OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Stypendia wręczone po raz ósmy
7 października 2019 roku

Stypendia wręczone po raz ósmy

Osiem lat temu po raz pierwszy wręczone zostały Stypendia Starosty Ostrowskiego. Od tamtej pory nie zmieniła się liczba stypendystów, nadal jest ich 50, jednak stopniowo wzrastała kwota od 1000 zł do 2000 zł w tegorocznej edycji.

Stypendia Starosty Ostrowskiego im. ks. Jana Kompałły dla uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Ostrowskiego od 2012 roku trafiały do prymusów i wybitnie uzdolnionej młodzieży. W piątek 4 października 2019r. tradycyjnie w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się uroczysta gala z tej okazji. W tym roku stypendyści po raz pierwszy otrzymali stypendium w wyższej kwocie po 2000 zł. Zgodnie z uchwalonym Regulaminem przez Radę Powiatu Ostrowskiego nagrodzonych zostaje 50 stypendystów ze szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Ostrowski.

- „Ponad 7 tysięcy osób rozpoczęło naukę w tym roku szkolnym w powiatowych szkołach. Z tych 7 tysięcy wybraliśmy tylko 50 uczniów. Zanim podnieśliśmy kwotę do 2000 zł istniała pokusa, aby rozszerzyć formułę i zwiększyć liczbę stypendystów. Jednak postanowiliśmy być wierni pierwotnej idei, że wybieramy najlepszych z najlepszych, wybieramy złotą pięćdziesiątkę” – powiedział Starosta Ostrowski, Paweł Rajski.

* dsc_0170_002.jpg

Spośród zgłoszonych ze szkół kandydatur 50 laureatów wyłoniła kapituła pod przewodnictwem Wicestarosty Ostrowskiego Romana Pacholczyka, w której zasiedli: Piotr Walkowski Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Sylwia Nowicka Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Ostrowskiego. W gronie 50 uczniów znalazło się 10 stypendystów wyróżnionych za szczególne osiągnięcia np. sportowe czy artystyczne, wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury i Zespołu Szkół Muzycznych.

- „Opiniując wnioski Komisja brała pod uwagę najwyższą średnią ocen osiągniętą za dany rok szkolny oraz sukcesy odnoszone w konkursach i olimpiadach jak również wyjątkowe uzdolnienia artystyczne, sportowe, naukowe na szczeblu co najmniej regionalnym, wojewódzkim lub ma osiągnięcia w działalności na rzecz społeczności lokalnej” – powiedział Wicestarosta Ostrowski Roman Pacholczyk.

* dsc_0184_001.jpg

W tym roku 43 uczniów otrzymało stypendium po raz pierwszy, 6 uczniów otrzymało stypendium po raz drugi, 1 uczeń został wyróżniony stypendium już trzeci raz. Zdecydowana większość stypendystów pochodzi z terenu Powiatu Ostrowskiego: z Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 17 osób, z Gminy Ostrów Wielkopolski – 2, Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – 3, Gminy i Miasta Odolanów – 1, Gminy i Miasta Raszków – 2, Gminy Przygodzice – 5, Gminy Sieroszewice – 4, Gminy Sośnie -2. Spoza powiatu w tym roku pochodzi 14 laureatów, w tym 2 uczniów z Województwa Łódzkiego.

* dsc_0248_001.jpg

* dsc_0283_001.jpg

Laureatom pogratulowali obecni na sali Posłowie na Sejm RP: Tomasz Ławniczak, Jarosław Urbaniak, Piotr Walkowski oraz reprezentująca senatora Łukasza Mikołajczyka Karolina Winiecka. Poseł Tomasz Ławniczak, pełniący funkcję wicestarosty ostrowskiego w roku ustanowienia stypendiów, odniósł się do postaci ks. Jana Kompałły, który patronuje tej nagrodzie. Przypominał, że ks. Jan Kompałła osobiście zbierał środki na budowę gimnazjum (obecnego I LO) oraz w swoim testamencie ustanowił stypendium dla jego uczniów.

