OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Złoty jubileusz podczas spotkania chirurgów z pediatrami
30 września 2019 roku

Złoty jubileusz podczas spotkania chirurgów z pediatrami

Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej powiatowego Szpitala w Ostrowie Wielkopolskim obchodzi w tym roku swoje 50-lecie. Jubileusz uczczono podczas VI Wielkopolskim Spotkaniu Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami i Lekarzami Rodzinnymi.

VI Wielkopolskie Spotkanie Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami i Lekarzami Rodzinnymi oraz V Forum Młodych Lekarzy zainaugurowano w piątek 27 września 2019r. w Synagodze. Konferencję otworzył Wiesław Wawrzyniak Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, który jako pierwszy pogratulował dr. Witoldowi Miaśkiewiczowi jubileuszu 50-lecia Oddziału. Gratulacje popłynęły również od profesora Przemysława Mańkowskiego prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej, od marszałek Marzeny Wodzińskiej, którą reprezentował Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Zbigniew Terek, od Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego, Wiceprezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Sebastiana Górskiego oraz kierownika Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dra Mirosława Falisa.

- „Z chęcią tutaj przyjeżdżam, bo to jest taka Mała Ojczyzna, która powinna być wzorem do naśladowania w całym kraju: gdzie wszyscy potrafią się dogadać, gdzie wartość życia ludzkiego jest wyjątkowo doceniana. Z wyjątkowym uznaniem patrzę na szpital, na podejście lekarzy, całego personelu białego oraz na zaangażowanie samorządu, którego dziełem jest szpital” -  powiedział prof. Przemysław Mańkowski prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej.

zdjecie

Starosta Ostrowski w swoim wystąpieniu nawiązał do ubiegłorocznego otwarcia nowoczesnego Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej wraz z Wielkopolskim Centrum Leczenia Oparzeń oraz Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci w nowym skrzydle szpitala.

- „Myślę, że mamy powód do zadowolenia. Jeszcze raz dziękuję wszystkim powiatowym Radnym, z którymi w zgodzie zrobiliśmy nie jedno. Widzimy jak bardzo ostrowski szpital się zmienia. Jestem z tego dumny, bo to było moje marzenie. Niech teraz te marzenia wypełniają się treścią, a to już zadanie lekarzy, personelu pielęgniarskiego i pomocniczego, którym składam wyrazy uszanowania i serdeczne podziękowania” – powiedział Starosta Ostrowski, Paweł Rajski.

zdjecie

Dziękując za zaangażowanie lekarzom oraz personelowi pielęgniarskiemu Starosta Ostrowski nawiązał do dokonań wielkich poprzedników dzisiejszego znakomitego ordynatora, a mianowicie do nestorów pracujących przez lata w ostrowskim szpitalu, byłych ordynatorów chirurgii dziecięcej: lek. med. Jerzego Mikołajczyka, dr n. med.  Antoniego Sukiennickiego oraz „pierwszej damy ostrowskiej chirurgii” lek. med. Sławomiry Żelanowskiej, której Starosta Ostrowski przekazał bukiet kwiatów.

Z okazji jubileuszu przedstawiciele Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim dyrektor Dariusz Bierła, wicedyrektor Piotr Skoczylas oraz Naczelna Pielęgniarka Izabela Rykowska przekazali osobom zasłużonym dla Oddziału grafiki przedstawiające motyw przewodni wystroju wnętrz nowego oddziału. Wśród wyróżnionych znaleźli się: lek. med. Jerzy Mikołajczyk (nieobecny), dr n. med. Antoni Sukiennicki, lek. med. Sławomira Żelanowska, dr n. med. Witold Miaśkiewicz, pielęgniarki oddziałowe:  Janina Mierzchała, Dorota Piechowiak, Lidia Słota oraz pracownicy z najdłuższym stażem: Małgorzata Maćkowiak, Anna Trelka, Stefania Popielas, lek. med. Tadeusz Puchalski i lek. med. Małgorzata Kusza.

Nawiązując do jubileuszu dr n. med. Witold Miaśkiewicz przybliżył zebranym historię ostrowskiego szpitala, a w szczególności Oddziału Chirurgii Dziecięcej. Od zawsze największą bolączką była przestrzeń i sprzęt. Jednak nigdy nie brakowało gorliwości kadry lekarskiej w opiece nad pacjentami i rozszerzaniu zakresu leczenia.

zdjecie

Natomiast wykład inaugurujący VI Wielkopolskie Spotkanie Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami i Lekarzami Rodzinnymi wygłosił profesor Przemysław Mańkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, jak zmieniało się podejście do leczenia chirurgicznego noworodka, konieczności wyodrębnienia tej dziedziny oraz możliwości jakie daje w ratowaniu dzieci współczesna medycyna.

Inicjatywy pogratulował wielokrotny uczestnik Spotkań - prof. dr hab. Janusz Bohosiewicz, konsultant Krajowy ds. Chirurgii Dziecięcej.

- „Jest bardzo wiele konferencji, na których specjaliści opowiadają o swoich osiągnięciach, ale najwięcej problemów, a nawet niestety błędów wynika z tego, że nie ma dobrego kontaktu pomiędzy różnymi specjalistami. Takie interdyscyplinarne spotkania temu właśnie służą. Często jest tak, że nawiązane znajomości i przyjaźnie pozwalają bez najmniejszego oporu zwrócić się o poradę lub pomoc w leczeniu pacjenta” – powiedział konsultant Krajowy ds. Chirurgii Dziecięcej prof. dr hab. Janusz Bohosiewicz.

zdjecie

Właściwe obrady VI Wielkopolskiego Spotkania Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami i Lekarzami Rodzinnymi oraz V Forum Młodych Lekarzy miały miejsce w sobotę, 28 września 2019r. w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury. Spotkanie podzielone było na kilka sesji. W pierwszej sesji omawiano zagadnienia z zakresu: diagnostyki i leczenie zmian skórnych u dzieci z udziałem onkologa, dermatologa, chirurga dziecięcego oraz pediatrów. Druga sesja naukowa studencka dotyczyła leczenia urazów w obrębie klatki piersiowej i jamy brzusznej, a także biopsji gruboigłowej wątroby, drenażu otrzewnej i różnicowania ostrego zapalenia trzustki od zapalenia wyrostka robaczkowego. Trzecia sesja naukowa lekarzy rezydentów obejmowała diagnostykę i leczenie: guza oskrzela, tłuszczaka grzbietu, naczyniaków krwionośnych, skrętu jąder u noworodka. Sesja „case report” odnosiła się do konkretnych doświadczeń z zakresu stosowania propranololu u dzieci z ciężkimi poparzeniami termicznymi, atrezji okrężnicy jako przyczyny perforacji jelita krętego, rozpoznania róży u niemowlęcia oraz wniosków z pracy rezydenta. W trakcie sobotnich obrad odbyły się również warsztaty praktyczne z portów naczyniowych i terapii podciśnieniowej.

Organizatorami spotkania byli: Wielkopolska Izba Lekarska, Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej z WCLO w Ostrowie Wielkopolskim, Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej UM w Poznaniu.

Odwiedzin: 415