OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dzień Edukacji Narodowej
15 października 2019 roku

Dzień Edukacji Narodowej

Tradycja uroczystego Dnia Edukacji Narodowej to nagrody dla najlepszych. W tym roku Nagrodami Starosty Ostrowskiego wyróżniono 21 osób, to duże wyróżnienie biorąc pod uwagę, że 754 nauczycieli, pedagogów, instruktorów i wychowawców pracuje w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowski. Były życzenia i serdeczne gratulacje.  

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Ostrowski wręczył wyróżnionym w tym roku pedagogom stosowne dyplomy i upominki. W uroczystości udział wzięli dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele, przedstawiciele oświatowych związków zawodowych oraz gospodarze-  grono Pedagogiczne Młodzieżowego Domu Kultury.

Rok 2019 jest to wyjątkowy rok jubileuszy, które świętują ostrowskie szkoły. Jedne z nich mają już rocznicowe uroczystości za sobą inne przygotowują się do swoich urodzin. Wszyscy obecni i byli dyrektorzy:

zdjecie III LO ( w roku 65- lecia): Danuta Rudnicka, Maria Tomalak, ( nagrodę w zastępstwie odbierała Iwona Wendt)  ,

zdjecie II LO ( w roku 100- lecia): Andrzej Kornaszewski, Izabela Bothur, Renata Nowak, Karol Marszał, Aleksander Ziobro ( nie wszyscy byli obecni),

zdjecieIV LO ( w roku 25-lecia): Józef Kozan, Jolanta Maćkowiak, Małgorzata Jędroch oraz

zdjecieMDK ( w roku 5- lecia w nowej lokalizacji): Teresa Burkietowicz, Donata Dominik- Stawicka, Maria Szubert-Kornaszewska, Andrzej Kornaszewski, Tomasz Tomalak, Anna Drobniewska ( nie wsyscy byli obecni)- wszyscy otrzymali upominki i gratulacje.

Nagrodzeni nauczyciele:

1. Poprzez różnorodne działania dąży do promocji kształcenia zawodowego. Umiejętnie reaguje na potrzeby rynku pracy i wzbogaca ofertę szkoły o nowe zawody. Kontynuuje tradycje sportowe szkoły m.in. poprzez prowadzenie klas sportowych. Konsekwentnie zabiega o modernizację bazy zawodowego kształcenia praktycznego. Z sukcesami rozwija także ofertę szkolnictwa dla dorosłych skutecznie konkurując na tym polu ze szkołami niepublicznymi. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymał Marek Wojtasz dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU.

 

2.Z wykształcenia pedagog i neurologopeda. Kreuje pozytywny wizerunek placówki.Organizuje szkolenia dla młodzieży rodziców i nauczycieli. Udziela porad związanych z wyborem dalszej drogi kształcenia i zawodu oraz porad psychologicznych w zakresie różnych problemów tak, by rozwój dziecka przebiegał jak najlepiej. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymała Violetta Miszkin Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim

 

3. Bardzo dobry menedżer i organizator pracy szkoły. Nieustanny pomysłodawca, który swoje wizje potrafi przekształcać w rzeczywistość. Systematycznie podejmuje działania zmieniające wizerunek szkoły. Jest jednym z pomysłodawców i organizatorów Ostrowskiego Festiwalu Stylu i Urody i Ostrowskiego Festiwalu Smaków, które na stałe wpisały się do kalendarza imprez środowiskowych nie tylko miasta, ale całego regionu. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymał Dariusz Kaczmarek dyrektor Zespołu Szkół Usługowych

4.Pedagog o różnych zainteresowaniach i umiejętnościach. Ofertą wszechstronnych kwalifikacji zachęca młodzież, do udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Nieustannie promuje szkołę w środowisku lokalnym i poza nim czego dowodem jest bardzo dobry nabór w klasach pierwszych. Jest gospodarzem i współorganizatorem Targów Rolno – Ogrodniczych- imprezy wystawienniczo-handlowej, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez gminnych i powiatowych. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymał Tomasz Guliński dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach.