Na zakończenie uroczystości wystąpił zespół młodzieżowy To All Units w składzie: Patryk Stasiak, Jakub Szymankiewicz, Jakub Jeziorek, Błażej Ibron, Maciej Starczewski. Formacja została zaproszona przez Starostę jako muzyczna gwiazda uroczystości stypendialnej, a każdy ze stypendystów oprócz stypendium otrzymał w prezencie pierwszą płytę zespołu. Uroczystość poprowadził Janusz Grzesiak Dyrektor Biura Promocji i Relacji Społecznych.

* dsc_0320.jpg

Poniżej przestawiamy sylwetki tegorocznych laureatów Stypendium Starosty Ostrowskiego im. ks. Jana Kompałły dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych:

 

Wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury i Zespołu Szkół Muzycznych:

Jakub Jeziorek - młody, zdolny wokalista zespołu To All Units, zespołu który powstał i pobiera muzyczne nauki w Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim pod okiem Mariusza Chocaja. Jako frontman zespołu potrafi zarówno skupić uwagę publiczności, jak i nawiązać z nią doskonały kontakt. Pisze teksty oraz komponuje część utworów, które są w repertuarze zespołu. Podczas tegorocznego XI festiwalu Piosenki Młodzieżowej „Śpiewaj i Walcz” w Golinie zespół zdobył wyróżnienie za interpretację utworu. On sam odbierał z rąk dyrektora MDK „KULTURALKĘ” za odkrycie roku.

Wiktoria Prajzner - utalentowana wokalistka, która od 12 lat kształci się w Studiu Wokalnym Art - Musica w Młodzieżowym Domu Kultury pod kierunkiem Ewy Borowicz - Kasznickiej. Posiadaczka głosu o nieprzeciętnej barwie. Świetnie odnajduje się w każdym gatunku muzycznym, jednak najbliższy jej sercu jest rock i jazz. Obecnie pracuje nad własnym repertuarem wokalnym. Uświetnia swoimi występami wiele imprez organizowanych na terenie miasta i powiatu. Od kilku lat bierze udział w konkursach i festiwalach ogólnopolskich i międzynarodowych w kraju i za granicą. Zdobywała najwyższe laury na festiwalach w Gruzji i we Włoszech.

Weronika Hoffmann - jest bardzo utalentowaną młodą skrzypaczką. Gra na skrzypcach to jej pasja, a radość płynąca z muzykowania udziela się publiczności. Od wielu lat regularnie osiąga sukcesy na Ogólnopolskich i Międzynarodowych Konkursach Skrzypcowych. Do ostatnich najważniejszych jej osiągnięć należą: Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Młodych Skrzypków i Altowiolistów [Zduńska Wola, 24.11.2018] oraz tytuł Laureata i Nagroda Specjalna w Ogólnopolskim Konkursie Młodych Skrzypków i Altowiolistów [Zduńska Wola, 28.10.2017]. Dwukrotnie wyróżniona Złotym Wiolinkiem Starosty Ostrowskiego.

* dsc_0200_001.jpg

I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim:

Julia Litwin - uczennica wszechstronnie uzdolniona ze średnią ocen 5,94. Jej główne zainteresowania to biologia i chemia, zainteresowania rozwija pracując jako wolontariuszka w szpitalu. Bierze aktywny udział w warsztatach przyrodniczych, które prowadziła dla gimnazjalistów powiatu ostrowskiego. Jej pasją jest również historia i fitness.  

Julia Łopata – jest uczennicą o zainteresowaniach matematyczno-fizycznych. Wiedzę z matematyki poszerza na zajęciach Koła Matematycznego i Warsztatach Matematycznych. Zaprezentowała szkołę na II Powiatowym Konkursie Matematycznym oraz Konkursie Matematycznym „KOMA” na Uniwersytecie Wrocławskim. Laureatka wyróżnienia w polsko-ukraińskim konkursie fizycznym „Lwiątko” . Jej średnia to 5,94.

