OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ostrowski „Reymont” ma już 100 lat
16 października 2019 roku

Ostrowski „Reymont” ma już 100 lat

W tym roku mija dokładnie 100 lat, od kiedy dawna niemiecka szkoła średnia dla dziewcząt została przekazana w polskie ręce. Jest to symboliczna data powstania II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim, które w tym roku świętuje stulecie.

* dsc_0615.jpg

Uroczystości jubileuszowe połączone ze zjazdem absolwentów rozpoczęły się w piątek 11 października 2019 r. – można było zwiedzić szkołę, spotkać się w klasach, a w auli szkolnej posłuchać koncertu w wykonaniu absolwentów: zespołu „Ogóreczki” i „Bosscy”.

* img_4436.jpg

Główne uroczystości odbyły się w sobotę 12 października 2019 r. Z tej okazji odbyła się msza święta w ostrowskiej konkatedrze odprawionej w intencji zmarłych absolwentów i nauczycieli. Następnie na dziedzińcu szkoły odsłonięto mural z podobizną patronów szkoły : ( dawniej)Emilii Sczanieckiej i (obecnie) Władysława Reymonta.

* dsc_0599.jpg

Na oficjalną część obchodów jubileuszu 100-lecia szkoły goście udali się do Ostrowskiego Centrum Kultury. Historię II LO przybliżył wszystkim dyrektor Aleksander Ziobro, szkolne lata wspomnieli: Aleksandra Petrusewicz i Andrzej Kornaszewski. Było wiele anegdot i humoru.Podczas spotkania zaprezentowali się  uznani już artyści, uczniowie – obecni oraz ci sprzed lat: kontrabasista, tancerz, aktor, pisarka, śpiewaczka operowa oraz reaktywowany po 50-latach zespół VOLT3.  W holu OCK można było obejrzeć okolicznościowe wystawy, m.in. „Twarze Reymonta” oraz prace artystów- absolwentów szkoły. Z tej okazji ukazało się  także okolicznościowe wydawnictwo.

* dsc_0466.jpg

Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych zwieńczyło część oficjalną jubileuszu.

* dsc_0523.jpg

Obecny dyrektor w tym dniu przyjął liczne listy gratulacyjne i podziękowania od zaproszonych gości: posła Jarosława Urbaniaka, senatora Łukasza Mikołajczyka, starosty Pawła Rajskiego, burmistrza Odolanowa Mariana Janickiego oraz byłej wiceprezydent Ostrowa Ewy Mateckiej i obecnego wiceprezydenta Ostrowa Sebastiana Górskiego.

* dsc_0550.jpg

Z burzliwych losów szkoły warto przypomnieć, że ostatni niemiecki dyrektor, dr Robert Bergmann, przekazał w 1920 roku kierownictwo szkoły Eleonorze Bojdzińskiej, byłej siostrze zakonnej, która sprawowała funkcję przełożonej do 1935 roku. Od 1 kwietnia 1921 roku szkoła nosiła nazwę Państwowe Gimnazjum im. Emilii Sczanieckiej, a w latach 50. XX wieku zmieniono nazwę na Liceum im. Emilii Sczanieckiej. Szkoła cały czas była placówką żeńską, przekształcono ją w szkołę koedukacyjną w roku 1964. W 1968 roku zapadła decyzja nadania szkole nowego patrona - Władysława Reymonta.Z niewyjaśnionych do dziś powodów wojewódzkie kuratorium oświaty zadecydowało w 1978 roku o likwidacji szkoły. Po odrodzeniu się samorządów w 1989 roku rozpoczęły się starania o reaktywowanie II Liceum. Udało się 1 maja 1992 roku. Dyrektorem został wtedy Andrzej Kornaszewski, następnie funkcje te pełnili Izabela Bothur i Karol Marszał, a obecnie Aleksander Ziobro.

* dsc_0536.jpg

Obchodom towarzyszyły wystawy okolicznościowe: „Twarze ostrowskiego Reymonta”, i wystawy artystów-absolwentów. Uroczystości 100-lecia zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków II LO przy współpracy z dyrekcją szkoły.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 308