OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Spotkania z absolwentami ostrowskiego „Reymonta”
7 października 2019 roku

Spotkania z absolwentami ostrowskiego „Reymonta”

W ramach projektu pn. „100-lecie polskiej Szkoły Żeńskiej i II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim” w auli „szkoły-jubilatki” odbyły się cztery spotkania z zasłużonymi absolwentami liceum, przygotowujące młodzież do głównych obchodów stulecia szkoły.

zdjecie

W dniu 17 września 2019 r. młodzież spotkała się z Andrzejem Kornaszewskim, który opowiedział o reaktywacji II Liceum Ogólnokształcącego w roku 1992 oraz o swojej pracy jako dyrektora ostrowskiego „Reymonta”. Nie zabrakło także osobistych wspomnień na temat czasów licealnych. Kolejnym absolwentem szkoły, który przyjął zaproszenie był Sebastian Górski, wiceprezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Spotkanie z uczniami odbyło się w piątkowe przedpołudnie 20 września. Z gościem rozmawiano o czasach szkolnych, maturze, wyjazdach na wymianę polsko - niemiecką oraz pracy zawodowej. Trzecie spotkanie odbyło się 26 września – szkołę odwiedziła Aleksandra Stuchły-Mróz. Absolwentka opowiadała o czasach licealnych, swoim zawodzie - sinologii, pobycie w Chinach i podróżach po Azji. Na koniec odbyła się lekcja mandaryńskiego - języka urzędowego w Chinach. Wreszcie 1 października szkołę odwiedził ks. Łukasz Zawidzki. Gość opowiedział o czasie spędzonym w liceum oraz o swojej wielkiej pasji, którą są wędrówki po górach Sudetach – ks. Łukasz Zawidzki jest autorem książki o Sudetach pt. „Kraina ducha gór”.

Spotkania z absolwentami odbyły się w ramach zadania pn. „100-lecie polskiej Szkoły Żeńskiej i II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim” dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. Główne uroczystości jubileuszowe odbędą się w dn. 11-12 października 2019 r.

Program obchodów 100-lecia II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim

- Piątek 11 października 2019 r.

 • godz. 17.00: rejestracja uczestników
 • spacer po szkole i spotkania klasowe
 • godz. 18.00 - 21.00: występy muzyczne w auli szkolnej - grupa „Bosscy” oraz absolwenci: Julia Jaszczyk i „Ogóreczki”.

- Sobota 12 października 2019 r.

 • godz. 9.00: Msza św. w ostrowskiej Konkatedrze
 • godz. 10.30: odsłonięcie muralu z okazji 100-lecia szkoły na ścianie budynku na dziedzińcu szkolnym oraz wspólne zdjęcie uczestników uroczystości
 • przejście do Ostrowskiego Centrum Kultury
 • godz. 12.00: część oficjalna połączona z częścią artystyczną
 • w holu OCK:

- odbiór grupowego zdjęcia

- wystawy okolicznościowe: m.in. „Twarze ostrowskiego „Reymonta”

- wystawy artystów – absolwentów szkoły.

Odwiedzin: 196