 zdjecie

5.Doskonały pedagog z wieloletnim doświadczeniem. Inicjatorka i koordynatorka Bursowego Klubu Wolontariusza. Autorka corocznej Gali Talentów promującej młodych uzdolnionych wychowanków bursy. Współautorka bursowego programu obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę  niepodległości, w ramach którego zrealizowano szereg inicjatyw kształtujących postawy patriotyczne. Jej innowacyjnym pomysłem są cieszące się dużą popularnością warsztaty kulinarne „Jem mądrze i zdrowo’’. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymała Pani Katarzyna Rybicka wicedyrektor Bursy Szkolnej.

6.Osoba, która wykazuje sięolbrzymim zaangażowaniem w kształtowanie i podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów. Jej skuteczność nauczania przekłada się na blisko 100% zdawalność egzaminów zawodowych. Autor i koordynator wielu projektów edukacyjnych. Aktywnie jako wiceprezes działa w Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych pozyskując dotacje i granty na realizację przedsięwzięć podejmowanych przez Szkołę. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymała Pani Dorota Jamińska, wicedyrektor Zespołu Szkół ekonomicznych.

7. Od 19 lat zajmuje się planowaniem organizacji pracy szkoły oraz koordynowaniem procesów dydaktycznych. Wykazuje się w tej pracy niezwykłą dokładnością i skrupulatnością. Był twórcą nowych szkolnych planów nauczania oraz współtworzył programy nauczania do przedmiotów zawodowych. Zajmował się modernizacją infrastruktury IT, sprzętu komputerowego oraz szkolnych systemów komputerowych. Dba także o doskonalenie kompetencji teleinformatycznych nauczycieli. Współtworzył i konsultował koncepcję wyposażenia niektórych pracowni w CKP. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymał Włodzimierz Jarosz wicedyrektor ZSTE CKU. zdjecie

8. Dyplomowany nauczyciel fizyki. Lekcje prowadzi realizując program autorski ściśle współpracując z Politechniką Wrocławską oraz Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Łodzi. Jego uczniowie osiągają najwyższe wyniki maturalne z fizyki w Wielkopolsce. W lipcu 2019 roku uzyskał stopień naukowy doktora na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymał Tomasz Jędrzejak nauczyciel I LO.

9. Autor programu do przedmiotu przysposobienia wojskowego dla klas o profilu wojskowym zgodnie z ministerialnymi wymaganiami. Co roku organizuje i aktywnie uczestniczy w obozach klas pierwszych, podczas których prowadzi szereg zajęć tematycznych, związanych przede wszystkim ze służbą wojskową. Dzięki jego zaangażowaniu w roku szkolnym 2018/2019 czterech uczniów klasy trzeciej zostało żołnierzami obronny terytorialnej. Nawiązał współpracę z jednostkami wojskowymi w kraju, dzięki czemu uczniowie mają możliwość udziału w ciekawych i tematycznych zajęciach. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymał Jerzy Seleta nauczyciel ZSP CKU Przygodzice.

10.To spotkanie z twórcą i doskonałym malarzem, który w umiejętny sposób potrafi przekazać swoją wiedzę i doświadczenie wychowankom. W tym roku jego obrazy mogliśmy podziwiać na wystawach w ostrowskiej Galerii Forum Synagoga jak i w kaliskim Ośrodku Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień, ale zobaczyć je można także w Galeriach Sztuki w Warszawie, Łodzi, a także za granicą np. na Festiwalu Sztuki Swiss Art Expo w Zurichu. W pracy z uczniami wprowadza różne techniki plastyczne: malarstwo, techniki graficzne, rzeźbę, dbając o bardzo wysoki poziom artystyczny prac. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymał  Jakub Godziszewski nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury.