Maja Kupczyk – wszechstronnie uzdolniona uczennica, której największą pasją jest muzyka. Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Rozrywkowej, Ogólnopolskiego Festiwalu „Mikrofon dla najmłodszych”, Międzynarodowego Konkursu Wokalnego „The Golden Voice” w Krakowie. Posiada tytuł Młody Talent 2019 Ostrowa Wielkopolskiego. Jej średnia ocen to 5,81.

Patryk Tomalak - uczeń o wybitnych uzdolnieniach i zainteresowaniach matematyczno-technicznych. Uzyskał kwalifikację do II etapu LXX Olimpiady Matematycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Finalista konkursu matematycznego „KOMA” Uniwersytetu Wrocławskiego zajął także III miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym. Otrzymał również wyróżnienie w polsko-ukraińskim konkursie fizycznym „Lwiątko”. Średnia ocen to 5,75.

Joanna Skoczylas - uczennica wybitnie uzdolniona muzycznie, recytatorsko i aktorsko. Posiada wiele sukcesów rangi ogólnopolskiej. Zwyciężała m.in. w radiowym programie „Łowca talentów”, za co w nagrodę brała udział w trasie koncertowej projektu MY MUSIC. Laureatka eliminacji rejonowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i wielu innych. Bardzo aktywna społecznie, przewodnicząca komisji kultury, turystyki i edukacji III Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego. Średnia ocen - 5,56.

 

* dsc_0212.jpg

Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim

Ada Szmyt - poza tym, że osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, od 4 lat pełni funkcję wychowawcy harcerskiego, a od marca 2019 roku jest również zastępcą komendanta Szczepu ZHP „GRANICA” w Nowych Skalmierzycach, i stara się wychowywać młodzież w duchu harcerskich, patriotycznych i tolerancyjnych wartości. W ub. roku nominowana do ogólnopolskiej nagrody „Instruktor Niezwyczajny 2018” w kategorii „Młody Lider”. Jako jedna z nielicznych posiada tytuł „Instruktora Etyki Środowiskowej”.

Julia Makowska swój talent i umiejętności zawodowe potwierdziła projektując i wykonując kolekcję odzieży „La femme” zaprezentowaną na Ogólnopolskim Konkursie Młodych Krawców i Projektantów „Mała pętelka” . Jej pasją jest także taniec. Ostatnim tanecznym sukcesem jest I miejsce na Wielkopolskim Festiwalu Tańca „Tańczące trzewiczki” - Ślesin 2019, II miejsce w kategorii formacja na Festiwalu Tańca „Wolsztyn tańczy pełną parą” 2019 oraz nagrodą na przeglądzie tanecznym „Tylko dance ma sens” w Kaliszu.

Patrycja Wróbel – uczennica, która spełnia się artystycznie w cosplay-u (cosplayowcy tworzą przebrania i wcielają się w postać fikcyjną). Jest laureatką wielu konkursów ogólnopolskich w tej dziedzinie. Odebrała m.in. nagrodę za najlepszy występ i największe podobieństwo do postaci podczas konwentu Polcon 2018 w Toruniu oraz nagrodę za najlepszy strój na konwencie Aishiteru 2019 we Wrocławiu. Swoje prace pokazywała także podczas ubiegłorocznego Ostrowskiego Festiwalu Stylu i Urody.

Sylwia Sewel - osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Zdobyła III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie przeprowadzonym w ramach XI Powiatowych Warsztatów Dziennikarskich oraz szkolnego konkursu „Unia Europejska – czas młodych”. Jest aktywną wolontariuszką zaangażowaną w organizację takich przedsięwzięć, jak Festiwal Stylu u Urody czy Festiwal Smaków.

