OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Umowa na budowę drogi Kaczory-Wierzbno podpisana
8 października 2019 roku

Umowa na budowę drogi Kaczory-Wierzbno podpisana

Powiat Ostrowski otrzymał łącznie ponad 3 mln 194 816 złotych dofinansowania na przebudowę drogi Kaczory- Wierzbno- II etap. W obecności parlamentarzystów i przedstawicieli trzynastu samorządów południowej Wielkopolski ,w dniu 7 października 2019 roku w Kaliszu, podpisane zostały umowy na dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych.

zdjecie

Okolicznościowy czek gwarantujący pozyskanie dotacji na dofinansowanie inwestycji drogowej z rządowego programu otrzymali m.in. przedstawiciele Powiatu Ostrowskiego. Wicestarosta Ostrowski Roman Pacholczyk, Skarbnik Powiatu Ostrowskiego Donata Kupczyk, Członek Zarządu Powiatu Ostrowskiego Damian Grądzielewski wspólnie z Wicewojewodą Wielkopolskim Anetą Niestrawską, w obecności Posła Tomasza Ławniczaka oraz Posła Jana Dziedziczaka, podpisali stosowną umowę.

zdjecie

Obejmuje ona szeroki zakres prac na zadanie: Przebudowa drogi nr 5323P Kaczory- Wierzbno- II etap- od skrzyżowania z drogą nr 5326P w m. Baby do skrzyżowania z drogą nr 5324P w m. Wierzbno na odc. dł. ok. 3,5 km”.  Długość odcinka to 3,532 km.

- W ramach listy rekomendowanej przez wojewodę wielkopolskiego w całym województwie zostanie zrealizowanych 56 zadań powiatowych oraz 131 zadań gminnych na łączną kwotę dofinansowania 288 032 438 zł. – podaje Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

zdjecie

W listopadzie 2019 roku rozpoczną się roboty przygotowawcze, do kwietnia 2010 potrwają roboty rozbiórkowe i ziemne. Wykonanie nawierzchni, odwodnienia i podbudowy planowane jest na maj 2020 roku. W czerwcu przyszłego roku wykonane będą roboty wykończeniowe i montowane tablice informacyjne. Łączna kwota zadania to koszt 4 mln 564 023 zł.   

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 232