11. Wychowawca wielu laureatów i finalistów Olimpiady Historycznej, Olimpiady Wiedzy Historycznej, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej i innych. Jest autorką licznych projektów edukacyjnych realizowanych w szkole, współpracując z Fundacją Schumana oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International. Współzałożycielka, a od 2012 r. prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków II Liceum Ogólnokształcącego, które zajmuje się m.in. promocją szkoły. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymał nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz kultury krajów europejskich Donata Konieczna nauczyciel II LO.

12. Bardzo aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. Doskonale współpracuje z uczniami, dzięki czemu kilkunastu zostało finalistami lub laureatami Olimpiady Innowacji Technicznych w latach 2009, 2014, 2016, 2017. Efektem jego pracy jest też wysoka zdawalność przez uczniów egzaminów zawodowych. Od wielu lat współpracuje z krajowymi wydawnictwami i Centralną Komisją Egzaminacyjną. Jest autorem pakietów edukacyjnych, podręczników i zbiorów zadań z mechatroniki. Dzięki niemu w Centrum Kształcenia Praktycznego funkcjonuje nowoczesna pracownia mechatroniki. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymał Adrian Mikołajczyk nauczyciel ZST.

13. Nauczyciel matematykiw II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Ostrowie Wielkopolskim. Chętnie dzieli się swoimi umiejętnościami z innymi nauczycielami. Organizator wielu konkursów matematycznych. Oprócz pracy zawodowej czynnie angażuje się w pracę związkową. Od 2014 roku pełni funkcję prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymał Marek Koliński.

14.Nauczyciel matematyki i informatyki z imponującym dorobkiem dydaktyczno–wychowawczym. Dla jej uczniów matura z matematyki to nie problemem, wręcz przeciwnie osiągają bardzo dobre wyniki również na poziomie rozszerzonym. Wprowadziła innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących w zakresie podstawowym, czym przyczyniła się do podniesienia jakości pracy szkoły. Jest absolutną mistrzynią w GeoGebrze, a jej uczniowie od trzech lat nie schodzą z podium Ogólnopolskiego Konkursu GeoGebry organizowanego w Warszawie. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymała Daria Szalińska nauczyciel IV LO.

15. Nauczyciel przedmiotów elektronicznych, którego uczniowie osiągają sukcesy w olimpiadach technicznych: W Olimpiadzie Innowacji Technicznych w roku 2018 jego wychowankowie zajęli I miejsce. Jest organizatorem etapu szkolnego Olimpiady Wiedzy Technicznej, z którego kilku uczniów co roku kwalifikuje się do etapu wojewódzkiego. Współorganizuje także szkolny konkurs „Elektronik”, który jest przysłowiową „kuźnią” olimpijczyków. W roku 2018 w konkursie powiatowym Techno-Granty jego uczeń zdobył nagrodę główną i tytuł Techno-Mastera. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymał Bogdan Lipiński nauczyciel ZST.

zdjecie

16. Prowadzi klasę skrzypiec w Szkole Muzycznej I stopnia – pomaga dzieciom stawiać pierwsze kroki w grze na skrzypcach, a także udziela się jako skrzypaczka, akompaniatorka, jurorka i chórzystka. Jej uczniowie brali udział w licznych konkursach skrzypcowych, na których zdobywali nagrody. Rozwijana przez nią pasja muzykowania zaowocowała kontynuacją przez jej podopiecznych nauki w szkole muzycznej II stopnia, a nawet podjęciem studiów na akademiach muzycznych. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymała Krystyna Rusek nauczyciel Zespołu Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy.

17. Swoim uczniom wyznacza zadania dające im satysfakcję z nowych odkryć i zdobywania umiejętności praktycznych. Prowadzi zajęcia pozalekcyjne poświęcone programowaniu i systemowi Linux oraz zajęcia Cisco IT Essentials, dzięki którym jego uczniowie zdobywają umiejętności diagnozy i naprawy komputerów, budowy sieci teleinformatycznych. Z uczniami pracuje z wykorzystaniem edukacyjnych platform internetowych. Rozwija ich dociekliwość poznawczą, zwraca uwagę na konieczność kształtowania aspiracji edukacyjnych i zawodowych. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymał Marcin Grzybek z nauczyciel III Liceum Ogólnokształcącego.