* dsc_0224_001.jpg

 

II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim

Milena Bąkowska - osoba o rozległych zainteresowaniach i wielu talentach. Ma osiągnięcia w konkursach plastycznych, językowych, polonistycznych, przyrodniczych, ekologicznych i prozdrowotnych. Nie jest jej obca także wiedza dotycząca kwestii społecznych, a nawet geopolitycznych, o czym świadczą sukcesy w konkursach poświęconych m.in. Unii Europejskiej. Ta ogromna paleta zainteresowań idzie tu w parze z niezwykłą skrupulatnością i dociekliwością badawczą. Średnia ocen to 5,44.

Sandra Chmielina – jej aktywność wykracza poza szkolne ramy. Zdobyła Brązowego Wilka (najlepszy projekt społeczny w szkole) w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii edycja 2018/2019, uzyskała certyfikaty Social Wolves Real Life Certyficate – Project Menagement Principles oraz Projekt Menagement Fundamentals. Pomaga jej w tym pasja lingwistyczna objawiająca się w zamiłowaniu do nauki języków obcych. Średnia ocen 5,25.

Kinga Długa - Niekwestionowana mistrzyni polszczyzny, która śmiało porusza się po ortograficznych labiryntach. Z równym wdziękiem przemierza tereny języków obcych, dzięki którym poznaje nowe kraje, kultury i ludzi. Najcenniejszym jest dla niej kontakt z drugą osobą, wola niesienia jej pomocy i czerpania radości ze wspólnych kontaktów. Zdobytą wiedzę traktuje jako narzędzie do stawania się lepszym człowiekiem. Średnia ocen 5,56.

Kornelia Mroczek  wzorowa uczennica, która aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych, angażuje się w życie szkoły i klasy. Realizowała projekt „3 dziewczyny, 2 światy, 1 cel’ w ramach olimpiady „Zwolnieni z Teorii”, którego celem było wsparcie schroniska dla psów oraz domu dziecka w Gostyniu. Samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia. Służy pomocą kolegom. Średnia ocen 5,44.

* dsc_0236.jpg

 

Zespół Szkół Budowlano –Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim

Wiktoria Sikora nie tylko uzyskuje celujące i bardzo dobre wyniki w nauce,  ale udowadnia, że naukę można pogodzić z wieloma pasjami. Od lat bowiem tańczy w Zespole Tańca Ludowego Kosynierzy z Jankowa Przygodzkiego, promując swoją małą ojczyznę. Uprawia liczne dyscypliny sportowe, reprezentuje szkołę w zawodach siatkarskich. Bierze udział w wielu konkursach i angażuje się w prace Samorządu Szkolnego. Średnią ocen 5,41.

Aleksandra Pinkowska  -  potrafi łączyć liczne zainteresowania z nauką. Jej osiągnięcia związane są z konkursami recytatorskimi, była laureatką w dwóch konkursach. Ponadto, wykazuje imponujący talent plastyczny. Architektura krajobrazu to jej kolejna pasja. Dowodzi tego udział w cyklu programowym „Punkt w zielone” i współorganizacja warsztatów florystycznych dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych.

Aleksandra Nawrot - posiadaczka drugiej najwyższej średniej, która realizuje zadania przekraczające program nauczania. Zaangażowana w przygotowanie zajęć  florystycznych dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Brała aktywny udział w programie realizowanym telewizyjnym „Punkt w zielone”. Jest laureatką  konkursu plastycznego „Stop smog. Go green”. Cechuje ją także odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu wszystkich powierzonych zadań.

Zuzanna Płotek  - jej pasją jest kolejnictwo i z wielkim zaangażowaniem zdobywa wiedzę z tej dziedziny. Ze wszystkich przedmiotów zawodowych uzyskała średnią 6,0. W mijającym roku szkolnym zajęła II miejsce w grupowym teście wiedzy w III Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Transporcie Kolejowym w Dąbrowie Górniczej. Wyróżnia ją niezwykła pilność i wytrwałość w zdobywaniu wiedzy, ale bez tego, takiej średniej nie mogłoby być.

