OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Młodzież już głosowała – prawybory w szkołach średnich.
4 października 2019 roku

Młodzież już głosowała – prawybory w szkołach średnich.

Wybory parlamentarne w Polsce odbędą się 13 października, jednak młodzież ze szkół Powiatu Ostrowskiego już teraz wzięła udział w prawyborach przygotowanych przez poznański UAM.

Wszystko za sprawą Projektu Edukacyjnego Powiatu Ostrowskiego pod patronatem Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego „Młodzi mają głos”, który zrealizował Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

- „Każdorazowo po wyborach pojawiają się negatywne komentarze np. dotyczące niskiej frekwencji lub partii która wygrała, dlatego trzeba stawiać na edukację społeczeństwa, edukację młodzieży. Stąd pomysł na serię wykładów i przeprowadzenie prawyborów. W tych prawyborach młodzi ludzie mogli się przygotować do prawdziwych wyborów, oswoić z tym tematem” – powiedział Starosta Ostrowski, Paweł Rajski.

zdjecie

Projekt przebiegał w 3 etapach. Etap pierwszy obejmował wykłady pracowników naukowych UAM dla uczniów III i IV klas szkół ponadpodstawowych na temat postawy obywatelskiej w obliczu wyborów i przygotowanie uczniów do prawyborów. Wykłady miały miejsce we wrześniu br. A poprowadzili je wykładowcy Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: dr Joanna Kałużna, dr Natalia Kusa, dr Marcin Łukaszewski, dr Szymon Ossowski.

zdjecie

zdjecie

zdjecie

Etap 2 to prawybory przeprowadzone we wszystkich dziesięciu szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Ostrowski. Głosowali uczniowie klas III i IV, którzy także zasiedli w 4 osobowych komisjach wyborczych. Nad prawidłowością przebiegu prawyborów czuwał zespół składający się ze studentów i doktorantów WNPiD UAM oraz nauczycieli uczestniczących w projekcie. Prawybory miały miejsce 3 października 2019r.

zdjecie

zdjecie

Ostatni etap to podsumowanie projektu z udziałem uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół oraz dziennikarzy, które obyło się 4 października 2019r. Wykład okolicznościowy wygłosił dziekan Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Andrzej Stelmach.

zdjecie

zdjecie

Profesor w swoim wystąpieniu opowiedział o podstawowych elementach demokracji przedstawicielskiej, jakimi są: wolne i uczciwe wybory, wolność wyrażania poglądów, wolność słowa i odpowiedzialność za nie oraz wolność prasy. Wykładowca przeanalizował wyniki wyborów od 1991 do 2015 roku pod kątem liczby komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach i tych, które wchodziły do Sejmu. Odniósł się również do problemu frekwencji, która wahała się od 40,57% w roku 2005 do 53,79 % w roku 2007. Analiza obejmowała również stosowane metody przeliczania głosów na mandaty min. używaną obecnie metodę d’Hondta, która jest korzystna dla dużych partii politycznych. Wyjaśnił również, jakie znaczenie ma wielkość obwodu (analogicznie ilość mandatów) i stosowanie progów zaporowych dla małych partii, oraz jaka jest specyfika głosowań w wyborach jednomandatowych do Sejmu, w których konkurują tylko duże partie.

Na koniec spotkania ogłoszono wyniki:

PRAWYBORY DO SEJMU RP: Spośród uprawnionych do głosowania 1700 uczniów klas III i IV w prawyborach oddano 1068 ważnych głosów i 71 nieważnych. Najwięcej, bo 29% głosów uzyskała Koalicja Obywatelska, 23% Konfederacja Wolność i Niepodległość, 19% Prawo i Sprawiedliwość, 18,66% Sojusz Lewicy Demokratycznej, a blisko 10% Polskie Stronnictwo Ludowe.

zdjecie

PRAWYBORY DO SENATU RP: Spośród uprawnionych do głosowania 1700 uczniów klas III i IV w prawyborach oddano 1068 ważnych głosów i 71 nieważnych. Najwięcej, bo 73,8% głosów uzyskała Koalicja Obywatelska, a druga partią na jaką głosowano było Prawo i Sprawiedliwość – 26,2%.

Frekwencja wyniosła 67%. Profesor Andrzej Stelmach zwrócił uwagę na spostrzezenia ebrane przez pracowników naukowych UAM, które odzwierciedlają najczęstsze problemy osób głosujących.

Efekty glosowania zaskoczyły obecnych na sali zarówno dorosłych, jak i młodzież, jednak nie zaskoczyły profesora Andrzeja Stelmacha.

- „Młodzież zawsze jest bardziej radykalna. Ten radykalizm z biegiem czasu ulega osłabieniu, ale uważam że to naturalne ze młodzi ludzie głosują na ugrupowania, które są bardziej wyraziste, młodzi ludzie chcą zmiany, pewnej dynamiki, opowiadają się przeciwko stagnacji, a jednocześnie forsują nowe koncepcje programowe, nowa wizje rzeczy, odpowiadają w swoich trendach zaopatrywaniem młodzieży co dało wyraz oddawaniu głosów na partie wyraziste czyli ugrupowanie lewicowe i ugrupowanie którego patronem jest Janusz Korwin-Mikke.  – powiedział prof. A. Stelmach.

Jak podsumował profesor takie wyniki mogą mieć odzwierciedlenie w wyborach 13 października, ale w wśród młodzieży. Natomiast właściwe wyniki wyborów będą bardziej zbliżone do tych sondażowych.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem upominków uczniom zasiadającym w komisjach wyborczych.

zdjecie

zdjecie

Odwiedzin: 521