18. W ramach prowadzonych przez siebie zajęć tanecznych wprowadza różne formy tańca, dbając o wysoki poziom artystyczny choreografii, świadomość sceniczną uczestników zajęć oraz o indywidualny rozwój osobowości każdego wychowanka. Dzięki temu jej podopieczni są świadomymi współtwórcami działań tanecznych jak i odbiorcami kultury i… zdobywają najwyższe laury na konkursach o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Przykładem jest GRAND PRIX zdobyte przez zespół AZYL na XII Międzynarodowym festiwalu Tanecznym Europejska BALLOTEKA. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymała Alicja Zaremba nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury.

19. Człowiek historycznych i sportowych pasji, pasji które potrafi zaszczepić swoim wychowankom. Wielokrotnie jego uczniowie zdobywali tytuły finalistów i laureatów w krajowej olimpiadzie „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” i Powiatowym Konkursie Geograficznym. Jest inicjatorem oraz organizatorem dla szkół Powiatu Ostrowskiego nietypowych mistrzostw mających na celu szerzenie kultury sportowej w szkołach tj. Mistrzostw Kibiców Sportowych dla Szkół Ponadgimnazjalnych. Został za to doceniony wielokrotnie przez Terenowy Klub Olimpijczyka im. Marian Matysiaka w Wysocku Wielkim. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymał Jarosław Maląg nauczyciel Zespołu Szkól Budowlano-energetycznych.

20. Opracowuje i wydaje tomiki poezji „Poezja obecna w szkole” zawierający wiersze pokonkursowe młodzieży z terenu Powiatu Ostrowskiego. Jest pomysłodawcą i organizatorem konkursu regionalnego „Poetycka Wiosna’’. Uczniowie pod Jej kierunkiem są laureatami konkursów: Turnieju Jednego Wiersza, Poetyckich Listopadów oraz międzyszkolnego Konkursu Walentynki w Wierszu. Uczennica pod jej kierunkiem została laureatką X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Nagrodę FanFila zorganizowanego przez Instytut Filologii Polskiej UAM. Przez wielkopolskie skarby architektury”. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymała Teresa Kuleszewicz w Zespole Szkół Usługowych.

21. Pomysłodawczyni i organizator konkursu plastyczno-literackiego z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości, a także konkursu literackiego na „opowiadanie grozy”. Dzięki jej aktywności szkoła otrzymała Certyfikat „społecznie zaangażowanej Placówki” za udział w projekcie edukacyjno-pomocowym. Przygotowała z sukcesem uczniów do konkursu „Meandry miłości”, konkursu organizowanego przez IPN „sprzączki guziki z orzełkiem ze rdzy… Katyń – 78 lat po zbrodni”, konkursu organizowanego Instytut Pamięci Narodowej. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN 2019 otrzymała Joanna Zbroja nauczyciel ZSP CKU w Przygodzicach.

zdjecie

Tegoroczne dyplomy przygotowane zostały przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych doskonalących sztukę grafiki komputerowej m.in w profesjonalnie wyposażonych pracowniach szkoły i Centrum Kształcenia Praktycznego. Działają pod okiem nauczyciela - Danuty Połomskiej.

zdjecie

Nasi nauczyciele: Maria Tomalak i Beata Serbakowska uhonorowani zostali także nagrodami Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Dyplomy zostaną wręczone na stosownej uroczystości, w poniedziałek Starosta Ostrowski uhonorował laureatki listami gratulacyjnymi.

zdjecie

Dla wszystkich gości przygotowany został muzyczny upominek, występ popularnej artystki Olgi Bończyk.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 910