Szymon Pisula - bardzo ambitny młody człowiek, który łączy obowiązki domowe, szkolne (średnia ocen 4,47) z pasją do historii. Z zamiłowania do historii zrodził się u Szymona pomysł spisania wojennych losów pradziadka, który walczył nad Bzurą. Od dwóch lat bierze udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…..”, której jest finalistą i był w Warszawie jedynym uczniem wywodzącym się z technikum, wśród 49 licealistów z całej Polski.  

* dsc_0252_001.jpg

 

III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim

Angelika Mielcarek – laureatka III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie organizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Potwierdzeniem wyjątkowo szerokiej wiedzy Angeliki było zajęcie w duecie z kolegą z klasy I miejsca w konkursie „15 lat Polski w UE” organizowanego na szczeblu powiatowym. Autorką scenariuszy szkolnych imprez, w tym przedstawienia „Innego końca świata nie będzie”, w którym również występowała aktorsko. Średnia ocen 5,67.

Łukasz Sobczak - uczeń wybitnie uzdolniony matematycznie. Od klasy 3 szkoły podstawowej nieprzerwanie uczestniczył w konkursach i olimpiadach matematycznych, gdzie zdobywał najwyższe nagrody. W roku szkolnym 2018/2019 zajął I miejsce w II Powiatowym Konkursie Matematycznym w kategorii liceum. Jako wolontariusz uczestniczył w międzynarodowym projekcie edukacyjnym na Litwie. Odnosi również sukcesy w sporcie grając w lokalnej drużynie piłkarskiej. Średnia ocen 5,50.

Karolina Duczmal - sumienna, odpowiedzialna, pracowita stawiająca sobie ambitne cele i potrafiąca je realizować. Aktywnie pomaga w organizacji szkolnych przedsięwzięć np. wydarzenia naukowego „II Ostrowski Wieczór z Biologią i Chemią”. Brała udział w sztuce teatralnej prezentowanej podczas koncertu charytatywnego Murem za Patrykiem, w sztuce teatralnej podczas Nocy w Teatrze w OCK-u, w Przeglądzie Zespołów Teatralnych w Teatrze Nowym w Poznaniu oraz w projekcie edukacyjnym Otwarte Umysły. Średnia ocen - 5,75.

Karol Zaleśny - To młody człowiek o niebywałej aktywności życiowej, przesiąknięty optymizmem i poczuciem humoru. Mimo udziału w wielu różnorodnych szkolnych i pozaszkolnych przedsięwzięciach, znajduje czas na naukę, co potwierdza średnia ocen 5,42. Jako wolontariusz brał udział w takich wydarzeniach jak Targi Pracy EXPO we Wrocławiu, Warsaw Comic Con, czy wczaso-rekolekcje „Kawałek nieba” z osobami niepełnosprawnymi w Mikorzynie.

Klaudia Szpera  - jej sportową pasją jest Teakwon–do. Osiąga w tej dyscyplinie wyniki na miarę kraju i Europy. W Dubrowniku podczas Mistrzostw Europy zajęła: II miejsce. W zawodach Pucharu Polski wielokrotnie zajmowała najwyższe lokaty. Potwierdzeniem talentu jest dołączenie do kadry narodowej Polski w Teakwon-do. Ona również swoje sportowe pasje umiejętnie godzi z obowiązkami szkolnymi, a ub. rok zamknęła średnią 5,20.

* dsc_0265.jpg

 

Zespół Szkół Transportowo – Elektrycznych CKU w Ostrowie Wielkopolskim

Szymon Grodzki – przyszły mechanik pojazdów samochodowych z jedną z najwyższych średnich w szkole (5,08). Uzyskuje oceny celujące z matematyki, języka angielskiego, wychowania fizycznego i przepisów ruchu drogowego. Przejawia uzdolnienia w dziedzinie matematyki. Brał udział w IV Szkolnym Konkursie Matematycznym, w którym zajął III miejsce. Reprezentował szkołę w II Powiatowym Konkursie Matematycznym w kategorii technikum, gdzie zajął III miejsce oraz stażu zawodowym w Anglii.

