OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Centrum Kształcenia Praktycznego budowlanym Misterem
14 października 2019 roku

Centrum Kształcenia Praktycznego budowlanym Misterem

Grand Prix Roku 2018 w konkursie Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej roku 2018 dla powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrowie Wielkopolskim.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Kalisz, Rada Federacji SNT NOT w Kaliszu, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Poznaniu wręczyła w ubiegły piątek nagrody - Mistery Budownictwa Południowej Wielkopolski 2018. Wśród kilkunastu nagrodzonych znalazł się obiekt Powiatu Ostrowskiego. Statuetkę i dyplom okolicznościowy odbierał Paweł Rajski Starosta Ostrowski. Jury doceniło sam budynek wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Wolności w Ostrowie Wielkopolskim.  

zdjecie

- To nagroda dla Powiatu Ostrowskiego, ale także dla wszystkich, którzy przyłożyli swoją cegiełkę, aby ten obiekt powstał w tej formule i wysokim standardzie. Dziękuję od radnych powiatowych począwszy, poprzez Marszałka Marka Woźniaka, Marzena Wodzińska (za dostępność środków unijnych), poprzez Radosław Torzyński (ogólnopolski konkurs architektoniczny),Piotr Jański (architekt), Sławomir Tyburcy (wnioski unijne pozyskanie i rozliczanie), Przemek Krawętkowski (zamówienia publiczne), Marcin Woliński (wnioski unijne pozyskanie i rozliczanie), Marek Wojtasz (gospodarz terenu i obiektu), Iwona Trzcińska (wystrój i aranżacje wnętrz) Sławomirowi Olszewskiemu, głównemu realizatorowi firmie PBO i wielu innym. Grą zespołową w samorządzie można uzyskać wiele- powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

zdjecie

W tym dniu jubileusz 85-lecia obchodził Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Starosta Ostrowski na ręce Tomasza Kulczyńskiego- Przewodniczącego Kaliskiego Oddziału- przekazał symboliczny upominek. Uroczystość odbyła się 11 października 2019 r. w Powozowni w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Odwiedzin: 197