paweł Rajski Starosta Ostrowski, Grzegorz Finke Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego, Mariusz Harendarz Wiceprezes Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego S.A. w Kaliszu, Przemysław Gałka kierownik robót z firmy H.U. Wiktor z Latowic, Tadeusz Orzechowski Przewodniczący Rady GiM Nowe Skalmierzyce oraz Jacek Łusiak Radny GiM Nowe Skalmierzyce.

zdjecie

Odwiedzin: 314