Hubert Kopras -  Laureat Stypendium Prezesa Rady Ministrów za ubiegły rok z najwyższą średnią ocen w szkole 5,62. Przejawia wyjątkowe uzdolnienia w dziedzinie przedmiotów zawodowych, z których uzyskał oceny celujące. Brał udział w stażu zawodowym w Niemczech w ramach projektu pt.: „Europejskie praktyki zawodowe uczniów. Zdobył także nowe kwalifikacje w dziedzinie spawania potwierdzone przez Centrum Rozwoju Kompetencji.

Albert Stańczyk – posiadacz jednej z najwyższych średnich ocen w szkole 5,29 o bardzo szerokich zainteresowaniach. Laureat II miejsca w Konkursie Matematycznym oraz w II konkursie wiedzy dla uczniów technikum „Matematyka dla Zawodowca”. Uczestniczył w szkolnym konkursie języka angielskiego. Rozwijał zainteresowania w dziedzinie motoryzacji reprezentując szkołę wraz z innymi uczniami w XX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Techniki Samochodowej.

Tymoteusz Połomski - średnia 5,15. Wykazuje uzdolnienia w nauce przedmiotów ogólnokształcących, jak i zawodowych, z których uzyskał oceny celujące i bardzo dobre. Nowe doświadczenia zdobywał uczestnicząc w konkursie „Potęga żywiołów Ziemi” zorganizowanym przez oddział Dolnośląskiego Instytutu Geologicznego. Reprezentował szkołę w finale Powiatowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej „Unia Europejska – czas młodych”.

* dsc_0272.jpg

 

IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim

Monika Słupianek - zdolna i ambitna uczennica. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Cechuje ją wysoka kultura osobista. Bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły. Prężnie działa w Samorządzie Uczniowskim oraz w Szkolnym Klubie Wolontariatu. Oprócz nauki znajduje czas ma sport, jest kapitanem reprezentacji szkoły w piłce siatkowej.

Wiktoria Szyszka - jest najlepszą uczennicą w szkole (średnia 5,80) wszechstronnie uzdolniona i niezwykle pracowita, ambitnie poszerza swoją wiedzę i rozwija zainteresowania. Jej pasją są języki obce, reprezentuje szkołę w licznych konkursach językowych. Aktywnie rozwija swoje umiejętności językowe uczestnicząc w zajęciach i warsztatach na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zuzanna Kasperek jest uczennicą klasy III. W minionym roku szkolnym osiągnęła średnią ocen 5,78. Godnie reprezentuje szkołę, zdobywając nagrody w konkursach przedmiotowych i angażuje się w różnorodne uroczystości i imprezy kulturalne. Zuzanna wyróżnia się nieprzeciętną obowiązkowością.

Marta Stawowy - to wszechstronnie uzdolniona uczennica, o czym świadczy wysoka średnia ocen uzyskana na zakończenie klasy drugiej. Jest utalentowaną lingwistką. Posługuje się biegle językiem angielskim, francuskim i hiszpańskim. Jest konsekwentna w realizacji zamierzonych celów, co czyni z wielką determinacją i poświęceniem a jej wielką pasją jest muzyka klasyczna.

Ewa Kosmala - to osoba twórcza i refleksyjna, utalentowana plastycznie, posiadająca swój własny styl, zafascynowana sztuką starożytną, barokową i romantyczną, z których czerpie inspiracje do swoich dzieł. Jej prace są wyrazem indywidualizmu oraz oryginalnych przemyśleń o świecie i człowieku. W minionym roku w powiatowym konkursie plastycznym pt. „Kobieta Wolności”  zdobyła I miejsce oraz II miejsce w Konkursie Plastycznym „Fryderyk Chopin”.

