OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Powiatowe Święto Sera - Konwój Mleczny
11 maja 2009 roku

Powiatowe Święto Sera - Konwój Mleczny

W sobotę, 6 czerwca w godzinach 12.00-16.00 w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim odbędą się imprezy z udziałem Mlecznej Ekspedycji zaplanowane w ramach programu „Stawiam na mleko!” – ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej mleka i produktów mlecznych, realizowanej przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich, przy współpracy z Agencją Rynku Rolnego.

Mleczna Ekspedycja składa się ze specjalnego Trucka Mlecznego, którego celem jest dotarcie do blisko 450 szkół w 108 miastach w całej Polsce oraz zorganizowanie „Imprez Mlecznych”, podczas których zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie będą mogli wziąć dział w konkursach wiedzy o mleku i produktach mlecznych, a także spróbować mlecznych przysmaków.

W Ostrowie Wielkopolskim na billboardach pojawią się informacje o kampanii „Stawiam na mleko!",
a w sklepach plakaty zapraszające do udziału w mlecznych imprezach. Dla mieszkańców przygotowano wiele atrakcji. Najmłodsi będą mogli pobawić się m.in.: na potężnych pneumatycznych zjeżdżalniach lub na specjalnym ringu bokserskim, poukładać wielkie uliczne puzzle lub pościgać się w zabawie ze specjalną taśmą. Dodatkowo chętni wezmą udział w zadaniach sprawnościowych z użyciem wioseł treningowych, symulatorów desek snowboardowych, czy rowerów. Dla uczestników mlecznych imprez przewidziano liczne zabawy z nagrodami, w tym konkurs dla całej rodziny o nazwie „Podaj dalej” polegający na sprawdzeniu wiedzy na temat produktów mlecznych i mleka.

Weekendowa impreza w ramach „Trucka Mlecznego” będzie możliwością spotkania się z ekspertami, lekarzami i dietetykami, którzy doradzą w kwestii zdrowego odżywiania oraz pomogą przy dobraniu odpowiedniej diety.

Dodatkowo w ramach kampanii Mleczna Ekspedycja spotka się z uczniami szkół podstawowych w Lewkowie, Lamkach, Nowych Skalmierzycach i Przygodzicach. Dla dzieci przygotowano ciekawe konkursy z nagrodami oraz gry i zabawy, które uczą jak ważne jest dla nas białko, wapń i inne składniki produktów mlecznych oraz co należy zrobić, aby mieć mocne zęby i kości.

Trasa Konwoju Mlecznego przewidziana na drugi rok kampanii objęła swoim zasięgiem tereny zachodnio-centralnej Polski i poprowadzi przez następujące województwa: mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie i opolskie. Z Ostrowa Wielkopolskiego Mleczna Ekspedycja wyruszy w dalszą trasę docierając w niedzielę, 7 czerwca do Krotoszyna, gdzie na terenie Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” odbędą się kolejne atrakcje w ramach kampanii „Stawiam na mleko!".

Informacje na temat imprez i trasy Mlecznego Konwoju można znaleźć na platformie internetowej www.stawiamnamleko.pl. W serwisie zamieszczono także informacje o diecie bogatej w produkty mleczne, przepisy na mleczne specjały oraz mleczne zagadki dla dzieci.

Kampania finansowana jest ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa, przy wsparciu Unii Europejskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej. Realizowanie kampanii powierzono firmie CAM Media S.A., która została wyłoniona w przetargu jako organizacja wdrażająca. Działaniami z zakresu PR zajęła się agencja Propublic.

Projekt „Stawiam na mleko!" ma na celu przeprowadzenie kompleksowych działań informacyjnych, edukacyjnych oraz promocyjnych, skierowanych do dzieci w wieku 7- 13 lat, ich rodziców oraz opiekunów.

W ramach 3 letniej kampanii za pośrednictwem „Mlecznego Konwoju” odwiedzonych zostanie w sumie 108 miast w całej Polsce, co oznacza objęcie działaniami blisko 450 szkół oraz 330 tys. dzieci i podobnej liczby osób dorosłych. Projekt zakłada wykorzystanie wszystkich możliwych kanałów komunikacyjnych, w tym m.in.: reklamę telewizyjną i prasową, cykliczne eventy, konkursy, promocję w punktach sprzedaży, działania outdoorowe oraz PR.

Kontakt prasowy:
Anna Tchorzewska
Propublic Sp. z o.o.
mail: anna.tchorzewska@propublic.pl
tel. 0 22 828 20 66

****

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny jest największą organizacją w sektorze mleczarskim w Polsce, działającą od maja 1991 roku. Jest on dobrowolną samorządną organizacją, zrzeszającą spółdzielnie mleczarskie oraz inne spółdzielnie, których przedmiot działania wiąże się bezpośrednio lub pośrednio z produkcją, przetwórstwem i obrotem mlekiem i jego przetworami. Podstawowym celem KZSM Związku Rewizyjnego jest pomoc zrzeszonym spółdzielniom w ich działalności statutowej, reprezentowanie i obrona interesów polskiego mleczarstwa oraz dostosowanie tego sektora do wymogów Unii Europejskiej. Obecnie KZSM zrzesza 120 członków, w tym 110 spółdzielni mleczarskich oraz 10 spółdzielni działających na rzecz mleczarstwa.

****

Agencja Rynku Rolnego została powołana w 1990 roku do stabilizacji rynku rolnego i ochrony dochodów uzyskiwanych z produkcji rolniczej, od 1 maja 2004 roku jest agencją płatniczą i działa zgodnie z prawodawstwem unijnym. ARR jako agencja płatnicza - po uzyskaniu akredytacji - administruje w Polsce wybranymi mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Jednym z nich jest „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”. Celem mechanizmu jest doprowadzenie do wzrostu popytu na produkty objęte wsparciem, poprzez m.in. zachęcanie do ich konsumpcji, wzmacnianie ich wizerunku w oczach konsumentów oraz informowanie o określonych cechach, zaletach gwarantujących wysoką jakość produktów objętych promocją.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 597