OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Powiatowe Święto Sera - badania profilaktyczne
11 maja 2009 roku

Powiatowe Święto Sera - badania profilaktyczne

Podczas Powiatowego Święta Sera będzie można wykonać bezpłatne badania ultrasonograficzne dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 3 lat. Badania rozpoczną się już 2 czerwca i będą prowadzone w specjalistycznym ambulansie medycznym stacjonującym na parkingu Starostwa Powiatowego, a zakończą w dniu Festynu.

Powiat Ostrowski od wielu lat wśród swoich priorytetów umieszcza zadania związane z ochroną zdrowia. Z jednej strony wspiera Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, z drugiej włącza się w organizację wszelkich Akcji Profilaktycznych czy też Programów Zdrowotnych.

         W ubiegłym roku prowadziliśmy badania mammograficzne kobiet oraz profilaktykę chorób układu krążenia. W tym roku badaniami przesiewowymi chcemy objąć najmłodszych mieszkańców Powiatu. Mając na celu dobro naszych dzieci nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Ronalda McDonalda, która prowadzi akcję bezpłatnych profilaktycznych badań ultrasonograficznych. Akcja jest elementem kampanii „NIE nowotworom u dzieci” - wyjaśnia starosta Włodzimierz Jędrzejak

Światowa organizacja charytatywna Ronald McDonald House Charities funkcjonuje w ponad 50 krajach świata i realizuje programy koncentrujące się na wspieraniu leczenia i profilaktyki chorób dzieci, zwłaszcza nowotworów. W Polsce Fundacja działa na rzecz rozwoju onkologii dziecięcej od roku 2002. Celem podejmowanych działań jest zwiększenie wykrywalności nowotworów u dzieci w najwcześniejszych stadiach rozwoju choroby, co zwiększa szanse na pełne ich wyleczenie, nawet do 90 procent.

         Badania, które przeprowadzimy w Ostrowie skierowane są do dzieci z terenu powiatu ostrowskiego, w wieku od 9 do 36 miesięcy. U każdego zgłoszone dziecka zostanie wykonane bezpłatne badanie USG szyi oraz jamy brzusznej, a u chłopców dodatkowo moszny. Po jego zakończeniu rodzice otrzymają wyniki badań oraz ewentualne porady lekarskie - mówi Małgorzata Pawlik, kierownik Referatu Zdrowia.

Akcja przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem jedynego w Europie ambulansu medycznego, wyposażonego z nowoczesny sprzęt, który będzie stacjonował na parkingu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 16.

         Badania wykonywane będą przez lekarzy specjalistów radiologów, którzy mają doświadczenie w diagnozowaniu dzieci. Cieszymy się, że udało nam się zaprosić do tej akcji lekarzy z Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej z Ostrowa oraz Kalisza - podkreśla Tomasz Gostomczyk, dyrektor ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim .

Badania są całkowicie bezpłatne, bezbolesne i bezpieczne. Akcja będzie realizowana w dniach od 2 do 6 czerwca 2009 roku i w całości zostanie sfinansowana ze środków Fundacji Ronalda McDonalda.

Ze względów organizacyjnych liczba dzieci przyjętych do badań będzie ograniczona. Zgłoszenia będą przyjmowane w Starostwie Powiatowym pod nr tel. (062) 737 84 77 w terminie od 18 do 29 maja 2009 roku.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 726