* dsc_0280.jpg

 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim

Katarzyna Parzysz – przyszła ekonomistka, której pasją są przedmioty prawno-ekonomiczne oraz dziedziny związane ze sferą ochrony środowiska. Swoje zainteresowania rozwijała uczestnicząc w wielu konkursach i olimpiadach z zakresu prawa i ekologii, w których uzyskiwała wysokie lokaty na szczeblu rejonowym. Jest wzorową uczennicą, zaangażowaną w życie szkoły, a w ub. roku uzyskała średnią 5,56.

Izabela Kurek - uczennica klasy o profilu prawno-policyjnym. Jej wiedza wykracza poza zakres materiału programowego, co wynika z jej samodzielnych poszukiwań i przemyśleń. Wykazuje również szczególne uzdolnienia humanistyczne, recytatorskie i ekonomiczne poprzez udział w licznych przedsięwzięciach. Ukończyła klasę pierwszą, uzyskując średnią 5,68.

Wioletta Kurek - dwukrotnie uzyskała stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendium Starosty Ostrowskiego. To niewątpliwie uczennica skromna, o wyjątkowej kulturze bycia w różnych sytuacjach życiowych, taktowna, lojalna i szczera. Chętnie podejmuje się trudnych wyzwań, posiada ponadprogramową wiedzę z przedmiotów ekonomicznych i matematyki oraz średnią 5,44.

Anastazja Kasprzak - dzięki pracowitości oraz dużej zdolności rozwiązywania problemów osiąga wysokie rezultaty w nauce. W roku szkolnym 2018/2019 uzyskała średnią ocen na poziomie 5,42. Bierze udział w konkursach i olimpiadach z wiedzy ogólnej, jak również w zawodach sportowych. Cechuje ją bardzo wysoka kultura osobista oraz angażuje się w działania charytatywne podejmowane na terenie szkoły.

Kacper Goliński - pasjonat królewskiej gry w szachy, w której odnosi szereg sukcesów. Największe to: I miejsce w Półfinałach Mistrzostw Wielkopolski 2017, I miejsce w  Międzynarodowym Turnieju Szachowym o Puchar Prezydenta Gniezna, I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Szachowym CALISIA 2018, III miejsce w Wielkopolskiej Lidze Juniorów 2019 rok, Finał Mistrzostw Europy – Katowice 2017, czy III miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski 2014.

* dsc_0286_001.jpg

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach

Marika Kopras - połączenie ambicji i pracowitości dało jej drugą najwyższą średnią ocen w szkole. Przyszła policjantka wzorowo wypełnia obowiązek mundurowy, znakomicie potrafi pośredniczyć w rozwiązywaniu problemów w klasie. Działa w szkolnym PCK (zaangażowała się m.in. w organizację Spartakiady) oraz w szkolnej grupie artystycznej CiSza (bez tremy poprowadzi każdą szkolną uroczystość, co udowodniła na zakończenie poprzedniego roku szkolnego).  

Wiktoria Trzeciak  - jest najlepszym dowodem na to, że w wojsku jest miejsce dla kobiet. Przyszła Pani oficer ciężko pracuje zarówno nad kondycją fizyczną (czego owocem jest zaangażowanie w zawodach sportowych, szczególnie w lekkiej atletyce) jak i umysłową (czego owocem jest trzecia średnia ocen w szkole). Do tego wszystkiego znajduje jeszcze czas na działanie w szkolnym wolontariacie, aktywnie uczestnicząc w wielu akcjach charytatywnych.

Dawid Rybka jest wzorowym uczniem o wysokiej średniej. W związku z rolniczym profilem klasy i zainteresowaniem z uprawą roli bierze udział w różnych przedsięwzięciach: Konkurs Młodego Mechanizatora w Opatówku, Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczej, Konkurs BHP w Rolnictwie, pomoc przy rekonstrukcji maszyn rolniczych w ramach współpracy z Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. Dawid pracuje w gospodarstwie rolnym rodziców. Jest przykładem pracowitości i przedsiębiorczości.

