OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Mikrobusy dla DPS
9 października 2019 roku

Mikrobusy dla DPS

Dwa mikrobusy dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych trafią m.in. do Domów Pomocy Społecznej w powiecie ostrowskim. Środki na ten cel pochodzić będą w połowie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w połowie z budżetu powiatu.

W poniedziałek, 7 października 2019 r. w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie odbyło się symboliczne przekazanie czeków z dofinansowaniem na zakup tych pojazdów.

- „Naszym zadaniem jako PFRON jest tworzenie szerokiej koalicji z samorządami, organizacjami pozarządowymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Jako Fundusz znaleźliśmy środki z programu „Wyrównywania różnic pomiędzy regionami”. Z tego źródła zakupiliśmy ponad 350 mikrobusów i autobusów oraz przeznaczyliśmy środki na likwidację barier architektonicznych. W Powiecie Ostrowskim ze wsparcia na zakup samochodów skorzystają cztery podmioty, dwa DPS prowadzone przez Starostwo Powiatowe oraz dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej” – powiedziała Marlena Maląg prezes PFRON.

Dofinansowanie z PFRON wynosi 80 tys. zł, niemal tyle samo, bo kwotę ok. 78 tys. zł do zakupów pojazdów dopłacą władze powiatu.

- „Każde dodatkowe środki do budżetu cieszą i dziękuję za to wsparcie. Czeki oraz nasz wkład przełożą się już w sposób materialny na zakup konkretnych samochodów. To działanie wpisuje się w plany i zamierzenia Powiatu Ostrowskiego, jakim jest budowa nowego Domu Pomocy Społecznej’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Z nowego sprzętu cieszą się przede wszystkim pracownicy DPS.

- „Do DPS trafia coraz więcej osób o ograniczonej sprawności ruchowej. U nas w Ostrowie na 44 podopiecznych, aż 18 całkowicie porusza się na wózkach. Samochód, który obecnie mamy jest 20-letni i nie jest przystosowany do takiego transportu. Nowym mikrobusem będziemy mogli przewozić osoby na wózkach” – powiedziała Katarzyna Modrzyńska dyrektor DPS w Ostrowie im. B. Koterbianki.

zdjecie

- „W przypadku DPS w Psarach mamy 166 osób przewlekle chorych, z których wielu jest niepełnosprawnych również fizycznie. Trudność polega, że nasz dom jest oddalony ok. 20 od Kalisza i Ostrowa. Nasze samochody nie dość, że się zestarzały to są w niewystarczającej ilości. Ten zakup ułatwi nam życie i zwiększy podopiecznym dostęp nie tylko do usług medycznych, ale także różnych form integracji” – powiedziała Milena Przybylska Dyr. DPS Psary.

zdjecie

Symboliczne czeki na dofinansowanie zakupu mikrobusów dotrzymali także przedstawiciele WTZ w Przygodzicach z siedzibą w Ostrowie oraz WTZ w Odolanowie. Wręczała je prezes PFRON w obecności Senatora Łukasza Mikołajczyka i Posła Tomasza Ławniczaka oraz Starosty Pawła Rajskiego i Wicestarosty Romana Pacholczyka.

Odwiedzin: 198