Jakub Sztukowski - uczeń Technikum Rolniczego osiągający bardzo dobre wyniki w nauce. Na co dzień Jakub pomaga swoim rodzicom w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego. Pasjonuje się produkcją roślinną i zwierzęcą. Aktywnie pracuje z nowoczesnymi technologiami charakterystycznymi dla gospodarstw rolnych. W ramach doskonalenia umiejętności bierze aktywny udział w 4-tygodniowych stażach zawodowych w firmie ZETOR w Kaliszu w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim”.

Mikołaj Wieczorek uczeń Liceum Ogólnokształcącego wyróżniający się wysokimi wynikami w sporcie: 3 miejsce w sztafecie 4x400m na Mistrzostwach Polski LZS w Zamościu; 4 miejsce w biegu na 1500 m w Halowych Mistrzostwach Województwa Łódzkiego LZS w LA w Spale; 4 miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski LZS w LA we Wrześni w biegu na dystansie 800 m;  4 miejsca w Lidze Lekkoatletycznej w Wielkopolsce oraz Mistrzostwach Wielkopolski LZS w biegu na 800m. To tylko kilka przykładów sukcesów.

* dsc_0294.jpg

 

Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim

Wiktoria Müller – przyszła specjalistka w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych. (średnią 5,54). Wraz z kołem informatycznym szkoły zajęła I miejsce w Powiatowym Konkursie Turystycznym. Brała również udział w międzynarodowym konkursie „Social Innovation Relay” na najlepszy innowacyjny pomysł biznesowy odpowiadający na potrzebę społeczną. Jej praca graficzna uzyskała I miejsce w konkursie graficznym „Prawda – Wolność – Niepodległość”.

Adriana Ratajek - przyszły technik cyfrowych procesów graficznych, a już współpracuje z Pracownią Reklamową w Pleszewie, dla której projektuje banery, ulotki, zaproszenia, loga i inne. Uczennica o szerokich zainteresowaniach. Reprezentowała szkołę w konkursie na piosenkę poetycką „Pod ojczystym niebem” oraz w Festiwalu Piosenki Religijnej i Refleksyjnej w Sycowie. . Brała udział w programie „Staże zagraniczne uczniów szkół Powiatu Ostrowskiego”, odbywając staż zawodowy w Anglii. Średnia ocen 5,54.

Miłosz Matuszak - brał udział w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej oraz konkursie „Euroelektra”. W kwietniu 2019 r. odbył dwutygodniowy staż w Bristolu w Wielkiej Brytanii. Podczas pobytu wykazał się znajomością języka angielskiego na poziomie pozwalającym komunikować się z pracodawcą i w innych sytuacjach. Jest osobą o wysokiej kulturze osobistej, umiejącą odnaleźć się w każdej sytuacji. Średnia 5,71.

Bartłomiej Baut – jest uczniem klasy o profilu technik informatyk. Uzyskuje głównie celujące i bardzo dobre wyniki w nauce osiąga zarówno z przedmiotów ogólnokształcących, jak i bardzo trudnych przedmiotów zawodowych, związanych zarówno z programowaniem, eksploatacją, jak i tworzeniem sieci komputerowych. Swoją wiedzą chętnie dzieli się z rówieśnikami.

Karol Adamczewski przyszły informatyk, bardzo dobry uczeń i świetny sportowiec (średnia ocen 4,39). Jest zawodnikiem Taekwon-do, w którym zdobył wicemistrzostwo Polski. Ponadto brązowy i srebrny medal w Pucharze Europy. Członek kadry narodowej w tej dyscyplinie. Na Mistrzostwach Świata Taekwon-do w Brazylii w sierpniu tego roku wywalczył brązowy medal w układach drużynowych.

* dsc_0301_001.jpg

Odwiedzin: 1376